จังหวัดปทุมธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดปทุมธานี
ตราประจำจังหวัดปทุมธานี
ตราประจำจังหวัด
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย ปทุมธานี
ชื่ออักษรโรมัน Pathum Thani
ชื่อไทยอื่นๆ เมืองปทุม
ผู้ว่าราชการ นายพงศธร สัจจชลพันธ์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2556)
ISO 3166-2 TH-13
สีประจำกลุ่มจังหวัด เหลือง ███
ต้นไม้ประจำจังหวัด ปาริชาต (ทองหลางลาย)
ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวหลวง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,525.856 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 70)
ประชากร 1,053,158 คน[2] (พ.ศ. 2556)
(อันดับที่ 20)
ความหนาแน่น 690.20 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 4)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ (+66) 0 2581 3886, 0 2581 6038
เว็บไซต์ จังหวัดปทุมธานี
แผนที่
 
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดปทุมธานี

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน

ประวัติศาสตร์[แก้]

จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำว่า "จังหวัด" แทน "เมือง" และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอดังเช่นปัจจุบัน

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล 529 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด - ตำบล - หมู่บ้าน โดยอำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดปทุมธานี
ลำดับ
[# 1] [3]
ชื่ออำเภอ ชั้น
[4]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.) [5] [6]
ก่อตั้ง
(พ.ศ.) [7]
ตำบล
[# 2][7]
หมู่บ้าน
[# 3][7]
ประชากร
(คน)
(พ.ศ. 2554)
แผนที่
1 พิเศษ
120.151
- 14 81
 179,876 
แผนที่
2
299.152
  22.1  
7 71
  239,172 
3
96.398
  18.1  
6 12
 190,163 
4
413.632
 57.9 
7 69
  50,322 
5
183.12
  17.9  
7 61
  58,624 
6
297.71
  39.4  
8 114
  240,178 
7
94.967
  8.1 
11 58
  52,563 
 1. เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
 2. รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
 3. เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตำบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 37 แห่ง [8]

เขตเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร (คน)
(ณ สิ้นปี 2555) [9]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
20.80 [10]
2554 ธัญบุรี 6 - 6
  78,826
เทศบาลเมือง
2 (1)
7.1 [11]
2479 [12] เมืองฯ 1 - 1
  22,409
3 (2)
12.48[13]
2539 [14] ลำลูกกา - 1 1
45,919
4 (3)
63 [15]
2544 [16] คลองหลวง - 2 2
68,456
5 (4)
42.94[17]
2547 [18] คลองหลวง - 2 2
54,824
6 (5)
38.40
2547 [19] ธัญบุรี 2 - 2
26,837
7 (6)
12.5 [20]
2550[21] ลำลูกกา - 1 1
60,541
8 (7)
18.46 [22]
2554 [23] เมืองฯ 1 - 1
23,959
9 (8)
15.39 [24]
2554 [25] ธัญบุรี 1 1
30,766
10 (9)
33 [26]
2554[27] ลำลูกกา 1 - 1
53,054
เทศบาลตำบล
11 (1) 2542 ธัญบุรี 2 - 2
57,257
12 (2) 2542 ลำลูกกา - 2 2
15,199
13 (3) 2542 ลำลูกกา 1 - 1
2,854
14 (4) 2542 หนองเสือ - 1 1
2,510
15 (5) 2542 เมืองฯ - 3 3
6,665
16 (6) 2542 สามโคก - 1 1
10,113
17 (7) 2542 ลาดหลุมแก้ว - 1 1
9,027
18 (8) 2546 เมืองฯ 1 - 1
11,160
19 (9) 2550 เมืองฯ 1 - 1
20 (10) 2551 ลาดหลุมแก้ว 1 - 1
21 (11) 2554 สามโคก 1 - 1
22 (12) 2554 ลาดหลุมแก้ว 1 - 1
23 (13) 2554 เมืองฯ - 1 1
24 (14) 2554 เมืองฯ 1 - 1
25 (15) 2554 เมืองฯ 1 - 1
26 (16) 2554 เมืองฯ 1 - 1
27 (17) 2554 เมืองฯ 1 - 1
 1. หมายถึงปีที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลในระดับปัจจุบัน

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี[แก้]

เศรษฐกิจ[แก้]

จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีพื้นที่การเกษตร 506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพื้นที่จังหวัด (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2546) ในปัจจุบัน นอกจากการเกษตรแล้ว จังหวัดยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมเกือบร้อยละ 70 ของจังหวัดมาจากภาคอุตสาหกรรม (สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2543)

พื้นที่การเกษตรมีอยู่ในทุกอำเภอ และมีมากที่สุดในเขตอำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอคลองหลวงตามลำดับ โดยพื้นที่ของจังหวัดจะมีการทำการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นา ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตามลำดับ

จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2543 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 2,064,288 บาท/ปี นับว่าสูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และภูเก็ต มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 118,489 ล้านบาท รายได้สูงสุดขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.32 คิดเป็นมูลค่า 82,136 ล้านบาท รองลงมา คือ ภาคบริการ ร้อยละ 7.688 คิดเป็นมูลค่า 9,102 ล้านบาท และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 5.12 คิดเป็นมูลค่า 6,071 ล้านบาท โดยพื้นที่เขตอำเภอคลองหลวงมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว และ อำเภอสามโคก ส่วนพื้นที่ที่มีโรงงานน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอหนองเสือ

ตลาดขายส่งที่สำคัญ[แก้]

สถานพยาบาล[แก้]

การศึกษาและเทคโนโลยี[แก้]

จังหวัดปทุมธานีมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาปทุมธานีให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค (Education and Technology Hub) พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โดยใช้จุดได้เปรียบของการที่มีสถาบันการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี อยู่ในตัวจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

สถาบันการศึกษา[แก้]

- วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

- วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

- วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์นพวงศ์
โรงเรียน

สถาบันวิจัย[แก้]

นิคมอุตสาหกรรม[แก้]

กีฬา[แก้]

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

เนื้อเพลง[แก้]

ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรี ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว ชาวปทุมล้วนตระหนักในศักดิ์ศรี มุ่งทำดีด้วยหัวใจมิใฝ่ชั่ว ชาวปทุมแช่มชื่นพร้อมตื่นตัว พัฒนาครอบครัวทั่วทุกคน ชาวปทุมมั่นใจในชาติศาสน์กษัริตย์ ยอดสมบัติวัฒนาสถาผล ชาวปทุมรู้จักรักเตือนตน สมค่าคนที่เกิดมาทุกนาที ชาวปทุมรักปทุมชุ่มชีวิต ใครมาคิดทำลายเราไม่หนี มีหลักเมืองเป็นร่มเงาเนาฤดี ชาวปทุมธานีมีสุขเอย

ประชากร[แก้]

สถิติประชากรจากทะเบียนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี[28]
ปี (พ.ศ.) ประชากร
2549 856,790
2550 896,843
2551 929,250
2552 956,376
2553 985,643
2554 1,010,898
2555 1,033,837

ชาวปทุมธานีที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). "รหัสพื้นที่ อำเภอ อ้างอิง จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปี 2553 รหัสจังหวัดบึงกาฬยังไม่แน่ชัด รอการปรับปรุงข้อมูลจากกรมการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.codi.or.th/gis/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:2011-05-06-08-03-29&Itemid=10 สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 4. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครองจังหวัดนนทบุรี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/nonthaburi.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2552.
 5. "ค้นหาระยะทาง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.novabizz.com/Map/%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 6. กรมทางหลวง. "สอบถามระยะทางระหว่างจังหวัดหรืออำเภอ."
 7. 7.0 7.1 7.2 อำเภอดอตคอม. "ข้อมูลอำเภอ-สถานที่ท่องเที่ยว-ติดต่อราชการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.amphoe.com/menu.php 2551. สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp 2556. สืบค้น 20 กันยายน 2556.
 9. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html 2556. สืบค้น 1 เมษายน 2556.
 10. เทศบาลนครรังสิต. "ข้อมูลภาพรวมของเทศบาลนครรังสิต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://rangsit.org/local2.php สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 11. เทศบาลเมืองปทุมธานี. " ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปทุมธานี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nmt.or.th/pathum/MuangPathum/Lists/List39/AllItems.aspx สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 12. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๔๗๙". ราชกิจจานุเบกษา 53 (40 ก): 828. 29 พฤศจิกายน 2479. 
 13. เทศบาลเมืองคูคต. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://khukhot.go.th/index.php?page=about&name=condition สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 14. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๙". ราชกิจจานุเบกษา 113 (5 ก): 4–6. 6 มีนาคม 2539. 
 15. เทศบาลเมืองท่าโขลง. "ข้อมูลทั่วไปในเทศบาล." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaklong-phathumtani.go.th/th/page/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_16.html สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 16. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. ๒๕๔๔". ราชกิจจานุเบกษา 118 (93 ก): 25–26. 9 ตุลาคม 2544. 
 17. เทศบาลเมืองคลองหลวง. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.khlongluang.go.th/center/website/management/website_dragdrop/index_menu.php?site=130&page_id=1183&control= สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 18. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 84 ง วันที่ 14 กันยายน 2548 หน้า 6
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง". ราชกิจจานุเบกษา 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547. 
 20. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.lamsamkaeo.go.th/data.php?menu_id=28 สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 21. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำสามแก้ว และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองลำสามแก้ว. 19 กรกฎาคม 2550.
 22. เทศบาลเมืองบางคูวัด. " ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bkw.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539407903 สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 23. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางคูวัด.
 24. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.buengyitho.go.th/aboutus.htm สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 25. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ". ราชกิจจานุเบกษา 129 (พิเศษ 13 ง): 44. 11 มกราคม 2555. 
 26. เทศบาลเมืองลาดสวาย. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ladsawai.go.th/about/15/ สืบค้น 10 เมษายน 2557.
 27. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองลาดสวาย.
 28. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°01′N 100°31′E / 14.02°N 100.52°E / 14.02; 100.52