มัธยมศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

มัธยมศึกษา (ย่อว่า ม.) เป็นลำดับการศึกษาขั้นที่ 3 ถัดจากอนุบาลและประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.ต้น ) เทียบเท่ากับ grade 7-9 และช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ปลาย ) เทียบเท่ากับ grade 10-12