ข้ามไปเนื้อหา

สมบัติ นพรัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมบัติ นพรัก

เกิด8 มีนาคม พ.ศ. 2484
(83 ปี 134 วัน)
ประเทศไทย
สัญชาติไทย
การศึกษาThe Maharaja Sayajirao University of Baroda, India
คู่สมรสรองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
บุตร1 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก (8 มีนาคม พ.ศ. 2484) อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 วาระ (พ.ศ. 2552 - 2554), อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 วาระ (พ.ศ. 2547 -2555) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาคนแรก (พ.ศ. 2556)[1]

ประวัติ

[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2484 เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.(อังกฤษ-ไทย)) ในปี พ.ศ. 2512 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ The Maharaja Sayajirao University of Baroda, India จนสำเร็จการศึกษา M.Ed. (Education Administration) เมื่อปี พ.ศ. 2519 ต่อมาเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอกจนสำเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy (Ph.D.) จาก The Maharaja Sayajirao University of Baroda, India เมื่อปี พ.ศ. 2538 เริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา[2] ปัจจุบันสมรสกับ รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก มีบุตร 1 คน

ประสบการณ์การทำงาน

[แก้]

หลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ได้บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรงที่โรงเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และได้ตำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

[แก้]
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (4 วาระ)
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (3 วาระ)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา[2]
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

[แก้]
 • พ.ศ. 2532 ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
 • พ.ศ. 2539 ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูเทพสตรี
 • พ.ศ. 2541 บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2555 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จากเว็บไซต์สถาบัน สืบค้นวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 2. 2.0 2.1 ประวัติส่วนตัวของรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก จากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[ลิงก์เสีย] สืบค้นวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 3. ประวัติสมบัติ นพรัก จากเว็บไซต์เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย สืบค้นวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒๒, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕๐, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]
ก่อนหน้า สมบัติ นพรัก ถัดไป
ไม่มี คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560,
23 เมษายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
ยังดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559,
29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
รองศาสตราจารย์ ดร. ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