ลานช้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับลานช้าง ในความหมายอื่น ดูที่ ลานช้าง (แก้ความกำกวม)

ลานช้าง เป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นระเบียงยาวประมาณ 350 เมตร และสูงจากพื้น 3 เมตร