เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไต (อัลไตย์: Алтай Респубпиканыҥ Гимны; Altaj Respublikanyŋ Gimny Söstöri) เป็นเพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอัลไตแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ทำนองเพลงนี้ประพันธ์โดย วี. เปซ์นญากา และคำร้องเป็นของ เอ. อดาร์โอวา

Altaian[แก้]

ซิลิลิค คำอ่าน
Кӧк теҥери, јылдыстар,

Улу, јайым Кан-Алтай.
Ӱч-сӱмвр, ыйык тайгалар
Агару, jебрен Алтай.

Ӱч толыкту Кан-Aлтай
Јыҥкыс эдер јаҥы јок.
Ӱргӱлји кӱйген одыбыс
Ӧчуп калар учуры јок.

Алтай – ӧскӧн кабайыс,
Алтай – мӧҥкӱ кудайыс.
Элен чактарга корула,
Россияла бис јажына.

Ты солнцем создан, Алтай,
Живи и процветай.
Ты вовек непоколебим,
И прекрасен наш Алтай.

Алтай с Россией на века.
Тебе и ей мы верны.
И единою судьбой
Навсегда озарены.
Алтай!

Kөk ten̨eri çьldьstar,

Ulu, çaјьm Kan-Altaј.
Yc-symer, ьјьk taјgalar
Agaru, çebren Altaј.

Yc tolьktu Kan-Altaј
Çьn̨kьs eder çan̨ь çok.
Yrgylçi kyjgen odьвьs
Ɵcyp kalar ucurь çok.

Altaј – өskөn kaвaјьs,
Altaј – mөn̨ky kudajьs.
Elen caktarga korula,
Rossijala вis çaƶьna.

Ty solncem sozdan, Altaj,
Živi i procvetaj.
Ty vovek nepokolebim,
I prekrasen naš Altaj.

Altaj s Rossijej na veka.
Tebe i jej my verny.
I jedinoju sudjboj
Navsegda ozareny.
Altaj!

ภาษารัสเซีย[แก้]

Ты солнцем создан, Алтай,
Живи и процветай.
Ты вовек непоколебим,
И прекрасен наш Алтай.
Там, среди гор,
скал, тайги, родился я.
Алтай с Россией на века.
Тебе и ей мы верны.
И единою судьбой
Навсегда озарены.
Алтай!

คำแปล[แก้]

ข้อมูลอื่น[แก้]