โรงเรียนเลยพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเลยพิทยาคม
เลยพิทยาคม
LPK.jpg
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ช่อชัยพฤกษ์กับคบเพลิง
คณสฺส สามคฺคี สุขา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Loeipittayakom school
อักษรย่อ ล.พ.ค. (L.P.K.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
ก่อตั้ง พ.ศ. 2515
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
รหัส 09420101
เพลง มาร์ชเลยพิทยาคม
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนเลย-ด่านซ้าย บ้านนาบอน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2515 ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6


ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่รวมโรงเรียนสตรีเลย (โรงเรียนประจำจังหวัดหญิง) กับโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย (โรงเรียนประจำจังหวัดชาย) ตามประกาศของ กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา) ในการปรับปรุงโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดก็ตามหากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารรับนักเรียนได้ถึง 2,000 คน ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการก็จะรวมโรงเรียนประจำจังหวัดชายและโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียวซึ่งในระยะเดียวกันนี้ จังหวัดอื่นๆ ก็มีการรวมโรงเรียนประจำจังหวัดทั้งชายและหญิงเข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เช่น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จึงต้องย้ายจากสถานที่เดิมที่มีพื้นที่เพียง 23 ไร่ (โรงเรียนเมืองเลยในปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนสตรีเลย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 81 ไร่ 2 งาน 04 5/10 ตารางวา

หลังจากมีประกาศของ กรมสามัญศึกษา แล้ว นายสมสิน โทณะสุต ศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ดำเนินการย้ายโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนและได้แต่ตั้ง นายเฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อเริ่มเปิดทำการสอนในปั พ.ศ. 2515 จัดการเรียนแบบสหศึกษา มีห้องเรียน 35 ห้อง นักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,468 คน เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู-อาจารย์ 61 คน โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา และ นายวิจิน สัจจะเวทะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมกันเปิดย้าย

แผนการเรียนของโรงเรียนเลยพิทยาคม[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งหมด 3 แผนการเรียน คือ
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ
  • แผนการเรียนวิทย์-อังกฤษ

องค์กรภายในโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเลยพิทยาคม
 • สมาคมผู้ปกครองและครูสโมสรวิทยาลัยสตรีเลยเลยพิทยาคม

รายชื่ออาคารโรงเรียนเลยพิทยาคม[แก้]

 • อาคาร 1
 • อาคาร 2 (อาคารห้องเรียน sc/sm)
 • อาคาร 3 (อาคารวิทยาศาสตร์)
 • อาคาร 4 (อาคารอำนวยการ //ห้องเรียน ep)
 • อาคาร 5
 • อาคาร 6
 • หมวดคหกรรมศิลป์
 • หมวดอุตสาหกรรมศิลป์
 • หมวดทัศน์ศิลป์
 • หมวดนาฏศิลป์
 • หมวดดนตรี/วงโยธวาทิต

ปัจจุบันโรงเรียนเลยพิทยาคมใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกระดับโดยจัดแผนชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12:11:11/11:11:11 มีครูอาจารย์ 170 คน ลูกจ้างประจำ 20 คน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แม่แบบ:รายชื่อโรงเรียนรัฐบาล