ซีเกมส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬาซีเกมส์
South-East Asian Games
Seagf.png
ตราสัญลักษณ์และธงของสมาพันธ์กีฬาซีเกมส์
ชื่อย่อ SEA Games
ก่อตั้ง ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร
ไทย ประเทศไทย
จัดขึ้นทุก 2 ปี
ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 27 ที่เนปยีดอ/เขตมัณฑะเลย์
ประเทศพม่า พม่า
วัตถุประสงค์ กีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เว็บไซต์ กีฬาซีเกมส์

กีฬาซีเกมส์ (อังกฤษ: South-East Asian Games; ชื่อย่อ: SEA Games) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกสองปี (ปีเว้นปี) ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Games Federation; SEAGF) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee; IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia; OCA)

ประวัติ[แก้]

สมาพันธ์กีฬาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
South-East Asian
Games Federation
Location Southeast Asia.svg
ประเทศสมาชิกแสดงด้วยสีเขียวบนแผนที่
อักษรย่อ SEAGF
ก่อตั้ง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2502
(ค.ศ. 1959; 55 ปีมาแล้ว)
ประเภท สมาพันธ์กีฬา
วัตถุประสงค์ จัดแข่งขันกีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักงานใหญ่ 154 กรีฑาสถานแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พื้นที่ทำงาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาชิก 11 คณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่งชาติ
ภาษาทางการ อังกฤษ อังกฤษ
ประธาน
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
องค์การแม่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
เว็บไซต์ สมาพันธ์กีฬาซีเกมส์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) องค์กรการกีฬา ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุม เพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาค โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย) เสนอว่าควรจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย ไทย ประเทศไทย สหพันธรัฐมาลายา มลายา เวียดนาม เวียดนามใต้ ลาว ราชอาณาจักรลาว ประเทศพม่า พม่า และ ประเทศกัมพูชา ราชอาณาจักรเขมร (หลังจากนั้น สิงคโปร์ สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปี คือกีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย มลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน สำหรับกัมพูชา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)

จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น กีฬาซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีมติให้ อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ และ บรูไน บรูไน เข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ จึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นครั้งแรกด้วย และในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) สมาพันธ์ฯ มีมติให้ ประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่กรุงฮานอยของเวียดนาม

สำนักงาน[แก้]

สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และประกอบพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ในวาระครบรอบ 50 ปีของกีฬาซีเกมส์ โดยนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแหลมทองเป็นต้นมา

ประเทศสมาชิก[แก้]

ประเทศ/ชื่อตั้งโดยไอโอซี พ.ศ.ที่เข้าร่วม รหัสไอโอซี หมายเหตุ
ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา
2502
CAM
ประเทศกัมพูชา 2513 - 2518
ประเทศกัมพูชา 2518 - 2522
ประเทศกัมพูชา 2522 - 2532
ประเทศกัมพูชา 2532 - 2534
ประเทศกัมพูชา 2535 - 2536
ธงของประเทศลาว ลาว (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
2502
LAO
ลาว 2495 - 2518
ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย
2502
MAS
สหพันธรัฐมาลายา 2493 - 2506
ธงของประเทศพม่า พม่า
2502
MYA
ประเทศพม่า 2491 - 2517
ประเทศพม่า 2517 - 2553
BIR 2491 - 2535
ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์
2502
SIN
สิงคโปร์ 2489 - 2502
 ไทย
2502
THA
-
ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม
2502
VIE
เวียดนาม 2489 - 2519
ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: บรูไนดารุสซาลาม)
2520
BRU
-
ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
2520
INA
IHO (2495)
รหัสฟีฟ่า: IDN
ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
2520
PHI
ฟิลิปปินส์ 2462 - 2524 / 2529 - 2541
ฟิลิปปินส์ 2524 - 2529
 ติมอร์-เลสเต
2546
TLS
นักกีฬาโอลิมปิกปัจเจก 2543
(Individual Olympic Athletes 2000)

ชนิดกีฬา[แก้]

 ●  ประเภทกีฬาที่แข่งขัน  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับโอลิมปิก  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับเอเชียนเกมส์  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับซีเกมส์
ชนิดกีฬา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
กีฬาทางน้ำ (ไม่ระบุ)
- กระโดดน้ำ Diving pictogram.svg 4 10 9 8
- ว่ายน้ำ Swimming pictogram.svg 29 31 30 32 32
- โปโลน้ำ Water polo pictogram.svg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 
จักรยาน (ไม่ระบุ)
- จักรยาน (ถนน) Cycling (road) pictogram.svg 4 4
- จักรยาน (ภูเขา) Cycling (mountain biking) pictogram.svg 4 4
- จักรยาน (Track Racing) Cycling (track) pictogram.svg 11
 
