สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
สมัยก่อนหน้า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
สมัยถัดไป นายธีระ สูตะบุตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
สมัยก่อนหน้า นายกร ทัพพะรังสี
สมัยถัดไป นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (53 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ไทยรักไทย (2541 - 2549)
พลังธรรม (2535 - 2541)
คู่สมรส นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ
ศาสนา พุทธ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (1 พฤษภาคม 2504 - ) เป็นนักการเมือง เคยร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 อดีตรัฐมนตรีเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ประวัติ[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของนายสมพล เกยุราพันธุ์ ปัจจุบันสมรสกับนายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ นักธุรกิจ มีบุตร 3 คน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การตลาด) และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต[1] สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

การเมือง[แก้]

คุณหญิงสุดารัตน์ เข้าสู่แวดวงการเมืองครั้งแรกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด้วยวัยเพียงแค่ 31 ปี ได้เป็น ส.ส.ในเขตกรุงเทพมหานคร ของพรรคพลังธรรม แต่หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ได้วางมือทางการเมืองแล้ว พรรคพลังธรรมก็ได้ผลัดเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายคน มาจนถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้สนิทสนมกับ พ.ต.ท.ทักษิณ พร้อมกับสมาชิกพรรคอีกหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็น ส.ส. ในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2539 พรรคพลังธรรมมี ส.ส. เหลือเพียงคนเดียว คือ คุณหญิงสุดารัตน์นี่เอง และในปี พ.ศ. 2541 เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณได้ออกมาก่อตั้งพรรคไทยรักไทย คุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นหนึ่งใน 23 บุคคลที่ร่วมก่อตั้งพรรคด้วย และก็ได้ร่วมงานกับทางพรรคมาจนบัดนั้น

ในปี พ.ศ. 2543 คุณหญิงสุดารัตน์ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรค ได้เบอร์ 5 โดยคู่แข่งขันสำคัญ คือ นายสมัคร สุนทรเวช ผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายสมัครชนะด้วยคะแนนที่ท่วมท้น หลังจากนั้นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2544 คุณหญิงสุดารัตน์ได้ย้ายไปลงในระบบบัญชีรายชื่ออันดับต้น ๆ ของพรรค รวมทั้งการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 ด้วย ในปีพ.ศ. 2548 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ทำให้สามารถใช้คำนำหน้านามว่า "คุณหญิง" โดยบทบาทในพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เป็นที่รับรู้กันว่า มีอิทธิพลสูง มีสมาชิกในสังกัดอยู่ในความดูแลหลายคน ซึ่งเป็น ส.ส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยมีฉายาที่เรียกตามชื่อเล่นที่ชื่อ "หน่อย" ว่า "เจ๊หน่อย"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[2]

ในเหตุการณ์การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 นาย จรัล ดิษฐาอภิชัยได้กล่าวยอมรับว่ามีการให้เงินสนับสนุนจากคุณหญิงสุดารัตน์ ซึ่งขณะนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ ถูกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามทำธุรกรรมทางการเงินและต่อมา คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ออกมาขู่ฟ้องร้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา[3] มติคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีชี้มูลความผิดโครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และข้อมูลโรงพยาบาลปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลว่า คุณหญิงสุดารัตน์ มีความผิดในโครงการดังกล่าว[4]

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพิจารณาสำนวนคดีการยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 821 ล้านบาท สมัยที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่ และที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติ 8:0 ยกคำร้องในส่วนของคุณหญิงสุดารัตน์[5] โดยให้เหตุผลว่า พยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่มีน้ำหนักพอที่จะฟังได้ว่า คุณหญิงสุดารัตน์กระทำผิดตามที่มีการฟ้องร้อง อีกทั้งศาลปกครองก็ได้เคยมีคำพิพากษาในเรื่องนี้ว่า "การยกเลิกการประมูลระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย"

ตำแหน่งทางการเมือง[แก้]

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[6]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 • พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 7 บางกะปิ บึงกุ่ม (คนเดียวของพรรคพลังธรรม)
 • พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย อันดับ 6

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลต่างๆ[แก้]

 • Thailand Tatler Award Most talked about personality of the year จัดโดย Thailand Tatler ปี 2539
 • รางวัลเกียรติคุณวิจิตรแพรวา เป็นผู้นำการแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรวา จัดโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2539
 • ศิษย์เซนต์โยเซฟตัวอย่าง “นวุฒิพรรษ” สาขาการเมือง (ผู้มีความประพฤติดี และรางวัลมารยาทงาม) จัดโดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2540
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540
 • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ยอดหญิง 2540 โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ปี 2540
 • สาวเปรียว ประจำปี 2541 จากนิตยสารเปรียว
 • ประกาศเกียรติคุณได้รับโหวตจากผู้ฟังรายการ “เวทีผู้หญิง” เป็นสตรีเพชรงามในสายอาชีพ นักการ เมือง ปี 2541
 • คนรักรัฐธรรมนูญ จัดโดยชมรมคนรักรัฐธรรมนูญร่วมกับรัฐสภา ปี 2541
 • นักสุขศึกษาดีเด่น สาขาการบริหารนโยบาย จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปี 2546
 • Tobacco-Free World Award 2003 จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • รับพระราชทานรางวัล Mental Health Princess Award ในฐานะผู้มีผลงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดระหว่างประเทศดีเด่น จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อ 19 สิงหาคม 2546
 • สตรีไทยดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2547 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [http://www.komchadluek.net/detail/20130825/166587/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3.html#.UjQ8KNK9WWw
 2. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 3. http://www.atnnonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14192:qq-qq&catid=34:politics-news&Itemid=53
 4. http://www.ryt9.com/s/nnd/1108829
 5. http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/item/22115-1.html
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 218/2535 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 2 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 3 นายธำรงค์ ไทยมงคล)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุเการฯ ประจำสภาผู้แทนราษฎร], เล่ม ๑๑๖, ตอน ๒๐ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๘ ลำดับ ๒๗๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๒๒ ข, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๗ ลำดับ ๓๘๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย), เล่ม ๑๑๒, ตอน ๑๗ ข เล่มที่ ๐๐๑, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๔๑ ลำดับ ๘๔๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑, ตอน ๒๑ ข เล่มที่ ๑, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๘๗ ลำดับ ๑๒๐๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ" [สำนักนายกรัฐมนตรี], เล่ม ๑๒๒, ตอน ๒๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๒ ลำดับ ๙
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๓ ลำดับ -

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ถัดไป
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 2leftarrow.png Emblem of MOAC, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม.55)
(11 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549)
2rightarrow.png นายธีระ สูตะบุตร
นายกร ทัพพะรังสี 2leftarrow.png Emblem of MOPH, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ครม.54)
(17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548)
2rightarrow.png นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล