สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png
คําขวัญ"เป็นสำนักวิชาทิ่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์บูรณาการในระดับสากล"
ชื่ออังกฤษSchool of Integrative Medicine,
Mae Fah Luang University
อักษรย่อSIM / MFU.
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(2 ปี 140 วัน)
คณบดีดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ
วารสารSIM MFU
สีประจําคณะ     สีเขียวอมฟ้า
เพลงการแพทย์บูรณาการแม่ฟ้าหลวง
สถานปฏิบัติสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เว็บไซต์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฟซบุ๊กสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Integrative Medicine, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์บูรณาการ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร International Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa, หลักสูตร International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness Management และ หลักสูตร Traditional Chinese Medicine Field Training Program และในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต[1]

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสำนักวิชาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาต่อเนื่องยาวนานในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ งานวิจัย และบุคลากร-นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Xiamen University, Yunnan University, Guangzhou University หรือ School of Natural Product Studies, Jadavpur University เป็นต้น

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.แพทย์หญิง สุลัคนา น้อยประเสริฐ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

  • กายภาพบำบัดบัณฑิต

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล.เปิดตัวสำนักวิชาที่ 15 ‘การแพทย์บูรณาการ’ สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]