สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Ksp.jpg
ที่ทำการ
128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2488
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 286.262 ล้านบาท (พ.ศ. 2557)[1]
ผู้บริหาร นายอำนาจ สุนทรธรรม, เลขาธิการ
นายสนอง ทาหอม, รองเลขาธิการ
นายสำเริง กุจิรพันธ์, รองเลขาธิการ
นายสุรินทร์ อินทรักษา, รองเลขาธิการ
นายก๊ก ดอนสำราญ, รองเลขาธิการคุรุสภา
ในกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.ksp.or.th

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของคุรุสภา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บังคับบัญชา มีสำนักงานอยู่ที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

ส่วนราชการในสังกัด[แก้]

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แบ่งส่วนงานออกเป็น 10 ส่วน คือ

 • สำนักนโยบายและแผน
 • สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
 • สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
 • สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
 • สำนักเทคโนโลนีสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 93ก วันที่ 11 ตุลาคม 2556

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]