คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 43

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีเปรม 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2526 - 2529
Prem Tinsulanoda cropped.JPG
วันแต่งตั้ง 7 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2526
วันสิ้นสุด 5 สิงหาคม​ พ.ศ. 2529
(3 ปี 90 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 42
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 44

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทย (30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529)

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทย[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีพระบรมราชโองการ
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง
นายพิชัย รัตตกุล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle L Line.svg ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle L Line.svg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle L Line.svg นายกระมล ทองธรรมชาติ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle L Line.svg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle L Line.svg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle L Line.svg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg นายสมหมาย ฮุนตระกูล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายอำนวย ยศสุข 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุบิน ปิ่นขยัน 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายอรุณ ภาณุพงศ์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg นายณรงค์ วงศ์วรรณ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายบรม ตันเถียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายผัน บุญชิต 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออก
Circle Ash-grey Solid.svg นายประสพ บุษราคัม 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายสมัคร สุนทรเวช 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประชุม รัตนเพียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg นายโกศล ไกรฤกษ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง
LACMTA Circle L Line.svg ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายไพโรจน์ ไชยพร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประยูร จินดาศิลป์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg นายอำนวย ยศสุข 15 มกราคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ลาออก
Circle Ash-grey Solid.svg นายวีระ มุสิกพงศ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายเฉลียว วัชรพุกก์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายโอภาส พลศิลป 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออก
Circle Ash-grey Solid.svg นายมนตรี พงษ์พานิช 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นายพิภพ อะสีติรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน LACMTA Circle L Line.svg นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ถึงแก่อสัญกรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายเล็ก นานา 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg นายชวน หลีกภัย 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg นายมารุต บุนนาค 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg นายอบ วสุรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออก
LACMTA Circle L Line.svg นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 19 กันยายน พ.ศ. 2528 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528
Circle Ash-grey Solid.svg นายวงศ์ พลนิกร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528 ลาออก
Circle Ash-grey Solid.svg นายมีชัย วีระไวทยะ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายอนันต์ ฉายแสง 19 กันยายน พ.ศ. 2528 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle L Line.svg นายปรีดา พัฒนถาบุตร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี[แก้]

เปรม ติณสูลานนท์

พรรค คะแนน
พรรคประชากรไทย 36
พรรคชาติประชาธิปไตย 15
พรรคกิจสังคม 101
พรรคชาติไทย 108
พรรคประชาธิปัตย์ 57
รวม 317
งดออกเสียง 7

การปรับคณะรัฐมนตรี[แก้]

มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 • วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 นายโอภาส พลศิลป เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ที่ออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527[2]
 • วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 นายเล็ก นานา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน แทนนายดำรง ลัทธพิพัฒน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม[3]
 • วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528[4]
  • นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายอบ วสุรัตน์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายอนันต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ครั้งใหญ่โดย[5]
  • นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  • ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนนายโกศล ไกรฤกษ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายสุบิน ปิ่นขยัน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • นายประสพ บุษราคัม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน นายผัน บุญชิต ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนนายโอภาส พลศิลป ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายอรุณ ภาณุพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  • นายอำนวย ยศสุข พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่ง

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการยุบสภา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลาออก และแต่งตั้ง นายโอภาส พลศิลป ดำรงตำแหน่งสืบแทน)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (นายเล็ก นานา)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (นายอบ วสุรัตน์ นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ลาออก นายจิรายุ อิศรางกูร ฯ พ้นจากตำแหน่งและตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งนายอนันต์ ฉายแสง นายมีชัย วีระไวทยะ)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (นายโกศล ไกรฤกษ์ นายประยูร จินดาศิลป์ นายผัน บุญชิต นายโอภาส พลศิลป ลาออก นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และตั้ง พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถ
 6. คณะกรรมการเตรียมการลงนามความเข้าใจระหว่างหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาไทย, สรรสาระรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548,หน้า 567.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]