คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 43

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 16
หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 43

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทย (30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529)

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทย[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีพระบรมราชโองการ
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกตั้งใหม่
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 รักษาการ(ทั้งคณะ)เพื่อรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประจวบ สุนทรางกูร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง
นายพิชัย รัตตกุล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle Gold Line.svg เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg นายกระมล ทองธรรมชาติ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle Gold Line.svg นายสมหมาย ฮุนตระกูล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายอำนวย ยศสุข 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุบิน ปิ่นขยัน 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle Gold Line.svg พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle Gold Line.svg นายณรงค์ วงศ์วรรณ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายบรม ตันเถียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายผัน บุญชิต 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle Gold Line.svg นายสมัคร สุนทรเวช 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประชุม รัตนเพียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle Gold Line.svg นายโกศล ไกรฤกษ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg นายไพโรจน์ ไชยพร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประยูร จินดาศิลป์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ลาออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg นายอำนวย ยศสุข 16 มกราคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle Gold Line.svg พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
LACMTA Circle Gold Line.svg นายวีระ มุสิกพงศ์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Circle Ash-grey Solid.svg นายเฉลียว วัชรพุกก์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle Gold Line.svg นายพิภพ อะสีติรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน LACMTA Circle Gold Line.svg นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ถึงแก่อสัญกรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายเล็ก นานา 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle Gold Line.svg นายชวน หลีกภัย 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle Gold Line.svg นายมารุต บุนนาค 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle Gold Line.svg นายอบ วสุรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายวงศ์ พลนิกร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายอนันต์ ฉายแสง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
Circle Ash-grey Solid.svg นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง
Circle Ash-grey Solid.svg นายมีชัย วีระไวทยะ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle Gold Line.svg นายปรีดา พัฒนถาบุตร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ปรับออกจากตำแหน่ง

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี[แก้]

เปรม ติณสูลานนท์

พรรค คะแนน
พรรคประชากรไทย 36
พรรคชาติประชาธิปไตย 15
พรรคกิจสังคม 101
พรรคชาติไทย 108
พรรคประชาธิปัตย์ 57
รวม 317
งดออกเสียง 7

การปรับคณะรัฐมนตรี[แก้]

มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 • วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 นายโอภาส พลศิลป เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ที่ออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
 • วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528 นายเล็ก นานา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน แทนนายดำรง ลัทธพิพัฒน์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม
 • วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528
  • นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายอบ วสุรัตน์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายอนันต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2529 มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ครั้งใหญ่โดย
  • นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  • ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนนายโกศล ไกรฤกษ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายสุบิน ปิ่นขยัน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • นายประสพ บุษราคัม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน นายผัน บุญชิต ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนนายโอภาส พลศิลป ที่ลาออกจากตำแหน่ง
  • นายอรุณ ภาณุพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  • นายอำนวย ยศสุข พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่ง

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการยุบสภา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว[1]

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะกรรมการเตรียมการลงนามความเข้าใจระหว่างหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาไทย, สรรสาระรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548,หน้า 567.

แหล่ง้อมูลอื่น[แก้]