ข้ามไปเนื้อหา

เพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โซรูเดเมลลีเยโจมฮูรีเยเอสลอมีเยอีรอน
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
สกอร์เพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน[1]
เนื้อร้องมีผู้ร่วมประพันธ์หลายคน
ทำนองฮัสซัน ริยาฮี
รับไปใช้ค.ศ. 1990
ตัวอย่างเสียง
ซอรูเด เมลลิเย จอมฮูรี เย เอสลามี เย อีราน (บรรเลง)

เพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (เปอร์เซีย: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران) เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองของฮัสซัน ริยาฮี (Hassan Riyahi) ประกอบด้วยเนื้อร้องซึ่งประพันธ์โดยคณะบุคคลจำนวนหนึ่ง เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ. 1990 เพื่อใช้แทนเพลงชาติซึ่งใช้ในสมัยการปกครองของอายะตุลลอห์ โคไมนี[2]

ประวัติ[แก้]

เพลงชาติในฐานะสัญลักษณ์สำคัญของชาติ. เนื้อหา และ ความหมายของบทร้องซึ่งกล่าวถึงประเทศแห่งเสรีภาพ และ ความเป็นเอกราชของชาติ. ผู้ประพันธ์ได้มีการกล่าวถึงในฐานะพระผู้เป็นเจ้า. อันแสดงถึงจิตวิญญาณความรักชาติ และ การต่อสู้ ความเสียสละของวีรชนในสมัยต่าง ๆของประวัติศาสตร์อิหร่าน. จวบจนถึงการปฏิวัติอิสลามในสมัยของสาธารณรัฐอิสลาม.[3]

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาเปอร์เซีย[แก้]

อักษรอาหรับ
เขียนด้วยอักษรโรมัน
การถอดแบบ IPA

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ دیده‌ی حق‌باوران
بهمن فر ایمان ماست
پیامت ای امام، استقلال، آزادی، نقش جان ماست
شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران[2][4]

 Sær zæd æz ofoq mehre xaværan,
Foruqe dideje hæq baværan.
Bæhmæn, færre Imane mast.
Pæjamæt ej Emam, esteqlal, azadi, næqše džane mast.
Šæhidan, picide dær guše zæman færjadetan.
Pajænde mani o džavedan.
Džomhurije Eslamije Iran!

[sæɹ zæd̪ æz ofoɢ mehɾe xɒːvæɾɒːn ǀ]
[foɾuːɣe d̪iːd̪eje hæɢ bɒːvæɾɒːn ‖]
[bæhmæn ǀ fære iːmɒːne mɒːst̪ʰ ‖]
[pʰæjɒːmæt̪ʰ ej emɒːm ǀ est̪ʰeɢlɒːl ǀ ɒːzɒːd̪iː ǀ næxʃe d͡ʒɒːne mɒːst̪ʰ ‖]
[ʃæhiːd̪ɒːn ǀ pʰiːt͡ʃʰiːd̪e d̪æɾ ɡuːʃe zæmɒːn fæɾjɒːd̪et̪ʰɒːn ‖]
[pʰɒːjænd̪e mɒːniːjo d͡ʒɒːved̪ɒːn ‖]
[d͡ʒomhuːɾiːje eslɒːmiːje iːɾɒːn ‖]

คำแปล[แก้]

ดวงตะวันแห่งบูรพา[5]ขึ้นสู่ขอบฟ้า
แสงในดวงตาแห่งผู้เชื่อมั่นในความยุติธรรม[6]
"บาห์มัน"[7] (เจตจำนงอันดีงาม) คือยอดแห่งความศรัทธาของเรา.
สารของท่าน โอ้ท่านผู้นำ (อิหม่าม)[8] แห่งอำนาจอธิปไตย[9]และเสรี
ได้ตราประทับไว้[10]ในจิตวิญญาณเรา[11]
โอ้ผู้สละชีพเอย พวกท่านได้กู่ก้องต่อกาลเวลา
จงอดทน ยืนหยัดต่อเนื่อง และคงอยู่ชั่วกาลนาน
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

หมายเหตุ[แก้]

 1. http://www.nationalanthems.info/ir.htm > http://www.nationalanthems.info/ir~.gif
 2. 2.0 2.1 https://web.archive.org/web/20120108035804/http://nationalanthems.me/iran-national-anthem-of-the-islamic-republic-of-iran/ Iran - National Anthem of Islamic Republic of Iran. NationalAnthems.me. Archived from the original on 8 January 2012. Retrieved 28 November 2011.
 3. "National Anthem of Iran". 123independenceday. สืบค้นเมื่อ 2014-03-28.
 4. https://today24.su/watch/national-anthem-of-iran-soroud-e-melli-e-jomhouri-e-eslami-e-iran-رود-ملی-جمهوری-اسلامی-ایران/v6fww4XkBW8[ลิงก์เสีย] National Anthem of Iran - Soroud-e Melli-e Jomhouri-e Eslami-e Iran - رود ملی جمهوری اسلامی ایران. today24.su. 2017
 5. Mehr: ดวงตะวัน, ความรัก, ความกรุณา
 6. Haqq: สัจจะ, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม, พระเจ้า
 7. บาห์มัน (bahman): เจตจำนงอันดีงาม; ชื่อเดือนที่ 11 ของปี และเดือนที่ 2 ของฤดูหนาวในปฏิทินเปอร์เซีย ซึ่งเป็นเดือนที่มีเกิดการปฏิวัติอิหร่าน
 8. อิหม่าม (Emâm): ผู้นำ, ชื่อตำแหน่งของอายะตุลลอห์ โคไมนี
 9. Esteqlal: อำนาจอธิปไตย, เอกราช
 10. Naqš: ภาพ, ภาพวาด
 11. Jân: จิตวิญญาณเรา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]