คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Pharmaceutical Sciences
University of Phayao
สถาปนา2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (20 ปี)
คณบดีรศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว
ที่อยู่
สี  สีเขียวมะกอก
มาสคอต
งูพันถ้วยยาไฮเกียและเฉลว
สถานปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
เว็บไซต์www.pharmacy.up.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Pharmaceutical Sciences , University of Phayao) เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ในฐานะ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และได้แยกตัวมาเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปี พ.ศ. 2548

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยามีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 1 - ปี 6 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทั้งหมด และต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงถือเอาวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นวันที่มีการเรียนการสอนครั้งแรก เป็นวันก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกำหนดให้วันที่ 2 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้ง

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในฐานะ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และได้แยกตัวมาเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปี พ.ศ. 2548

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ทางคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยามีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 1 - ปี 6 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ทั้งหมด และต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

และในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้มีประกาศจากสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมและรับการสอบวัดความรู้ความสามารถ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม

​ กระบวนการวิชา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร​ ​ดังนี้​

  1. ​หลักสูตร บริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
  2. ​หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences)

และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. ​หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Pharmaceutical Innovation)
  2. ​หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc. in Pharmaceutical Innovation)


หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

[1] เก็บถาวร 2018-06-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

คณบดี/หัวหน้าสำนักวิชา[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
2
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 15 มกราคม พ.ศ. 255414 มกราคม พ.ศ. 2558[1]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - 21 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)[2]
22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 (รักษาการ)
3
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน [3]


อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]