เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Altay Respublikanıñ Gimnı
English: เพลงสรรเสริฐสาธารณรัฐอัลไต
Алтай Республиканыҥ Гимны
Flag of Altai Republic.svg
The Flag of Altai Republic

เพลงชาติของสาธารณรัฐอัลไต
เนื้อร้องAržan Adarov
ทำนองV. Peshnyak
รับไปใช้11 กันยายน ค.ศ. 2001
ตัวอย่างเสียง
Алтай Республиканыҥ Гимны

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไต (อัลไตย์: Алтай Респубпиканыҥ Гимны; Altaj Respublikanyŋ Gimny Söstöri) เป็นเพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไตแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ทำนองเพลงนี้ประพันธ์โดย วี. เปซ์นญากา และคำร้องเป็นของ เอ. อดาร์โอวา นำไปใช้อย่างเป็นทางการ วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001

เนื้อเพลงภาษาอัลไต และ รัสเซีย[แก้]

ใน 3 บทแรกเนื้อร้องเป็นภาษาพื้นเมืองอัลไต และ 2 บทสุดท้ายเนื้อร้องเป็นภาษารัสเซีย[1]

อักษรซีริลลิก[1][1] คำอ่าน ถ่ายเสียงด้วยสัทอักษร(IPA)
บทที่ 1(ภาษาอัลไต)

Кӧк теҥери јылдыстар,
Улу, јайым Кан-Алтай.
Ӱч-сӱмер, ыйык тайгалар
Агару, јебрен Алтай.

Kök teñeri cıldıstar,
Ulu, cayım Kan-Altay.
Üç-sümer, ıyık taygalar
Agaru, cebren Altay.

[kø̞k te̞ŋe̞ri ɟɯ̽ɫdɯ̽stɑr |]
[uɫu | ɟɑjɯ̽m qɑn-ɑɫtɑj ‖]
[ʏc sʏme̞r | ɯ̽jɯ̽q tɑjɣɑɫɑr]
[ɑɣɑru | ɟe̞bre̞n ɑɫtɑj ‖]

บทที่ 2(ภาษาอัลไต)

Ӱч толыкту Кан-Алтай
Јыҥкыс эдер јаҥы јок.
Ӱргӱлји кӱйген одыбыс
Ӧчӱп калар учуры јок.

Üç tolıktu Kan-Altay
Cıñkıs eder cañı cok.
Ürgülci küygen odıbıs
Öçüp kalar uçurı cok.

[ʏc to̞ɫɯ̽qtu qɑn ɑɫtɑj]
[ɟɯ̽ɴqɯ̽s e̞de̞r ɟɑɴɯ̽ ɟo̞q ‖]
[ʏrgʏlɟi kʏjge̞n o̞dɯ̽bɯ̽s]
[ø̞cʏp qɑɫɑr ucurɯ̽ ɟo̞q ‖]

บทที่ 3(ภาษาอัลไต)

Алтай – ӧскӧн кабайыс,
Алтай – мӧҥкӱ кудайыс.
Элен чактарга корула,
Россияла бис јажына.

Altay – öskön kabayıs,
Altay – möñkü kudayıs.
Elen çaktarga korula,
Rossiyala bis cajına.

[ɑɫtɑj | ø̞skø̞n qɑbɑjɯ̽s |]
[ɑɫtɑj | mø̞ŋkʏ qudɑjɯ̽s ‖]
[e̞le̞n cɑqtɑrɣɑ qo̞ruɫɑ |]
[ro̞sːijɑɫɑ bis ɟɑʝɯ̽nɑ ‖]

บทที่ 1(ภาษารัสเซีย)

Ты солнцем создан, Алтай,
Живи и процветай.
Ты вовек непоколебим,
И прекрасен наш Алтай.

Ty solncem sozdan, Altaj,
Živi i procvetaj.
Ty vovek nepokolebim,
I prekrasen naš Altaj.

[ˈtɨ ˈsont͡sɪm ˈsozdən | ɐɫˈtaj |]
[ʐɨˈvʲi ˈi prət͡svʲɪˈtaj ‖]
[ˈtɨ vɐˈvʲek nʲɪpəkəlʲɪˈbʲim |]
[ˈi prʲɪˈkrasʲɪn ˈnaʂ ɐɫˈtaj ‖]

บทที่ 2(ภาษารัสเซีย)

Алтай с Россией на века.
Тебе и ей мы верны.
И единою судьбой
Навсегда озарены!
АЛТАЙ!

Altaj s Rossijej na veka.
Tebe i jej mi verny.
I jedinoju sudjboj
Navsegda ozareny!
ALTAJ!

[ɐɫˈtaj s‿rɐˈsʲijɪj nə ˈvʲekə ‖]
[tʲɪˈbʲe ˈi ˈjej ˈmɨ ˈvʲernɨ ‖]
[ˈi jɪˈdʲinɐjʊ sʊdʲˈboj]
[nəfsʲɪɡˈda ɐzɐˈrʲenɨ ‖]
[ɐːːɫˈtaːːj ‖]

คำแปล[แก้]

บทที่ 1

นภาสีฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว

กว้างใหญ่ แต่อิสระภาพจากท่านข่านแห่งอัลไต

บนยอดเขาสามยอดแห่งไธกาอันเงียบสงบ

อัลไตยุคโบราณนี้ศักดิ์สิทธิ์


บทที่ 2

ยืนอยู่บนสามยอดคือท่านข่านแห่งอัลไต

ที่จะไปจากที่นี่ จะไม่มีประเพณี

เหยี่ยวนอนหลับได้ดีในป่า

ไม่มีภาระหน้าที่หวงแหน


บทที่ 3

นี่คือมาตุภูมิของประเทศอัลไต

อัลไตเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นับพัน

ปกป้องความมั่งคั่งอันล้นเหลือของเธอ

เราเป็นชาวรัสเซียมาตลอดชีวิต


บทที่ 4

คุณถูกสร้างขึ้นโดยดวงอาทิตย์ชาวอัลไต

มีชีวิตอยู่และเจริญรุ่งเรือง

คุณแน่วแน่ตลอดกาล

และอัลไตของเรานั้นสวยงาม


บทที่ 5

อัลไตกับรัสเซียมีมานานหลายศตวรรษ

สำหรับเจ้าและเธอเรามีความภักดี

และด้วยโชคชะตามีสิ่งเดียว

มีความสุขตลอดกาล

อัลไต!

ข้อมูลอื่น[แก้]

  1. https://lyricstranslate.com/en/altai-respublikani-gimni-altay-respublikanıñ-gimnıaltai-national-anthem-altai-rep.html