คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao Logo.svg
ชื่ออังกฤษSchool of Pharmaceutical Sciences
University of Phayao
ที่อยู่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (11 ปี)
คณบดีรศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว
สีประจําคณะ     สีเขียวมะกอก
สัญลักษณ์งูพันถ้วยยาไฮเกียและเฉลว
สถานปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เว็บไซต์www.pharmacy.up.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Pharmaceutical Sciences , University of Phayao) เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในฐานะ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และได้แยกตัวมาเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปี พ.ศ. 2548

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยามีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 1 - ปี 6 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทั้งหมด และต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในฐานะ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และได้แยกตัวมาเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปี พ.ศ. 2548

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยามีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 1 - ปี 6 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทั้งหมด และต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

และในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554ได้มีประกาศจากสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมและรับการสอบวัดความรู้ความสามารถ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม

​ กระบวนการวิชา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 2 สายวิชา​ ​ดังนี้​

  1. ​สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences Department)
  2. ​สายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmaceutical Practice Department)

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

[1] Archived 2018-06-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

คณบดี/หัวหน้าสำนักวิชา[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
2
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 15 มกราคม พ.ศ. 255414 มกราคม พ.ศ. 2558[1]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - 21 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)[2]
22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 (รักษาการ)
3
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน [3]


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]