ยิมนาสติก
- ยิมนาสติกสากล Olympic pictogram Gymnastics (artistic).png 13
- ยิมนาสติกลีลา Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg 6
 
วอลเลย์บอล Volleyball (indoor) pictogram.svg 2 2
วอลเลย์บอลชายหาด Volleyball (beach) pictogram.svg 2 2
 
กอล์ฟ Golf pictogram.svg 4 4
กรีฑา Athletics pictogram.svg 41 42 45 45
แบดมินตัน Badminton pictogram.svg 7 7 7 7
บาสเกตบอล Basketball pictogram.svg 2 2
เบสบอล Baseball pictogram.svg 1 1
มวยปล้ำ Wrestling pictogram.svg 9 17
มวยสากลสมัครเล่น Boxing pictogram.svg 13 14 17 15
ฟุตบอล Football pictogram.svg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2
เทเบิลเทนนิส Table tennis pictogram.svg 7 7
เทนนิส Tennis pictogram.svg 7 7
เทควันโด Taekwondo pictogram.svg 16 21
ยกน้ำหนัก Weightlifting pictogram.svg 13 13
ยิงปืน Shooting pictogram.svg 33 34
ยิงธนู Archery pictogram.svg 12 4 4 8 8
ยูโด Judo pictogram.svg 16 18
ฟันดาบ Fencing pictogram.svg 12
รักบี้ Rugby union pictogram.svg 2
เรือพาย Rowing pictogram.svg 11
เรือใบ Sailing pictogram.svg 17
เรือแคนู/เรือคายัค Canoeing (flatwater) pictogram.svg 7 12
โปโล Polo pictogram.svg 1
ซอฟต์บอล Softball pictogram.svg 2
ไตรกีฬา Triathlon pictogram.svg 4
ฮอกกี้ Field hockey pictogram.svg 2
แฮนด์บอล Handball pictogram.svg 2
ขี่ม้า 6
คาราเต้ 18 17
เซปักตะกร้อ 8 8
บิลเลียดและสนุกเกอร์ 13 12 10
วูซู 14 21
เพาะกาย 6 5
โบว์ลิง 12 10 11
หมากรุก 8
สควอช 1
มวยไทย 11 13
ปันจักสีลัต 13 17
เปตอง 9 11
เรือประเพณี 4
ลีลาศ 10
ฟุตซอล
แอโรบิก 4
อาร์นิส 6
Finswimming 16
เค็มโป
ลอนโบวล์ส 6
Powerlifting
เนตบอล
สเกต
ชัตเทิลค็อก 7
Wall climbing
สกีน้ำ
แข่งเรือใบ
 
รวม (เหรียญทอง) 372

การจัดแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
กีฬาแหลมทอง (SEAP Games)
1 กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (35) ประเทศพม่า พม่า (11) สหพันธรัฐมาลายา มลายา (8)
2 กีฬาแหลมทอง 1961 (พ.ศ. 2504) ย่างกุ้ง ประเทศพม่า พม่า ประเทศพม่า พม่า (35)  ไทย (21) สหพันธรัฐมาลายา มลายา (16)
กีฬาแหลมทอง 1963 (พ.ศ. 2506) พนมเปญ ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา ยกเลิก
3 กีฬาแหลมทอง 1965 (พ.ศ. 2508) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย  ไทย (38) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (33)  สิงคโปร์ (18)
4 กีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (77)  สิงคโปร์ (28) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (23)
5 กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ย่างกุ้ง ประเทศพม่า พม่า ประเทศพม่า พม่า (57)  ไทย (32)  สิงคโปร์ (31)
6 กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย  ไทย (44) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (41)  สิงคโปร์ (32)
7 กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์  ไทย (47)  สิงคโปร์ (45) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (30)
8 กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (80)  สิงคโปร์ (38) ประเทศพม่า พม่า (28)
กีฬาซีเกมส์ (SEA Games)
9 กีฬาซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (62)  ไทย (37) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (31)
10 กีฬาซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522) จาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (92)  ไทย (50) ประเทศพม่า พม่า (26)
11 กีฬาซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524) มะนิลา ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (85)  ไทย (62) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (55)
12 กีฬาซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (64) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (49)  ไทย (49)
13 กีฬาซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528) กรุงเทพมหานคร  ไทย  ไทย (92) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (62) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (43)
14 กีฬาซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530) จาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (183)  ไทย (63) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (59)
15 กีฬาซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (102) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (67)  ไทย (62)
16 กีฬาซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534) มะนิลา ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (92) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (90)  ไทย (72)
17 กีฬาซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (88)  ไทย (63) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (57)
18 กีฬาซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538) เชียงใหม่ 1  ไทย  ไทย (157) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (77) ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (33)
19 กีฬาซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540) จาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (194)  ไทย (83) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (55)
20 กีฬาซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542) บันดาร์เสรีเบกาวัน ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน  ไทย (65) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (57) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (44)
21 กีฬาซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (111)  ไทย (103) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (72)
22 กีฬาซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546) ฮานอยและนครโฮจิมินห์ 2 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (158)  ไทย (90) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (55)
23 กีฬาซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548) มะนิลา3 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (113)  ไทย (87) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (71)
24 กีฬาซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550) นครราชสีมา4  ไทย  ไทย (183) ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (68) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (64)
25 กีฬาซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552) เวียงจันทน์ ธงของประเทศลาว ลาว  ไทย (86) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (83) ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (43)
26 กีฬาซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554) ปาเลมบังและจาการ์ตา ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (182)  ไทย (109) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (96)
27 กีฬาซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556) เนปยีดอ ธงของประเทศพม่า พม่า  ไทย (107) ธงของประเทศพม่า พม่า (86) ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (73)
28 กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) สิงคโปร์ ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์
29 กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560) กัวลาลัมเปอร์ ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย
30 กีฬาซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562) บันดาร์เสรีเบกาวัน ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน
31 กีฬาซีเกมส์ 2021 (พ.ศ. 2564) พนมเปญ5 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา
32 กีฬาซีเกมส์ 2023 (พ.ศ. 2566) ฮานอย5 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม
33 กีฬาซีเกมส์ 2025 (พ.ศ. 2568) นครราชสีมา5  ไทย
หมายเหตุ

ประเทศที่จัดการแข่งขัน[แก้]

ประเทศ จำนนวนครั้ง ปีที่เป็นเจ้าภาพ
 ไทย
6
2502, 2510, 2518, 2528, 2538, 2550, 2568
ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย
5
2508, 2514, 2520, 2532, 2544
ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
4
2522, 2530, 2540, 2554
ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์
4
2516, 2526, 2536, 2558
ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
3
2524, 2534, 2548
ธงของประเทศพม่า พม่า
3
2504, 2512, 2556
ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน
1
2542
ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม
1
2546
ธงของประเทศลาว ลาว
1
2552

จำนวนเหรียญรางวัลรวม[แก้]

อันดับ ประเทศ ภาพเหรียญทอง ทอง ภาพเหรียญเงิน เงิน ภาพเหรียญทองแดง ทองแดง รวม
1  ไทย 1994 1656 1657 5307
2 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 1667 1418 1395 4410
3 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 1043 1027 1383 3409
4 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 836 971 1181 2998
5  สิงคโปร์ 865 788 1062 2560
6 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม 698 591 683 1889
7 ธงของประเทศพม่า พม่า 533 617 794 1858
8 ธงของประเทศลาว ลาว 66 64 189 306
9 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 46 72 145 255
10 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน 11 38 120 168
11  ติมอร์-เลสเต 3 4 17 24

เจ้าเหรียญทอง[แก้]

อันดับ ประเทศ กีฬาแหลมทอง
(จำนวนครั้ง)
กีฬาซีเกมส์
(จำนวนครั้ง)
รวม
(จำนวนครั้ง)
ปีที่เป็นเจ้าเหรียญทอง
1  ไทย 6 6 12 1959,1965,1967,1971,1973,1975,1985,1995,1999,2007,2009,2013
2 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย - 10 10 1977,1979,1981,1983,1987,1989,1991,1993,1997,2011
3 ธงของประเทศพม่า พม่า 2 0 2 1961, 1969
4 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 0 1 1 2001
5 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม 0 1 1 2003
6 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ - 1 1 2005

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]