โรงเรียนบุญวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบุญวัฒนา
Boonwattana School New.png
วินัยดี วิชาเด่น
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
159 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 30000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Boonwattana School
อักษรย่อ บ.ว.น. / BWN
ประเภท รัฐบาล มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา 3 มกราคม พ.ศ. 2515
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รหัส 11300103
ผู้อำนวยการ นายอนันต์ เพียรเกาะ
จำนวนนักเรียน 3,911 คน (ภาคเรียนที่ 2/2557)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ███ สีฟ้า ███ สีแดง
เพลง มาร์ชบุญวัฒนา
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนบุญวัฒนา (Boonwattana School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2515


ประวัติ[แก้]

บุญวัฒนา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ดำรงพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อที่จะได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงและร่มเย็นสืบต่อไป

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างตึกอาคารเรียนแบบ 424 พิเศษ 24 ห้องเรียน หอประชุม อาคารเรียนชั่วคราว ครุภัณฑ์ ส้วม และถังเก็บน้ำ พร้อมเปิดเรียนชั้น ม.ศ.1 และ ม.ศ.4 ในปีการศึกษา 2516 จำนวน 4 ห้องเรียนเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบกับในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ที่จะขยายการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี เกินกว่าที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดจะสามารถรับนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนได้ทั้งหมด ส่วนที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สำนักงานศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา ซึ่งมี นายจรัญ ปัทมดิลก ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา อยู่ในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ในอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา สามารถจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมได้พื้นที่ใน ต.หัวทะเล อ.เมือง ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน โดยมีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลดังนี้

 1. ร้อยโทรส มาศิริ บริจาคที่ดินให้เปล่าจำนวน 50 ไร่
 2. สิบเอกสมศักดื์ เจริญพจน์ บริจาคที่ดินให้จำนวน 30 ไร่

ส่วนที่ดินอีก 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ได้ขอเงินชดเชยจาก นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อนำเงินไปบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ พ่อ – แม่ ที่เคยครอบครองที่ดินมาก่อน (สมัยนั้นที่ดินหน้าโรงเรียนบุญวัฒนามีการจัดสรรขายไร่ละประมาณ 80,000 บาท) รวมที่ดินทั้งสิ้น 82 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

บุญวัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนบุญวัฒนา” เพื่อความเป็นศิริมงคลกับโรงเรียน ผู้บริจาคที่ดิน คุณบุญธรรม – คุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ด้วย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมการศึกษาและพระศาสนา ดังนี้

 1. ตั้งโรงเรียนบุญวัฒนา
 2. ตั้งวัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) ที่ อ.ปากช่อง และยกให้เป็นพระอารามหลวงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระบรมรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้ทรงบำเพ็ญตามราชประเพณีในวโรกาสนี้ นับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของพสนิกรชาวไทย พุทธศาสนิกชนชาวนครราชสีมาและชาวกระทรวงศึกษาธิการสืบไป
ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบุญวัฒนา

วันพุธที่ 3 มกราคม 2516 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนถาวร ซึ่งจะสร้างเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 424 พิเศษ งบประมาณการก่อสร้าง 4,816,264.49 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) นอกจากอาคารเรียนถาวรดังกล่าวแล้ว นายบุญธรรม และ นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ยังได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว อาคารหอประชุม บ้านพักครู บ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบถังพักน้ำ โต๊ะเก้าอี้ครู 40 ชุด โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 600 ชุด ห้องส้วม 2 หลัง ค่าชดเชยที่ดินและค่าจ้างปรับปรุงบริเวณโรงเรียน รวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในครั้งนี้ทุกรายการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) วันที่ 17 พฤษภาคม 2516 โรงเรียนบุญวัฒนาเปิดสอนเป็นวันแรก โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร การจัดการเรียนการสอนดำเนินตามหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ มีนักเรียน 233 คน ครู 15 คน ห้องเรียน 6 ห้องเรียน เป็นชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง ชั้น ม.ศ.4 จำนวน 4 ห้อง และมีนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี เป็นครูใหญ่

