ผิน ชุณหะวัณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จอมพลผิน ชุณหะวัณ
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
นายกรัฐมนตรี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
สมัยก่อนหน้า จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
สมัยถัดไป จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
รักษาการนายกรัฐมนตรี
(ในฐานะหัวหน้าคณะทหารแห่งชาติ)
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
สมัยก่อนหน้า พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
สมัยถัดไป พันตรีควง อภัยวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2434
เสียชีวิต 26 มกราคม พ.ศ. 2516
คู่สมรส คุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน 2491 - 2497
ยศ Thai army O10.png จอมพล
บังคับบัญชา กองทัพบกไทย

จอมพลผิน ชุณหะวัณ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2434 - 26 มกราคม พ.ศ. 2516) บิดาของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เกิดที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายไข่ และ นางพลับ ชุณหะวัณ ชาวสวนและแพทย์แผนโบราณ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน

จอมพลผิน ชุณหะวัณ ถึงแก่อสัญกรรมในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2516 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุ 81 ปี 3 เดือน 13 วัน

บุตรธิดา[แก้]

จอมพลผิน ชุณหะวัณ สมรสกับคุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2497) มีบุตร-ธิดา 5 คน คือ

ชีวิตการรับราชการ[แก้]

จอมพลผิน ได้รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ที่โรงเรียนนายสิบ กรมทหารที่ 4 ราชบุรี เมื่อมีอายุได้ 16 ปี เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอบไล่ได้คะแนนดีเยี่ยม จึงได้เลื่อนขั้นไปศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยทหารบก จนจบ (รุ่นเดียวกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม) และได้พระราชทานยศเป็นนายร้อยตรี ประจำกรมทหารราบที่ 4 ราชบุรี หลังจากนั้นได้เข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่ออายุ 37 ปีได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงชำนาญยุทธศาสตร์" และ พ.ศ. 2472 ได้เลื่อนยศเป็นพันตรีในเวลาถัดมา

จอมพลผิน ได้เข้าร่วมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น

  1. พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ ประชาธิปไตย
  2. พ.ศ. 2476 กบฏบวรเดช
  3. พ.ศ. 2483 สงครามอินโดจีน
  4. พ.ศ. 2485 สงครามมหาเอเซียบูรพา
  5. พ.ศ. 2488 ถูกปลดการเป็นทหารกองหนุนด้วยเหตุผลทางการเมือง จึงหันไปประกอบอาชีพทำสวนที่ฉะเชิงเทรา
  6. พ.ศ. 2490 ร่วมมือกับ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ฉายา[แก้]

จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า "บุรุษผู้รักชาติจนน้ำตาไหล" หรือ "วีรบุรุษเจ้าน้ำตา" เนื่องจากให้สัมภาษณ์ในเหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อปี พ.ศ. 2490 ว่าทำไปเพราะรักชาติ ขณะที่ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มักน้ำตาไหลด้วยความตื้นตัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘, เล่ม ๖๗, ตอน ๓๙ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๓๐๓๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๒๙


ก่อนหน้า ผิน ชุณหะวัณ ถัดไป
จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม) 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารบก
(28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497)
2rightarrow.png จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์