ชลอ ศรีธนากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชลอ ศรีธนากร
อธิบดี กรมสรรพสามิต
ดำรงตำแหน่ง
29 มีนาคม 2484 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
ก่อนหน้า หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)
ถัดไป หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)
ดำรงตำแหน่ง
13 กุมภาพันธ์ 2486 – 31 ธันวาคม 2489
ก่อนหน้า หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)
ถัดไป หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)
อธิบดี กรมราชทัณฑ์
ดำรงตำแหน่ง
3 มิถุนายน 2482 – 28 มีนาคม 2484
อธิบดี กรมรถไฟ
ดำรงตำแหน่ง
30 กรกฎาคม 2485 – 14 กันยายน 2486
ก่อนหน้า พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ถัดไป พลตรี อุดมโยธา รัตนาวะดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444
เมืองพิษณุโลก ประเทศสยาม
เสียชีวิต 11 กันยายน พ.ศ. 2530 (86 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงเสงี่ยม ศรีศรากร
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTP OF-7 (Police Major General).svg พลตำรวจตรี
ภาพสมาชิกคณะราษฎรสายทหารบก พลตำรวจตรีชลอ คนที่นั่งด้านหน้าคนที่ 4 จากซ้าย

พลตำรวจตรี ชลอ ศรีธนากร หรือ ขุนศรีศรากร (19 กุมภาพันธ์ 2444 - 11 กันยายน 2530) อดีตอธิบดีกรมรถไฟ อดีตอธิบดี กรมสรรพสามิต อดีตอธิบดี กรมราชทัณฑ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 และหนึ่งในสมาชิก คณะราษฎร

ประวัติ[แก้]

พลตำรวจตรีชลอเกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 บนเรือบรรทุกข้าวที่ จังหวัดพิษณุโลก บิดาชื่อ กัน และมารดาชื่อ สวาท

รับราชการและงานการเมือง[แก้]

พลตำรวจตรีชลอจบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยทหารบก หรือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปัจจุบันและได้รับพระราชทานยศ ร้อยตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2466 [1] และในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2473 ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนศรีศรากร ศักดินา ๖๐๐ [2]

ใน การปฏิวัติสยาม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พลตำรวจตรีชลอซึ่งในขณะนั้นมียศเป็น ร้อยโท ได้รับภารกิจหน้าที่ในการคุมตัว พลตรี พระยาเสนาสงคราม มายัง พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งเป็นกองบัญชาการของคณะราษฎรแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเกิดการต่อสู้กันขึ้นทำให้พระยาเสนาสงครามถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองร้อยปืนใหญ่ที่ 2 และได้เลื่อนยศเป็น ร้อยเอก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 [3] จากนั้นในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ท่านได้รับเลือกให้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [4]

จากนั้นท่านจึงได้โอนย้ายมารับราชการเป็นตำรวจรับตำแหน่ง สารวัตรตำรวจสันติบาล และได้รับพระราชทานยศ พันตำรวจตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 [5] หลังจากนั้นท่านจึงได้รับพระราชทานยศ พันตำรวจเอก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2487[6] ต่อมาท่านจึงได้โอนย้ายมาเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษเป็นผู้บัญชาการเรือนจำมหันตโทษที่บางขวางเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 จากนั้นจึงได้รักษาการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2482[7]

หลังจากนั้นอีก 2 ปีท่านได้โอนย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตแทน หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) ที่ไปประจำกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2484[8] กระทั่งวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ท่านโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟ [9] แทน พลโท จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ยศในขณะนั้น)

กระทั่งวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ท่านได้ควบตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตอีกตำแหน่งหนึ่งแทน หลวงอรรถสารประสิทธิ์ ที่ขยับไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง[10] ต่อมาในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2486 ได้มีคำสั่ง ท. สนาม ที่ 113/86 ให้ท่านพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟเหลือตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตเพียงตำแหน่งเดียว[11] จากนั้นในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2487 ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตำรวจเอก [12] กระทั่งลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 [13] ก่อนจะออกจากราชการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ขณะอายุเพียง 45 ปีโดยมิได้กลับเข้ารับราชการหรือวงการเมืองอีกจนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 จึงตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุ

ถึงแก่อสัญกรรม[แก้]

พลตำรวจตรีชลอถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2530 ขณะอายุได้ 86 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชทานยศทหารบก (หน้า ๒๗๘๘)
 2. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๙๕๕)
 3. ประกาศพระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๖๔)
 4. เรื่องตั้งซ่อมสมาชิกประเภทที่ 2 แห่งสภาผู้แทนราษฎร
 5. ประกาศพระราชทานยศตำรวจ (หน้า ๒๗๑)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารบก
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องตั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพสามิตต์
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิบดี
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้อธิบดี
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตำรวจ
 13. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง สมาชิกภาพแห่งสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
 14. แจ้งความ พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (แผนกที่ ๓ กรมจเรทหารบก หน้า ๒๐๘๓)
 15. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ (หน้า ๓๖๐๙)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]