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2517 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ถึงโรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบแถวนักเรียนที่รอรับเสด็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เบิกตัว นายสมาน แสงมติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายสมุทร วรรณพงษ์ ศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา และนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ซึ่งรอรับเสด็จอยู่เข้าเฝ้าฯ และเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งทรงศีล เสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา จนได้เวลาอันเป็นปฐมฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่อาคารเรียน เพื่อทรงเจิมแผ่นป้ายดวงฤกษ์แล้วจึงเสด็จไปยังห้องเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนบุญวัฒนา หลังจากนั้นนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ได้เข้าเฝ้าฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ว่า

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษาหน้าจะมีเท่าไหร่

ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนากราบบังคมทูลว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า “การเป็นครูในปัจจุบันนี้มีความลำบากในการอบรมดูแลนักเรียน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมในการอบรมดูแลนักเรียน ไม่ควรที่จะยินยอมตามที่นักเรียนเรียกร้องทุกครั้ง โดยมิได้คำนึงถึงเหตุผลและหลักการที่ถูกต้อง นอกจากนั้นขอให้พยายามและอดทนทำงานเพื่อเยาวชนของเรา การอุทิศตนทำงานในอาชีพครูนี้ได้กุศล ขออย่าได้ท้อถอย เพราะเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราขณะนี้เป็นอย่างไรก็รู้อยู่แล้ว ขอฝากไว้ให้ช่วยกันเพื่อประเทศชาติของเรา”

การเสด็จมาในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 54,500.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังความปิติโสมนัสยิ่งแก่โรงเรียนบุญวัฒนา และชาวเมืองนครราชสีมาทั้งปวงที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสนี้.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกราชพฤกษ์
เข็มบุญวัฒนา
 • ตราประจำโรงเรียน มีลักษณะคือ มงกุฎ มีรัศมีเปล่งประกายออกมา ด้านล่างของนั้น มีอักษรย่อของโรงเรียนคือ บ.ว.น. และมีป้ายรอบเขียนว่า โรงเรียนบุญวัฒนา
 • สีประจำโรงเรียน คือ

███ สีฟ้า หมายถึง ความรู้ ความใฝ่ฝัน และความมุ่งหวังอันสูงสุด (สีระดับชั้น ม.ต้น)

███ สีแดง หมายถึง ความมั่นคง พลัง ความพร้อมเพรียง และความเสียสละ (สีระดับชั้น ม.ปลาย)

ทั้งสองสีรวมกันจึงหมายถึง ความรู้ความฝันที่มั่นคงมีพลังและความเสียสละ

 • คำขวัญของโรงเรียน คือ วินัยดี วิชาเด่น
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นราชพฤษ์ ต้นราชพฤษ์ มีสีของดอกพ้องกับสีประจำวันจันทร์ เป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งท่านทรงพระราชทานนามโรงเรียนแก่ครู และนักเรียนบุญวัฒนา
 • เข็มโรงเรียนบุญวัฒนา มีพื้นหลังสีฟ้า ตรงกลางเป็นฉัตรเป็นชั้นๆ ข้างล่างของฉัตรเป็นอักษรย่อ บ.ว.น. ล่างอักษรย่อเป็นพื้นสีแดงเขียนว่า โรงเรียนบุญวัฒนา ส่วนของข้างๆฉัตรรัศมี รวมเป็นเกี้ยวบุญวัฒนา ที่นักเรียน ม.ปลายติดกันนั่นเอง

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงประจำโรงเรียนบุญวัฒนา คือ มาร์ชบุญวัฒนา

1. มาร์ชบุญวัฒนา

2. บุญวัฒนาอัญมณีแห่งโคราช

แผนการเรียน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม (ISMEP : Intensive Science Mathematics English Program)
 • ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (EP : English Program)
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GSMP : Gifted Science& Mathematics Program)

ซึ่งห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GSMP) เป็นของ โรงเรียน (เปิดโครงการนี้เป็นโรงเรียนแรกใน3โรงเรียนหลักของจังหวัดนครราชสีมา)

