โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนห้องสอนศึกษา)
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ห้องสอนฯ.png
คำขวัญ
เรียนดี มีความคิด นำชีวิตสู่ความมั่นคง
คติธรรม
อตฺตานํ นาติ วตฺเตยฺย
(เป็นคนไม่ควรลืมตน)
ไทย
1/17 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Hongsonsuksa School Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobhabannavadi
อักษรย่อ ห.ศ. / H.S.
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2445 (โรงเรียนหลวง)

พ.ศ. 2453 (โรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนฮ่องสอนศึกษา)
พ.ศ. 2457 (โรงเรียนห้องสอนศึกษา)

ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชทานนามโรงเรียน พ.ศ. 2457)
รหัส 58012001
จำนวนนักเรียน 1,343 คน
เพลง มาร์ชห้องสอน
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ไทใหญ่: Hongsonsuksa Shan.png) เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง รูปแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ศาลพระพรหมบริเวณอาคาร 2
พระพรหม.jpg

โรงเรียนห้องสอนศึกษา เดิมเรียกว่า “โรงเรียนหลวง” เปิดทำการสอนครั้งแรกราวปี

 • พ.ศ. 2445 รัฐบาลมีนโยบายให้คนรู้หนังสือ จึงเกณฑ์บรรดาลูกหลานข้าราชการมาเรียนหนังสือ มีนักเรียนประมาณ 30 คน สอนระดับประถมศึกษา เรียกว่า โรงเรียนหลวง โดยอาศัยศาลากลางเวียงซึ่งเป็นที่ซื้อขายข้าวสารเป็นสถานที่เรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมเมธี
 • พ.ศ. 2450 ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ใต้ถุนวัดพระนอน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ป.3
 • พ.ศ. 2453 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าคน จึงย้ายจากวัดพระนอนไปอยู่หลังวัดจองคำ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฮ่องสอนศึกษา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอน ม.1-ม.6 มีขุนสุวรรณสิงหราช (พัฒน์ สุวรรณสิงหราช)เป็นครูใหญ่คนแรก
 • พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน "ให้ใช้ชื่อ 'ห้องสอนศึกษา'"

นั้นเป็นลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.6 ศ.4/57 เรื่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา (3-6 สิงหาคม 2457)

 • พ.ศ. 2478 ได้ย้ายโรงเรียนจากหลังวัดจองกลางมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบัน มีนายจันทร์แก้ว ทองเขียว เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2483 ได้ยกอาคารเรียนถาวรให้ทางราชการจัดตั้งสุขศาลาและได้ย้ายไปตั้งโรงเรียนอยู่ข้างสนามบินด้านทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันให้เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา
 • พ.ศ. 2502 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนโดยนำไปสร้างในบริเวณของโรงเรียนการช่าง ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของสนามบินมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.ศ.1 - ม.ศ.3
 • พ.ศ. 2506 กรมสามัญได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.4) แผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
 • พ.ศ. 2511 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้ง ปัจจุบันเนื่องจากว่าที่ตั้งเดิมนั้นมีการปรับปรุงสนามบินซึ่งเป็นเสมือน หนึ่งกำแพงกั้นระหว่าง ตัวเมืองกับโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียนต้องเดินผ่านสนามบิน จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่โรงเรียน จะตั้งอยู่ในที่เดิม
 • พ.ศ. 2513 กรมฯ ได้อนุมัติโครงการย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้งปัจจุบัน

วันที่ 12 ธันวาคม 2515 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารแห่งใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 84 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา

พระประจำโรงเรียน บริเวณหน้าเสาธง

สัญลักษณ์[แก้]

ตราโรงเรียนเดิม ออกแบบโดยรองผู้อำนวยการสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ
ตราโรงเรียนในปัจจุบัน


ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนเดิม[แก้]
 • ช้าง - สัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเคยเป็นสถานที่ฝึกช้าง
 • พระธาตุ - พระธาตุดอยกองมู อันเป็นสิ่งเคารพสักการะของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • รัศมี - สัญลักษณ์ของแสงสว่างแห่งปัญญา
ตราประจำโรงเรียนในปัจจุบัน[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ██ สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์
 • ██ สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

รายนามผู้บริหารโรงเรียนห้องสอนศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ขุนสุวรรณสิงหราช (พัฒน์ สุวรรณสิงหราช) พ.ศ. 2443-2463
2 ขุนพิสิฐดรุณการ (ระเบียบ รัตนชาลี) พ.ศ. 2463-2466
3 นายวารินทร์ สุนทรวัฒน์ พ.ศ. 2466-2468
4 ขุนโกศลเศรษฐ์ (นวล ทะมิชาติ) พ.ศ. 2468-2474
5 นายจันทร์แก้ว ทองเขียว พ.ศ. 2474-2483
6 นายจีระ นิลกุล พ.ศ. 2483-2485
7 นายนิยม คำนวณมาสก พ.ศ. 2485-2489
8 นายเฉลิม ถาวรเวช พ.ศ. 2489-2490
9 นายบุญเชียร ศุภจิตร พ.ศ. 2491-2494
10 นายสวัสดิ์ สุคนธา พ.ศ. 2494-2495
11 นายกู้เกียรติ สุริยกุล ณ อยุธยา พ.ศ. 2495-2502
12 นายแก้ว ทองเขียว พ.ศ. 2502-2506
13 นายสวัสดิ์ สุคนธา พ.ศ. 2506-2510
14 นายสมเพ็ชร นาวิกวาณิชย์ พ.ศ. 2510-2529
15 นายนิคม เจริญศรี (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2529-2533
16 นายพายัพ ภาพพริ้ง (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2533-2535
17 นายเกษม พันธุรัตน์ (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2535-2536
18 นายสมพร ชวฤทธิ์ (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. 2536-2542
19 นายสุรเดช พหลโยธิน พ.ศ. 2542-2542
20 นายสุรัตน์ สังข์สุข พ.ศ. 2542-2547
21 นายวิชัย จิตสว่าง พ.ศ. 2547-2547
22 นายเจริญไชย ไชย์วงศ์ (ผู้อำนวยการ 8) พ.ศ. 2547-2551
23 นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข พ.ศ. 2551-2554
24 นายวิเชียร ชูเกียรติ พ.ศ. 2554-2555
25 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°47′30″N 98°59′19″E / 18.79167°N 98.98861°E / 18.79167; 98.98861