วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์พิเศษ[1]วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ( 1 ก.พ. 2508-) ปลัดกระทรวงดิจิทัสเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์​ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน[2] กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และประธานกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมายในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[3] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[4] อดีตเลขานุการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[5] อดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (57 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
ศาสนา พุทธ
ชื่อเล่น โจ

ประวัติ[แก้]

นายวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ พันตำรวจเอก โดม วิศิษฏ์สรอรรถ อดีตข้าราชการตำรวจ กับ นางวันเพ็ญ วิศิษฏ์สรอรรถ

ครอบครัว[แก้]

สมรสกับ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

การศึกษา[แก้]

 • มัธยม โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
 • LL.B. (Second Class Honors, Upper Division) University of Wales, United Kingdom
 • Barrister-at-Law of Gray's Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)[6]

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2537 ผู้พิพากษาแขวงสงขลา
 • พ.ศ. 2538 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ทำงานธุรการในตำแหน่งรองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 • พ.ศ. 2541 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ทำงานธุรการในตำแหน่งรองอธิบดีกรมบังคับคดี
 • พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี
 • พ.ศ. 2543 รองอธิบดีกรมบังคับคดี
 • พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • พ.ศ. 2551 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม[7]
 • พ.ศ. 2553 อธิบดีกรมบังคับคดี[8]
 • พ.ศ. 2557 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน[9]
 • พ.ศ. 2560 ปลัดกระทรวงยุติธรรม[10]
 • พ.ศ. 2565 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/121/17.PDF
 2. ประยุทธ์'ตั้ง'วิชา มหาคุณ'สอบข้อเท็จจริงคดีบอส!
 3. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 5. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง หน้า ๓ ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 6. https://mgronline.com/crime/detail/9600000052433
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/002/11.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/120/12.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/227/4.PDF
 10. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า 2 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 158 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 มิถุนายน 2560
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๖, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ข หน้า ๑๑๙, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