ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
** หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
** หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
* '''จัดการศึกษาร่วมกับ [[คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา|ณะคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์]]'''
** หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาสังคมศึกษา) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
'''หลักสูตรที่จะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในอนาคต '''
1,723

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์