สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png
คําขวัญ"สถาบันกฎหมายชั้นนำ ก้าวล้ำสู่สากล สร้างความรู้ สร้างคน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ชื่ออังกฤษSchool of Law
Mae Fah Luang University
อักษรย่อLW MFU.
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง23 มกราคม พ.ศ. 2546
(18 ปี 237 วัน)
คณบดีผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
สีประจําคณะ     สีขาว
เพลงเลือดสีขาวเราชาวนิติศาสตร์
เว็บไซต์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Law, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชานิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ที่มีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยหลักสูตรที่ร่างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาคทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตลอดจนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม นิติธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการศึกษา และดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ[1]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง ศรีสมวงษ์ พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. https://law.mfu.ac.th/law-aboutus/law-history.html

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]