 • ห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (Gifted Science)
 • ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม (ISMEP : Intensive Science Mathematics English Program)
 • ห้องเรียนทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนทั่วไป คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนาณ , วิทย์-อินเตอร์)
 • ห้องเรียนทั่วไป ภาษาไทย - สังคมศึกษา - เทคโนโลยี (ศิลป์-สังคม)
 • ห้องเรียนทั่วไป ภาษาศาสตร์ (ศิลป์-ภาษา)

ภาษาที่เปิดสอน ภาษาจีน (ครูจีนโดยตรง) , ภาษาญี่ปุ่น (ครูญี่ปุ่นโดยตรง) , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้โรงเรียนบุญวัฒนา ได้ทำ MOU กับ Christ Church Secondary school ประเทศสิงคโปร์

ระบบการปกครอง 6 คณะ[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนา มีการแบ่งคณะสีทั้งหมด 6 คณะนี้โดยแบ่ง 1 ห้องเรียนต่อ 1 คณะ

การแบ่งห้องเรียนตามคณะเดิมจะแบ่งเหมือนกันทั้งระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยแบ่งเป็นคณะดังนี้
 •      คณะบุษกร สีน้ำเงิน ดอกไม้ประจำคณะ ดอกบัว พื้นที่ประจำคณะ โรงอาหารใหม่
 •      คณะทองกวาว สีแสด ดอกไม้ประจำคณะ ดอกทองกวาว พื้นที่ประจำคณะ ลานดนตรี(ลานเพลิน)
 •      คณะปัทมา สีแดง ดอกไม้ประจำคณะ ดอกบัว พื้นที่ประจำคณะ สระว่ายน้ำ(กรมสามัญศึกษา) และ ลานธรรม
 •      คณะการเวก สีเขียว ดอกไม้ประจำคณะ ดอกการเวก พื้นที่ประจำคณะ สวนคณิตศาสตร์ (การเวก1)
 •      คณะราชพฤกษ์ สีเหลือง ดอกไม้ประจำคณะ ดอกราชพฤกษ์ พื้นที่ประจำคณะ อาคารศิลปะ (Art Boonwattana)
 •      คณะราชาวดี สีฟ้า ดอกไม้ประจำคณะ ดอกราชาวดี พื้นที่ประจำคณะ โรงอาหารเก่า (บริเวณห้องทานข้าว อาจารย์)
เดิมการแบ่งคณะจะแบ่งตามลำดับดังต่อไปนี้
การแบ่งการปกครองแบบคณะสีจะมีการเลือกตั้งประธานคณะสีในแต่ละปีการศึกษาจะได้คณะละ 1 คน จำนวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น 6 คน

และนำตัวแทนของแต่ละคณะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ประธานนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษาและมีการจัดตั้ง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษาด้วย

รายชื่อประธานนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการและสภานักเรียนบุญวัฒนา
ลำดับ รายนาม มาจากคณะ ปีการศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายต่อสกุล พุทธพักตร์ ปัทมา ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2553
2 นายสรายุท อาศรัยป่า บุษกร ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2554
3 นายเจนวิทย์ หมอนพังเทียม การเวก ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555
4 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข บุษกร ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556
5 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล บุษกร ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี พ.ศ. 2516 - 2519
2 นายไพรัตน์ สุวรรณแสง พ.ศ. 2519 (ก.พ.) - 2519 (ต.ค.)
3 นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2519 - 2532
4 นายล้วน วรนุช พ.ศ. 2532 - 2535
5 นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ พ.ศ. 2535 - 2543
6 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง พ.ศ. 2543 - 2547
7 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย พ.ศ. 2547 - 2549
8 นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ พ.ศ. 2549 - 2555
9 นายสมัคร ไวยขุนทด พ.ศ. 2556 - 2557
10 นายลัดทา ชนะภัย พ.ศ. 2557(มี.ค.) - 2557(ก.ย.)
11 นายอนันต์ เพียรเกาะ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

อาคารสถานที่[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนาได้แบ่งอาคารสถานที่อย่างชัดเจนและปัจจุบัน ดังนี้

