ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประกายเพชร อินทุโสภณ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การทำงาน ==
ประกายเพชร อินทุโสภณ ทำงานกับบริษัท[[โอสถสภา]] ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์) และในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/A/171/1.PDF พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ]</ref> จากนั้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_34.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]</ref> ด้านครอบครัวสมรสกับ คุณหญิงสำลี อินทุโสภณ มีบุตร 2 คน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม