เพลงชาติปากีสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กอมีตะรานาฮ์
قومی ترانہ
โน้ตเพลงของ "กอมีตะรานาฮ์"

เพลงชาติของ ปากีสถาน
ชื่ออื่น"พากเซอร์ซะมีน"
English: "แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า"
เนื้อร้องAbu Al-Asar Hafeez Jalandhari, มิถุนายน ค.ศ. 1952
ทำนองAhmed Ghulam Ali Chagla, 21 สิงหาคม ค.ศ. 1949
รับไปใช้13 สิงหาคม ค.ศ. 1954
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติปากีสถาน (บรรเลง)

"กอมีตะรานาฮ์" (อูรดู: قومی ترانہ, ออกเสียง: [ˈqɔːmiː təˈɾaːnə], แปลว่า "เพลงชาติ") หรืออีกชื่อว่า "พากเซอร์ซะมีน" (อูรดู: پاک سرزمین, ออกเสียง: [ˈpɑːk ˈsəɾzəmiːn], แปลว่า แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า) เป็นเพลงชาติของปากีสถาน เรียบเรียงทำนองโดยอาเหม็ด ฆูลาม อาลี ชากลาฮ์ใน ค.ศ. 1949 ประพันธ์บทร้องโดยฮะฟีซ จาลันดารีใน ค.ศ. 1952 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1954.[1]

ประวัติ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องในภาษาอูรดูคลาสสิกประพันธ์โดย Hafeez Jalandhari นักกวีภาษาอูรดูชาวปากีสถานใน ค.ศ. 1952 คำศัพท์ส่วนใหญ่ในสามารถพบในภาษาเปอร์เซีย ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งผู้พูดภาษาเปอร์เซียและอูรดู ไม่มีการร้องเนื้อร้องในบทที่สามซ้ำ[1] เนื้อเพลงมีคำศัพท์ทางวรรณกรรมเปอร์เซียจำนวนมาก[2] และมีศัพท์อูรดูเพียงคำเดียวในเพลงคือ "kā"[3]

ภาษาอูรดู[แก้]

อักษรแนสแทอ์ลีฆ[4][5] อักษรโรมัน ทับศัพท์แบบ ALA-LC[6] สัทอักษรสากล แปลไทย

پاک سرزمین شاد باد
کشورِ حسین شاد باد
تُو نشانِ عزمِ عالی شان
ارضِ پاکستان!‏
مرکزِ یقین شاد باد

پاک سرزمین کا نظام
قُوَّتِ اُخوَّتِ عوام
قوم، ملک، سلطنت
پائندہ تابندہ باد!‏
شاد باد منزلِ مراد

پرچمِ ستارہ و ہِلال
رہبرِ ترقِّی و کمال
ترجمانِ ماضی، شانِ حال
جانِ استقبال!‏
سایۂ خدائے ذوالجلال

Paak sar zameen shaad baad
Kishwari haseen shaad baad
Too nishaani azmi aalee shaan
Arzi Paakistaan!
Markazi yaqeen shaad baad

Paak sar zameen kaa nizaam
Quwwati ukhuwwati awaam
Qaum, Mulk, Saltanat
Paayindah taabindah baad!
Shaad baad manzili muraad

Parcami sitaarah o hilaal
Rahbari taraqqee o kamaal
Tarjumaani maazee shaani haal
Jaani istaqbaal!
Saayahyi Khudaayi Zoo al-jalaal

Pāk sarzamīn shād bād
Kishwar-i ḥasīn shād bād
Tū nishān-i ʿazm-i ʿālī shān
Arẓ-i Pākistān!
Markaz-i yaqīn shād bād

Pāk sarzamīn kā niz̤ām
Quwwat-i Ukhuwwat-i ʿawām
Qaum, mulk, salt̤anat
Pāyindah tābindah bād!
Shād bād manzil-i murād

Parcam-i sitārah o-hilāl
Rahbar-i taraqqī o-kamāl
Tarjumān-i māẓī, shān-i ḥāl
Jān-i istiqbāl!
Sāyah-yi Khudā-yi Ẕū l-jalāl

[pɑːk səɾ.zə.miːn ʃɑːd̪ bɑːd̪ |]
[kɪʃ.ʋə.ɾɪ hə.siːn ʃɑːd̪ bɑːd̪ |]
[t̪uː nɪ.ʃɑː.nɪ əz.mɪ ɑː.liː ʃɑːn]
[əɾ.zɪ pɑː.kɪs.t̪ɑːn |]
[məɾ.kə.zɪ jə.qiːn ʃɑːd̪ bɑːd̪ ǁ]

[pɑːk səɾ.zə.miːn kɑː nɪ.zɑːm |]
[qʊʋ.ʋə.t̪ɪ ʊ.xʊʋ.ʋə.t̪ɪ ə.ʋɑːm |]
[qɔːm | mʊlk | səl.t̪ə.nət̪]
[pɑː.jɪn.d̪ɑ t̪ɑː.bɪn.d̪ɑ bɑːd̪ |]
[ʃɑːd̪ bɑːd̪ mən.zɪ.lɪ mʊ.ɾɑːd̪ ǁ]

[pəɾ.t͡ʃə.mɪ sɪ.t̪ɑː.ɾɑ oː hɪ.lɑːl |]
[rɛh.bə.ɾɪ t̪ə.ɾəq.qiː oː kə.mɑːl |]
[t̪əɾ.d͡ʒʊ.mɑː.nɪ mɑː.ziː ʃɑː.nɪ hɑːl]
[d͡ʒɑː.nɪ ɪs.t̪əq.bɑːl |]
[sɑː.jɑ.jɪ xʊ.d̪ɑː.jɪ zʊl d͡ʒə.lɑːl ǁ]

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มีความเจริญ
เป็นอาณาจักร แห่งความอุดมสมบูรณ์
ท่านเป็นเครื่องหมายแห่งความแน่วแน่อย่างสูง
โอ้ ดินแดนปากีสถาน!
ป้อมปราการ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความศรัทธา

คำบรรพชา แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้
พี่น้อง คือพลังของประชาชน
ขอให้บ้านเมือง ประเทศชาติ และ มลรัฐ
รัศมีภาพเปล่งประกายตลอดกาลเถิด!
จำเริญ เป็นเป้าหมายของความปรารถนาของเรา

ธงแห่งพระจันทร์เสี้ยว แลดวงดารา
นำไปสู่ความก้าวหน้า และ สมบูรณ์แบบ
ความหมายในอดีตของเรา ความรุ่งโรจน์ในปัจจุบันของเรา
แรงบันดาลใจ เพื่ออนาคตของเรา
ใต้ร่มแห่งพระเจ้า ผู้ทรงเกียรติ และ เกรียงไกร

แปลอังกฤษ[แก้]

ตรงตัว[7] เชิงกวี[8]

Blessed be the sacred land,
Happy be the bounteous realm.
Thou symbol of high resolve,
O Land of Pakistan!
Blessed be the citadel of faith.

The order of this sacred land,
The might of the brotherhood of the people,
May the nation, the country, and the state,
Shine in glory everlasting!
Blessed be the goal of our ambition.

The flag of the crescent and star,
Leads the way to progress and perfection,
Interpreter of our past, glory of our present,
inspiration for our future!
Shade of God, the Glorious and Mighty.

May the holy land, stay glad;
Beauteous realm, stay glad.
Thou, the sign of high resolve—
O Land of Pakistan!
Citadel of faith, stay glad.

Order of the holy land,
Power of fraternity of the populace;
The nation, country, and domain;
Ever luminous remain!
The cherished goal, stay glad.

Flag with the star and crescent,
The leader of progress and ascent,
Dragoman of past, the pride of present;
Soul of the future!
Shadow of the God of grandeur

วิวัฒนาการ[แก้]

 • 1947 - ปากีสถานประกาศเอกราชในวันที่ 14 สิงหาคม.
 • 1949 - เรียบเรียงทำนองโดย Ahmad G. Chagla (ความยาว: 80 วินาที).
 • 1952 - ประพันธ์บทร้องโดย Hafeez Jullundhri ความยาว 723 ตัวอักษร
 • 1954 - ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 สิงหาคม บรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุปากีสถาน].
 • 1955 - ขับร้องโดย 11 คนที่มีชื่อเสีงในขณะนั้น เช่น Ahmad Rushdi, Shamim Bano, Kokab Jehan, Rasheeda Begum, Najam Ara, Naseema Shaheen, Zwar Hussain, Akhtar Abbas, Ghulam Dastgir, Anwar Zaheer and Akhtar Wassi.
 • 1996 - บรรเลงด้วยกีตาร์ไฟฟ้าโดยวงดนตรีร็อกที่ชื่อ Junoon ในอัลบั้ม Inquilaab.
 • 2009 - บรรเลงในรูปแบบเพลงอะคูสติกครั้งแรกโดย Jehangir Aziz Hayat.
 • 2011 - ในวันที่ 14 สิงหาคม, ได้มีการจัดร้องเพลงชาติทำลายสถิติโลก ณ สนามกีฬาในเมืองการาจี จำนวน 5,857 คน .[9]
 • 2012 - ในวันที่ 20 ตุลาคม ได้มีการจัดร้องเพลงชาติทำลายสถิติโลก ณ สนามกีฬาในเมืองลาฮอร์ โดยบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ จำนวน 42,813 คน.[10]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "Information of Pakistan". Infopak.gov.pk. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-26. สืบค้นเมื่อ 2013-01-31.
 2. Alex Vatanka (28 July 2015). Iran and Pakistan: Security, Diplomacy and American Influence. I.B.Tauris. p. 14. ISBN 9780857739155.
 3. "The national anthem of Pakistan". Dawn. 13 August 2011. สืบค้นเมื่อ 2 May 2019.
 4. "پاک سرزمین شاد باد #0 - أغنية قومی ترانہ غناء". www.modablaj.com.
 5. "NationStates | Dispatch | National Anthem of The Pakistani Federation". www.nationstates.net.
 6. Hang, Xing (2003). Encyclopedia of National Anthems. The Scarecrow Press. p. 480. ISBN 0-8108-4847-3.
 7. "Indian History Sourcebook: National Anthem of Pakistan". New York, New York: Fordham University. สืบค้นเมื่อ 9 October 2020.
 8. Pasha, Muhammad A. English Composition (Part II). Lahore: Command Publications.
 9. "Pakistan creates new anthem record – The Express Tribune". Tribune.com.pk. 2011-08-12. สืบค้นเมื่อ 2012-01-01.
 10. "Pakistan reclaims anthem singing record". Thenews.com.pk. สืบค้นเมื่อ 2013-01-31.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศปากีสถาน