วิษณุ เครืองาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สมัยก่อนหน้า บดี จุณณานนท์
สมัยถัดไป บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2494 (63 ปี)
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
คู่สมรส วัชราภรณ์ เครืองาม
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม (15 กันยายน พ.ศ. 2494 -) เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน หัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เขาเป็นผู้มีผลงานทางกฎหมายจำนวนมาก คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ "เดินดินกินข้าวแกง"[1] และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ "จันทร์สนุกศุกร์สนาน"[2] และคอลัมน์พิเศษเต็มหน้า 4 ทุกวันอังคาร ตลอดจนจัดรายการโทรทัศน์ "อาทิตย์สโมสร" ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น 24[3]

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2494 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บุตรของบุญทรง และถาวร เครืองาม มีน้องสาวชื่อ ศิริมา นิลรัตน์ น้องชาย ชื่อ พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม อดีตสมาชิกวุฒิสภา และศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สมรสกับวัชราภรณ์ เครืองาม มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ วิชญะ เครืองาม

การศึกษา[แก้]

วิษณุ เครืองาม จบการศึกษาจากโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ และมัธยมจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนสำเร็จนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เหรียญทองพระราชทาน) และจบเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ดร.วิษณุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Laws (LL.M.) และปริญญาเอก Doctor of the Science of Law (J.S.D.) จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาล

การทำงาน[แก้]

ดร.วิษณุ เครืองาม เริ่มรับราชการใน พ.ศ. 2515 เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีต่อมาได้ย้ายมาประจำที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2529

ใน พ.ศ. 2534 ดร.วิษณุ เครืองามได้โอนมารับราชการพลเรือนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย ในระหว่าง พ.ศ. 2535 - 2543 และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2536 - 2545

นอกจากนั้น ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน และได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2, กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน)

งานการเมือง[แก้]

ดร.วิษณุ เครืองาม เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา (2535-2539) เคยรักษาการในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2535 สมัยรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร และได้เข้าร่วมงานการเมืองอีกครั้งในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2545 โดยรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (2 สมัย) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาล ต่อมาหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]และเป็นศาสตราภิชานคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[5]

หลังสิ้นสุดภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2551 ดร.วิษณุ เครืองาม ไม่ได้เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ แต่ยังรับหน้าที่ในคณะกรรมการของรัฐอีกหลายคณะ กระทั่งในปี พ.ศ. 2557 รับตำแหน่งที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดูแลด้านกฎหมายยุติธรรม และได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

งานการศึกษา[แก้]

งานเขียน[แก้]

ดร.วิษณุ เครืองาม มีผลงานหนังสือจำนวนมาก อาทิ

 • ครัว ครม.
 • ภูฏาน วิมานปลายฟ้า
 • โลกนี้คือละคร
 • เล่าเรื่องผู้นำ
 • หลังม่านการเมือง
 • เดินดินกินข้าวแกง

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2534 รับพระราชทานรางวัลตัวอย่างบุคคลผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง และเหมาะสม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534
 • พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2539 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540
 • พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2540 (รางวัลครุฑทองคำ) ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541[16]
 • พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2541 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2543
 • พ.ศ. 2544 ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตทางนิติศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลบุษบกทองผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย[17]
 • พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [18]
 • พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2557 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.matichonbook.com/index.php/newbooks/-1044.html
 2. จันทร์สนุกศุกร์สนาน 'วิษณุ เครืองาม'สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 3. อาทิตย์สโมสรกับวิษณุสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศ แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตเลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง หนา ๗ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
 5. ศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 7. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 8. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 9. สภามหาวิทยาลัยทักษิณ >> สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 10. สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 11. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 12. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 13. กรรมการสภามหาวิทยาลัยสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 14. [http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1165&Itemid=79&limit=1&limitstart=2 สภามหาวิทยาลัย ]สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 15. สภาสถาบันพระปกเกล้าสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 16. รางวัลครุฑทองคำสืบค้นข้อมูลเมื่อ 26 กันยายน 2556
 17. ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.สืบค้นข้อมูลเมื่อ 26 กันยายน 2556
 18. ปริญญากิตติมศักดิ์สืบค้นข้อมูลเมื่อ 26 กันยายน 2556
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนกนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๐ ข, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๑๖
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี (จำนวน ๘๔๔ ราย)
ก่อนหน้า วิษณุ เครืองาม ถัดไป
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
ปลอดประสพ สุรัสวดี
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม.61)
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในตำแหน่ง
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
พินิจ จารุสมบัติ
สมศักดิ์ เทพสุทิน
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม.55)
(11 มีนาคม พ.ศ. 254824 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
2rightarrow.png หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
- 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม.54)
(3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548)
2rightarrow.png สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
พินิจ จารุสมบัติ
สมศักดิ์ เทพสุทิน
นาย บดี จุณณานนท์ 2leftarrow.png CabinetOffice Crest.png
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545)
2rightarrow.png ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(28 เมษายน พ.ศ. 2535 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png มนตรี เจนวิทย์การ