ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Anti-Aging and Regenerative Medicine,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อARM / MFU.
คติพจน์งามทั้งกายใจ เด่นดีด้วยปัญญา

เป็นผู้พร้อมพัฒนา เลิศล้ำวิทยาการ

สถาปนา28 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(15 ปี 212 วัน)
คณบดีดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์[1]
ที่อยู่
36/87-88 ตึก พี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 25
ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วารสารAnti-Aging MFU
เพลงเวชศาสตร์ชะลอวัยแม่ฟ้าหลวง
สี  สีเขียวเข้ม
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้เปิดหลักสูตรทางด้านศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรตจวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยหลักสูตรตจวิทยา, หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการรักษาเหมาะสำหรับแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจสปา ความงาม หรือการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การออกกำลังกาย หรือผู้สนใจทั่วไป[2]

ทุกวันนี้ความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังการต่อต้านริ้วรอยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในสาขานี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดตั้งสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้นในปี พ.ศ. 2551 และปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ สาขาตจวิทยา สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (ทั้งหมด 6 หลักสูตร) ​​โดยสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ได้ลงทุนเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นคลินิกฝึกภาคปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบให้กับนักศึกษาของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งให้บริการประชาชนทั่วไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ทั้งแผนกอายุรกรรม แผนกโรคผิวหนัง แผนกเวชศาสตร์ผิวพรรณ แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ทางสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ยังเปิดหลักสูตรระยะสั้นและเข้มข้นในสาขาเวชศาสตร์ความงาม, การแพทย์โฮมิโอพาธีย์, การดูดไขมันเฉพาะจุด, ฟิลเลอร์, การฉีดโบท็อกซ์, โภชนบำบัดทางการแพทย์, ตจศัลยศาสตร์, เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น ทางสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันต่างประเทศซึ่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

ทั้งนี้สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เกี่ยวกับเวชสำอางเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เช่น CO2 Laser, Helios, Gentle Yag, IPL, Q-switched ND Yag, VASER, Inbody, EStech, Bone densitometry, Mammogram, Ultrasound, Ulthera, VBeam, eMatrix, Excimer Lase ที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยและสำหรับนักศึกษาที่จะทำการวิจัย ทั้งนี้สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นสถาบันที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นผู้นำในศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ[3]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย พ.ศ. 2551 - 2556
2. นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร พ.ศ. 2556 - 2565
3. ดร.ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาตจวิทยา
  • สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาตจวิทยา
  • สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รายนามผู้บริหารสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563
  3. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เก็บถาวร 2020-04-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]