อาคาร 1 (อาคารอยู่บริเวณหลังเสาธง มี 4 ชั้น ชั้นละ 6 ห้องเรียน)
ชั้น 1
111-116 เป็นงานบริการทั่วไปรวมทั้งกิจการนักเรียน
ชั้น 2
121 ห้องเอกสาร
122-125 ห้องประชุม 40 ปีบุญวัฒนา
126 ห้องอำนวยการ
ชั้น 3
131-135 ห้องเรียนทั่วไป
136 ห้องคอมพิวเตอร์
ชั้น 4
141-146 ห้องเรียนทั่วไป
อาคาร 2 (หน้าสวนคณิตศาสตร์ หรือการเวก 1)
ชั้น 1 แบ่งเป็น 6 ห้องเรียนเช่นเดียวกัน
211-212 ห้องเรียนและห้องพักครูแนะแนว
213 ห้องเรียนนักเรียนเรียนร่วม (คนตาบอด)
214 ห้องพักครูหมวดคณิตศาสตร์ (ม.1-ม.3)
215 ห้องเรียนทั่วไป
216 ห้องเรียนดนตรีไทย
ชั้น 2 แบ่งเป็น 6 ห้องเรียน
221 ห้องเรียน E-Classroom
222-225 ห้องเรียนทั่วไป
226 ห้องพักครูหมวดภาษาต่างประเทศ (ม.1-ม.3)
ชั้น 3 และ ชั้น 4
231-236 , 241-246 ห้องเรียนทั่วไป
อาคาร 3 (หน้าสวนพุทธศาสนสุภาษิต หรือการเวก 2)
ชั้น 1
311-312 ห้องเรียน E-Classroom
313-315 ห้องพักครูหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กับ หมวดภาษาไทย (ม.1-ม.3)
316 ห้อง TO BE NUMBER ONE
ชั้น 2
321-325 ห้องเรียนทั่วไป
326 ห้องเรียนจริยธรรม
ชั้น 3 และ ชั้น 4
331-336 , 341-346 ห้องเรียนทั่วไป
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรืออาคาร 4
ชั้น 1 เป็นใต้ถุนอาคาร 4 และห้องสมุด
ชั้น 2 เป็นของกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ (4207 ห้องพักครู ม.1-ม.6)
ชั้น 3 เป็นของหมวดวิทยาศาสตร์ (4301-4304 เป็นห้องพักครู ม.1-ม.6)
ชั้น 4 เป็นของหมวดวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนทั้งหมด ม.1-ม.6)
ชั้น 5 เป็นหมวดคณิตศาสตร์ (4509 ห้องพักครู ม.4-ม.6)
ชั้น 6 เป็นหมวดภาษาต่างประเทศ (4610 ห้องพักครู ม.4-ม.6)
ชั้น 7 เป็นหมวดภาษาไทย (4710 เป็นห้องพักครู ม.4-ม.6)
ชั้น 8 เป็นหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (4809 เป็นห้องพักครู ม.4-ม.6 | 4810 เป็นห้องเรียนอาเซียน)
ชั้น 9 เป็นหมวดธุรกิจ (4901 เป็นห้องพักครู ม.1-ม.6 | 4907-4910 ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ)
อาคารศิลปะ (บริเวณหลังโรงเรียน)
จะเป็นของหมดดนตรีและศิลปะทั้งหมด
อาคารพลานามัย
เป็นอาคารพักครูหมวดสุขศึกษาละพลศึกษา
อาคารสระว่ายน้ำกรมสามัญศึกษา
เป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ในการเรียนว่ายน้ำ
อาคารคหกรรม
เป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อาคารโรงงาน และหอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา
อาคารมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นล่างจะเป็นโรงอาหาร และชั้นบนเป็นหอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา ซึ่งใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ 60 ปี
เป็นอาคารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน และเป็นสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
อาคารเกษตร
เป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการวิชาการงานอาชีพ ในวิชาการเกษตร
อุทยานแห่งความทรงจำ
เป็นสวนในโรงเรียนที่ในการพักผ่อนของนักเรียน
**นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 จะเดินเรียนตามหมวดเช่น เรียนภาษาไทยจะเรียนที่ชั้น 7 เป็นต้น**

บุคลที่มีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

โรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]