อดิศร เพียงเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รศ.พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ประชา มาลีนนท์
พงศกร เลาหวิเชียร
นิกร จำนง
พิเชษฐ สถิรชวาล
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี
ถัดไป สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 กันยายน พ.ศ. 2495 (62 ปี)
ประเทศไทย
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส ดร.เยาวนิตย์ เพียงเกษ
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ (6 กันยายน พ.ศ. 2495 - ) ประธานสถานีประชาชน People Channel อดีตนักการเมือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติ[แก้]

เกิดเมื่อ 6 กันยายน พ.ศ. 2495 ชื่อเล่น ตุ๊ เป็นบุตรของ ทองปักษ์ เพียงเกษ อดีต ส.ส.ขอนแก่น อดิศร เข้ารับการศึกษาระดับประถมปีที่ 1-2 ที่โรงเรียนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และย้ายไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ที่โรงเรียนบ้านขามเฒ่า (ขามเฒ่าผดุงศิลป์) ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม และระดับชั้นประถมปีที่ 5-6-7 ที่โรงเรียนมาตุภูมิอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่นายทองปักษ์ เพียงเกษ บิดาเป็นผู้ก่อตั้ง ใช้ศาลาวัดบ้านขามเฒ่าเป็นสถานที่เรียน บ้านขามเฒ่า กันทรวิชัย มหาสารคาม เข้าเรียนมัธยมตอนต้นที่โรงเรียนบำรุงไทย 1, สงเคราะห์นิยมวิทยา, และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น 10-12 (DSA84) เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.11260

จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาเอก Ph.D., D.Litt. จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย, ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.1) จากสถาบันพระปกเกล้า, ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ ดร.เยาวนิตย์ เพียงเกษ (สกุลเดิม พินสำริด) มีชื่อจัดตั้งว่า สหายการะเกด ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สาขารัฐศาสตร์ และมีบุตรนอกสมรสจำนวน 3 คน กับ น.ส.นภาพร รักษ์สัจจะ เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น น.ส.ชัญชนา ศรีสัตย์) [1]

เหตุการณ์เดือนตุลา 2519[แก้]

เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ได้เข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในฐานะแนวร่วม พร้อมครอบครัวทั้งหมด อาศัยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชื่อจัดตั้งว่า สหายศรชัย และ สหายสอง

การเมือง[แก้]

นายอดิศร เพียงเกษ เริ่มเล่นการเมือง พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ กระทั่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคมวลชน เมื่อปี พ.ศ. 2531 และต่อมาได้ย้ายมาอยู่พรรคพลังธรรรม ย้ายมาเป็นรองเลขาธิการพรรคนำไทย[2] และย้ายมาร่วมงานกับพรรคไทยรักไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[3]

อดิศร เพียงเกษ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 4 สมัย ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[4] เมื่อ พ.ศ. 2535 และเป็น ส.ส.สังกัดพรรคพลังธรรม ชนะการเลือกตั้งแบบยกทีมในเขต 1 จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้ง 35/2 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[5] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (11 มีนาคม 2548)[6] และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 สิงหาคม 2548)

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 40[7]

งานสื่อสารมวลชน[แก้]

 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “กุญแจเมืองไทย” (อดิศร เพียงเกษ , วิสา คัญทัพ และ ไพจิตร อักษรณรงค์) ทาง FM 105 MHz
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “สร้างบ้านแปงเมือง” ทาง MVTV
 • ประธานสถานีประชาธิปไตย D-Station
 • ประธานสถานีประชาชน People Channel และผู้ดำเนินรายการ "คุยกับอดิศร" ทางสถานีประชาชน People Channel

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ไทกร" ยื่น ป.ป.ช.เชือด "อดิศร" ไม่แจ้งชื่อลูกนอกสมรส สงสัยซุกทรัพย์สิน 20 ล้าน หนังสือพิมพ์แนวหน้า 12 มีนาคม 2550
 2. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคนำไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอน 56ง 13 กรกฎาคม 2538
 3. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๕๒๔ ราย)เล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๒ ข ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