เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg
สกอร์ดนตรีเพลงชาติอาเซอร์ไบจาน

เพลงชาติของอาเซอร์ไบจาน
ชื่ออื่นAzərbaycan marşı
เนื้อร้องอาห์เหม็ด ยาวาด
ทำนองอูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ
รับไปใช้พ.ศ. 2463 (ประกาศใช้อีกครั้ง พ.ศ. 2535)
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (ขับร้อง)

"เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน" (อาเซอร์ไบจาน: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ "อาเซอร์ไบจานมาร์ชือ" (อาเซอร์ไบจาน: Azərbaycan marşı, ออกเสียง [ɑːzæɾbɑjˈdʒɑn mɑɾˈʃɯ]; "มาร์ชอาเซอร์ไบจาน") เป็นเพลงชาติของอาร์เซอร์ไบจานซึ่งเริ่มใช้ตามประกาศว่าด้วยเพลงชาติในปี พ.ศ. 2535 ประพันธ์เนื้อร้องโดยกวีชื่อ อาห์เหม็ด ยาวาด (Ahmed Javad) ทำนองโดย อูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ (Uzeyir Hajibeyov) นักดนตรีชาวอาเซอร์ไบจาน[1]

ประวัติ[แก้]

การประกาศเอกราช[แก้]

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1992, ผู้นำรัฐบาลของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชอาเซอร์ไบจาน ได้มีการขับร้องเพลงชาติ. ต่อมารัฐสภาแห่งชาติ (Milli Mejlis) การประกาศตรารัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1992.[2]

การใช้[แก้]

Law of the Republic of Azerbaijan on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 • To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan:
 • To approve "Azerbaijan March" composed by Uzeyir Hajibeyov and lyrics by Ahmed Javad as the National Anthem of the Republic of Azerbaijan


Law of the Republic of Azerbaijan: On the approval of the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 1. To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan (attached).
 2. Regulations on the National Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic approved by the Decree of Azerbaijan SSR Supreme Soviet Presidium dated of 12 September 1984 (Information of the Azerbaijan SSR Supreme Soviet, 1984, No 17, article 152) shall be considered as invalid.
 3. This Law shall become effective from the day of its signing.

Milli Mejlis,[3] dated 2 March 1993

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาอาเซอร์ไบจาน[แก้]

อักษรละติน อักษรซีริลลิก อักษรอาหรับ

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan![4][5]

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан![6]

آذربایجان! آذربایجان!

ای قهرمان اولادین شانلی وطنی!
سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز!
سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!

مینلرله جان قوربان اولدو،
سینن حربه میدان اولدو!
حقوقوندان کچن عسکر،
هره بیر قهرمان اولدو!

سن اولاسان گولوستان،
سنه هرآن جان قوربان!
سنه مین بیر محبت
سینه‌مده توتموش مکان!

ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
بایراقینی یوکسلتمه‌یه
ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
جومله گنجلر موشتاقدیر!
شانلی وطن! شانلی وطن!
آذربایجان! آذربایجان!

آذربایجان! آذربایجان!
การถอดแบบ IPA

[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ǀ ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[e̞j gæ̞hɾæ̞ˈmɑ̝n ø̞yɫɑ̝ˈd̪ɯ̞n ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞t̪æ̞ˈni ‖]
[s̪æ̞nˈd̪æ̞n ø̞t̪ˈɾy d͡ʒɑ̝n ve̞ɾmæ̞ˈjæ̞ d͡ʒymˈlæ̞ hɑ̝z̪ɯ̞ˈɾɯ̞z̪ ‖]
[s̪æ̞nˈd̪æ̞n ø̞t̪ˈɾy gɑ̝n t̪ø̞cmæ̞ˈjæ̞ d͡ʒymˈlæ̞ gɑ̝d̪ɯ̞ˈɾɯ̞z̪ ‖]
[yt͡ʃɾæ̞ɲɟˈli bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ŋˈɫɑ̝ mæ̞ˈs̪ud̪ jɑ̝ˈʃɑ̝ ‖]
[yt͡ʃɾæ̞ɲɟˈli bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ŋˈɫɑ̝ mæ̞ˈs̪ud̪ jɑ̝ˈʃɑ̝ ‖]

[minlæ̞ɾˈlæ̞ d͡ʒɑ̝ŋ guɾˈbɑ̝n o̞ɫˈd̪u ǀ]
[s̪iˈnæ̞n hæ̞ɾˈbæ̞ me̞jˈd̪ɑ̝n o̞ɫˈd̪u ‖]
[hygugunˈd̪ɑ̝ɲ ce̞ˈt͡ʃæ̞n æ̞s̪ˈɟæ̞ɾ ǀ]
[hæ̞ˈɾæ̞ biɾ gæ̞hɾæ̞ˈmɑ̝n o̞ɫˈd̪u ‖]

[s̪æ̞n o̞ɫɑ̝ˈs̪ɑ̝ɲ ɟylyˈs̪t̪ɑ̝n ǀ]
[s̪æ̞ˈnæ̞ hæ̞ɾɑ̝n d͡ʒɑ̝ŋ guɾˈbɑ̝n ‖]
[s̪æ̞ˈnæ̞ mimbiɾ mæ̞hæ̞bˈbæ̞t̪]
[s̪inæ̞mˈd̪æ̞ t̪ut̪ˈmuʃ mæ̞ˈcɑ̝n ‖]

[nɑ̝mus̪uˈnu hifz̪ e̞t̪mæ̞ˈjæ̞ ǀ]
[bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ˈnɯ̞ jyçs̪æ̞lt̪mæ̞ˈjæ̞]
[nɑ̝mus̪uˈnu hifz̪ e̞t̪mæ̞ˈjæ̞ ǀ]
[d͡ʒymˈlæ̞ ɟæ̞nd͡ʒˈlæ̞ɾ myʃt̪ɑ̝gˈd̪ɯ̞ɾ ‖]
[ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞ˈt̪æ̞n ǀ ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞ˈt̪æ̞n ‖]
[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ǀ ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ǀ ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]

คำแปล[แก้]

อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
แผ่นดินอันรุ่งเรืองแห่งลูกหลานผู้หาญกล้า !
เราพร้อมมอบจิตวิญญาณให้แก่ท่าน !
เราพร้อมจะหลั่งเลือดเพื่อท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
ดวงใจนับพันพร้อมยอมพลีให้
เมื่ออาณาเขตของท่านได้กลายเป็นสมรภูมิ !
เหล่านักรบผู้ยอมสละซึ่งชีพตน
แต่ละคนจักเป็นวีรชน !
ขอให้เธอจงเป็นสวนอันอุดมสมบูรณ์
ชีวิตเราจะขอพลีเพื่อท่านทุกเวลา !
ความเป็นที่รักจากใจจริงของเรา
ความเป็นที่รักอันมากมายล้นล้วนสถิตในใจเรา !
จงพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
จงชูธงแห่งท่านไว้ !
และพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
คือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเหล่ายุวชน !
ประเทศจงเจริญ ! ประเทศจงเจริญ !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
แสตมป์เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ค.ศ. 2011

เรียบเรียงดนตรีใหม่[แก้]

ฟิลลิปส์ เชปปาร์ด ได้เรียบเรียงดนตรีใหม่ เพลงชาติสำหรับใช้ในพิธีมอบเรียญรางวัล ของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และ พาราลิมปิกฤดูร้อน 2012 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งกรุงลอนดอน .[7]In 2012,

สื่อ[แก้]

ฉบับบรรเลง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-10-28. สืบค้นเมื่อ 2008-11-24.
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ mfa.gov.az
 3. "Regulations on the national anthem of the republic of Azerbaijan". สืบค้นเมื่อ 14 August 2014.
 4. "142 - Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında". www.e-qanun.az. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 5. http://www.azdesign.ws/, (c) AzDesign |. "WWW.KIVDF.GOV.AZ". kivdf.gov.az. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-12-01. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 6. https://maxmuland.nethouse.ru/page/813236 АТРИБУТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА. Сайт учителя начальных классов
  Тагиевой Сарии Сахибовны города БАКУ. Maxmuland.nethouse.ru.
 7. "London Philharmonic Orchestra & Philip Sheppard Azerbaijan: Azerbaijan Marsi". doremi.lv. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 19 August 2014. สืบค้นเมื่อ 14 August 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน