โรงเรียนบุญวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบุญวัฒนา
ตราบุญวัฒนา.png
วินัยดี วิชาเด่น
สุวิชาโน ภวํ โหตฺ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
159 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Boon Wattana School
อักษรย่อ บ.ว.น. (BWN)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา 3 มกราคม พ.ศ. 2515
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รหัส 11300103
ผู้อำนวยการ นายอนันต์ เพียรเกาะ
จำนวนนักเรียน 3,911 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ██████
เพลง บุญวัฒนา
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนบุญวัฒนา (Boonwattana School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2516

ประวัติ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดจ และสมเด็จพระราชินีนาถสิริกิตย์ เสด็จในงานเปิดอาคารเรียนหลังที่ 1

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ดำรงพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อที่จะได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงและร่มเย็นสืบต่อไป

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างตึกอาคารเรียนแบบ 424 พิเศษ 24 ห้องเรียน หอประชุม อาคารเรียนชั่วคราว ครุภัณฑ์ ส้วม และถังเก็บน้ำ พร้อมเปิดเรียนชั้น ม.ศ.1 และ ม.ศ.4 ในปีการศึกษา 2516 จำนวน 4 ห้องเรียนเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบกับในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ที่จะขยายการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี เกินกว่าที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดจะสามารถรับนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนได้ทั้งหมด ส่วนที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สำนักงานศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา ซึ่งมี นายจรัญ ปัทมดิลก ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา อยู่ในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ในอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา สามารถจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมได้พื้นที่ใน ต.หัวทะเล อ.เมือง ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน โดยมีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลดังนี้

 1. ร้อยโทรส มาศิริ บริจาคที่ดินให้เปล่าจำนวน 50 ไร่
 2. สิบเอกสมศักดื์ เจริญพจน์ บริจาคที่ดินให้จำนวน 30 ไร่

ส่วนที่ดินอีก 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ได้ขอเงินชดเชยจาก นายบุญธรรม – นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อนำเงินไปบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ พ่อ – แม่ ที่เคยครอบครองที่ดินมาก่อน (สมัยนั้นที่ดินหน้าโรงเรียนบุญวัฒนามีการจัดสรรขายไร่ละประมาณ 80,000 บาท) รวมที่ดินทั้งสิ้น 82 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

บุญวัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนบุญวัฒนา” เพื่อความเป็นศิริมงคลกับโรงเรียน ผู้บริจาคที่ดิน คุณบุญธรรม – คุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เจ้าของบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ด้วย จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมการศึกษาและพระศาสนา ดังนี้

 1. ตั้งโรงเรียนบุญวัฒนา
 2. ตั้งวัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) ที่ อ.ปากช่อง และยกให้เป็นพระอารามหลวงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระบรมรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้ทรงบำเพ็ญตามราชประเพณีในวโรกาสนี้ นับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของพสนิกรชาวไทย พุทธศาสนิกชนชาวนครราชสีมาและชาวกระทรวงศึกษาธิการสืบไป
ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบุญวัฒนา

วันพุธที่ 3 มกราคม 2516 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนถาวร ซึ่งจะสร้างเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 424 พิเศษ งบประมาณการก่อสร้าง 4,816,264.49 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) นอกจากอาคารเรียนถาวรดังกล่าวแล้ว นายบุญธรรม และ นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ยังได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว อาคารหอประชุม บ้านพักครู บ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบถังพักน้ำ โต๊ะเก้าอี้ครู 40 ชุด โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 600 ชุด ห้องส้วม 2 หลัง ค่าชดเชยที่ดินและค่าจ้างปรับปรุงบริเวณโรงเรียน รวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในครั้งนี้ทุกรายการ จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) วันที่ 17 พฤษภาคม 2516 โรงเรียนบุญวัฒนาเปิดสอนเป็นวันแรก โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร การจัดการเรียนการสอนดำเนินตามหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ มีนักเรียน 233 คน ครู 15 คน ห้องเรียน 6 ห้องเรียน เป็นชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง ชั้น ม.ศ.4 จำนวน 4 ห้อง และมีนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี เป็นครูใหญ่

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2517 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ถึงโรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบแถวนักเรียนที่รอรับเสด็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เบิกตัว นายสมาน แสงมติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายสมุทร วรรณพงษ์ ศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา และนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ซึ่งรอรับเสด็จอยู่เข้าเฝ้าฯ และเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งทรงศีล เสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา จนได้เวลาอันเป็นปฐมฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่อาคารเรียน เพื่อทรงเจิมแผ่นป้ายดวงฤกษ์แล้วจึงเสด็จไปยังห้องเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนบุญวัฒนา หลังจากนั้นนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ได้เข้าเฝ้าฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ว่า

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษาหน้าจะมีเท่าไหร่

ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนากราบบังคมทูลว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า “การเป็นครูในปัจจุบันนี้มีความลำบากในการอบรมดูแลนักเรียน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมในการอบรมดูแลนักเรียน ไม่ควรที่จะยินยอมตามที่นักเรียนเรียกร้องทุกครั้ง โดยมิได้คำนึงถึงเหตุผลและหลักการที่ถูกต้อง นอกจากนั้นขอให้พยายามและอดทนทำงานเพื่อเยาวชนของเรา การอุทิศตนทำงานในอาชีพครูนี้ได้กุศล ขออย่าได้ท้อถอย เพราะเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราขณะนี้เป็นอย่างไรก็รู้อยู่แล้ว ขอฝากไว้ให้ช่วยกันเพื่อประเทศชาติของเรา”

การเสด็จมาในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 54,500.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังความปิติโสมนัสยิ่งแก่โรงเรียนบุญวัฒนา และชาวเมืองนครราชสีมาทั้งปวงที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสนี้.

ตราประจำโรงเรียนบุญวัฒนา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกราชพฤกษ์
เข็มบุญวัฒนา
 • ตราประจำโรงเรียน
 • สีประจำโรงเรียน คือ

██ สีฟ้า หมายถึง ความรู้ ความใฝ่ฝัน และความมุ่งหวังอันสูงสุด (สีระดับชั้น ม.ต้น)

██ สีแดง หมายถึง ความมั่นคง พลัง ความพร้อมเพรียง และความเสียสละ (สีระดับชั้น ม.ปลาย)

ทั้งสองสีรวมกันจึงหมายถึง ความรู้ความฝันที่มั่นคงมีพลังและความเสียสละ

 • คำขวัญของโรงเรียน คือ วินัยดี วิชาเด่น
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นราชพฤษ์ ต้นราชพฤษ์ มีสีของดอกพ้องกับสีประจำวันจันทร์ เป็นวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งท่านทรงพระราชทานนามโรงเรียนแก่ครู และนักเรียนบุญวัฒนา
 • เข็มโรงเรียนบุญวัฒนา

สำหรับนักเรียนที่สามารถประดับเข็มได้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจะประดับเหนือ อักษรย่อ บ.ว.น.

ไม่ประดับที่ชุดพละศึกษา และ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไม่อนุญาตให้ประดับเข็มนักเรียน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงประจำโรงเรียนบุญวัฒนา คือ มาร์ชบุญวัฒนา

1. มาร์ชบุญวัฒนา

2. บุญวัฒนาอัญมณีแห่งโคราช (มาร์ชเดิมของโรงเรียน)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

 • ห้องเรียนพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ
  • เน้น วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GSMP : Gifted Science& Mathematics Program)
  • เน้น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม (ISMEP : Intensive Science Mathematics English Program)
  • เน้น ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (EP : English Program)
  • ทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี พ.ศ. 2516 - 2519
2 นายไพรัตน์ สุวรรณแสง พ.ศ. 2519 (ก.พ.) - 2519 (ต.ค.)
3 นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2519 - 2532
4 นายล้วน วรนุช พ.ศ. 2532 - 2535
5 นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ พ.ศ. 2535 - 2543
6 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง พ.ศ. 2543 - 2547
7 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย พ.ศ. 2547 - 2549
8 นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ พ.ศ. 2549 - 2555
9 นายสมัคร ไวยขุนทด พ.ศ. 2556 - 2557
10 นายลัดทา ชนะภัย พ.ศ. 2557(มี.ค.) - 2557(ก.ย.)
11 นายอนันต์ เพียรเกาะ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ชื่อรุ่นของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

การนับรุ่นจะนับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ข้อมูลกำลังดำเนินการในปีการศึกษาต่างๆ (ทราบเพียง 3 รุ่นในปัจจุบัน)

ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อรุ่น รุ่นที่
1 2554 โกเมน* 38
2 2555 ดอกจามจุรี 39
3 2556 ดอกราชพฤกษ์ 40
4 2557 ยังไม่มีการก่อตั้ง 41
5 2558 ยังไม่มีการก่อตั้ง 42
6 2559 ยังไม่มีการก่อตั้ง 43
7 2560 ยังไม่มีการก่อตั้ง 44

เป็นชื่อเพชรรุ่นสุดท้ายก่อนทางโรงเรียนจะปรับเปลี่ยนเป็น ดอกไม้

คณะในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีนักเรียนเข้าศึกษาจำนวนมากในทุกๆปี จึงได้มีการจัดการปกครองแบ่งเป็น "6 คณะ" เพื่อให้สามารถดูและปกครองได้อย่างทั่วถึงกัน โดยใช้ชื่อพรรณไม้เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ ซึ่งเป็นหนึงในเอกลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

 •      คณะบุษกร สีน้ำเงิน
 •      คณะทองกวาว สีแสด
 •      คณะปัทมา สีแดง
 •      คณะการเวก สีเขียว (เดิมเป็นสีเขียวเข้ม)
 •      คณะราชพฤกษ์ สีเหลือง
 •      คณะราชาวดี สีฟ้า (เดิมเป็นสีเขียวอ่อน)

อาคารสถานที่[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษจะมีการแบ่งองค์ประกอบของอาคารเรียนแต่ละจุดไว้ดังต่อไปนี้

อาคาร 1 บุญวัฒนา (เลขห้องนำหน้าด้วยเลข 1)
ถนนหน้าอาคาร ชื่อ ถนนบุญวัฒนา
แบ่งเป็น 4 ชั้น ชั้นละ 6 ห้องเรียน
ชั้น 1 เป็นฝ่ายปกครอง-งานทะเบียนวัดผล
ชั้น 2 เป็นห้องประชุม 40ปี บุญวัฒนา และ ห้องอำนวยการ
ชั้น 3 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนพิเศษ)
ชั้น 4 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนพิเศษ)
อาคาร 2 --- (เลขห้องนำหน้าด้วยเลข 2)
ถนนหน้าอาคาร ชื่อ ---
แบ่งเป็น 4 ชั้น ชั้นละ 6 ห้องเรียน
ชั้น 1 เป็นงานแนะแนว-งานห้องเรียนนักเรียนตาบอด-ห้องดนตรีไทย-ห้องพักครูวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น 2 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนทั่วไป)
ชั้น 3 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนทั่วไป)
ชั้น 4 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนทั่วไป)
อาคาร 3 --- (เลขห้องนำหน้าด้วยเลข 3)
ถนนหน้าอาคาร ชื่อ ---
แบ่งเป็น 4 ชั้น ชั้นละ 6 ห้องเรียน
ชั้น 1 เป็นห้องอุ่นใจ-ห้องพักครูวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯมัธยมศึกษาตอนต้น-ห้องเรียน E-Class Room
ชั้น 2 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนทั่วไป)
ชั้น 3 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนทั่วไป)
ชั้น 4 เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ห้องเรียนทั่วไป)
อาคาร 4 เฉลิมพระเกิยรติ์6รอบพระชนมพรรษา (เลขห้องนำหน้าด้วยเลข 4)
ถนนหน้าอาคาร ชื่อ ---
แบ่งเป็น 9 ชั้น ชั้นละ 10 ห้องเรียน
ชั้น 1 (เลขนำด้วย ???? ) ใต้ถุนอาคารใช้ทำกิจกรรมต่างๆ
ชั้น 2 (เลขนำด้วย 42??) เป็นห้องเรียน คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชั้น 3 (เลขนำด้วย 43??)เป็นห้องเรียน วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และห้องพักครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์-ห้องปฏิบัติการทางเคมี
ชั้น 4 (เลขนำด้วย 44??) เป็นห้องเรียน วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 (เลขนำด้วย 45??) เป็นห้องเรียน คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และห้องพักครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์มัธยมปลาย
ชั้น 6 (เลขนำด้วย 46??) เป็นห้องเรียน ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และห้องพักครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศมัธยมปลาย
ชั้น 7 (เลขนำด้วย 47??) เป็นห้องเรียน ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และห้องพักครูหมวดวิชาภาษาไทยมัธยมปลาย
ชั้น 8 (เลขนำด้วย 48??) เป็นห้องเรียน สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และห้องพักครูหมวดวิชาสังคมศึกษามัธยมปลาย-ห้องอาเซียนศึกษา
ชั้น 9 (เลขนำด้วย 49??) เป็นห้องเรียน ธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และห้องพักครูหมวดวิชาธุรกิจมัธยมปลาย-ห้องเรียนดาวเทียม-ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ
อาคารศิลปะ (เลขห้องนำหน้าด้วยเลข ศิลปะ??)
ใชเรียนวิชาในหมวดวิชาศิลปะ ทั้ง นาฏศิลป์-โปงลาง-ศิลปะ-ดนตรีสากล
อาคารคหกรรม เขียนแบบ เสริมสวย และ อุตสาหกรรม (เลขห้องนำหน้าด้วยชื่อแผนกและเลขห้อง 2หลัก)
ใชเรียนวิชาคหกรรมทำอาหาร เย็บปักต่างๆ งานไม้ งานเหล็ก เสริมสวย เรียนออกแบบ
อาคารพลานามัย ครอบคลุมบริเวณโซนพลศึกษา (เลขห้องนำหน้าด้วย สนาม??)
ใชเรียนวิชาในหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้ง บาส-บอล-เบตอง-ตระกล้อ-ปิงปอง-บอลเล่ห์บอล-ว่ายน้ำ
อาคารประชาสัมพันธ์
ใชประชาสัมพันธ์ข่าวสารแจ้งเตือนต่างๆ
อาคารหอประชุม20ปีบุญวัฒนา
ใชประชุมงานสัมนาต่างๆ
อาคารโรงอาหาร
ใชที่รับประทานอาหารนักเรียนทุกระดับชั้น
อาคารสภานักเรียน
ใชทำงานและรับร้องทุกข์จากนักเรียนภายในโรงเรียน
อาคารพยาบาล
ใชเป็นสถานที่ปฐมพยาบาลนักเรียน

บุคลที่มีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

โรงเรียนในเครือพี่น้อง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย