เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg
สกอร์ดนตรีเพลงชาติอาเซอร์ไบจาน
ชื่ออื่นAzərbaycan marşı
เนื้อร้องอาห์เหม็ด ยาวาด
ทำนองอูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ
รับไปใช้พ.ศ. 2463 (ประกาศใช้อีกครั้ง พ.ศ. 2535)
เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (ขับร้อง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (อาเซอร์ไบจาน: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ Azərbaycan marşı หรือ "มาร์ชอาเซอร์ไบจาน" เป็นเพลงชาติของอาร์เซอร์ไบจานซึ่งเริ่มใช้ตามประกาศว่าด้วยเพลงชาติในปี พ.ศ. 2535 ประพันธ์เนื้อร้องโดยกวีชื่อ อาห์เหม็ด ยาวาด (Ahmed Javad) ทำนองโดย อูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ (Uzeyir Hajibeyov) นักดนตรีชาวอาเซอร์ไบจาน[1]

ประวัติ[แก้]

การประกาศเอกราช[แก้]

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1992, ผู้นำรัฐบาลของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชอาเซอร์ไบจาน ได้มีการขับร้องเพลงชาติ. ต่อมารัฐสภาแห่งชาติ (Milli Mejlis) การประกาศตรารัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1992.[2]

การใช้[แก้]

Law of the Republic of Azerbaijan on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 • To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan:
 • To approve "Azerbaijan March" composed by Uzeyir Hajibeyov and lyrics by Ahmed Javad as the National Anthem of the Republic of Azerbaijan


Law of the Republic of Azerbaijan: On the approval of the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 1. To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan (attached).
 2. Regulations on the National Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic approved by the Decree of Azerbaijan SSR Supreme Soviet Presidium dated of 12 September 1984 (Information of the Azerbaijan SSR Supreme Soviet, 1984, No 17, article 152) shall be considered as invalid.
 3. This Law shall become effective from the day of its signing.

Milli Mejlis,[3] dated 2 March 1993

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาอาเซอร์ไบจาน อักษรลาติน[4][5] อักษรซีริลลิก ภาษารัสเซีย อักษรซีริลลิก[6][7] ภาษาอาเซอร์ไบจานใต้ (อักษรเปอร์เซีย-อาหรับ) ภาษาตุรกี[8] IPA transcription คำแปล
บทที่ 1
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Азербайджан! Азербайджан!
О, родина святая славных сыновей!
Нет земли милей Отчизны, нет её родней
От истока нашей жизни до скончанья дней!
Под знаменем Свободы верши свой путь!
Под знаменем Свободы верши свой путь!
!آذربایجان! آذربایجان
!ای قهرمان اولادین شانلی وطنی
!سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز
!سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز
!اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا
!اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا
Azerbaycan! Azerbaycan!
Ey, kahraman evladın şanlı vatanı!
Senin için can vermeye hepimiz hazırız!
Senin için kan dökmeye hepimiz kâdiriz!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn! ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn!
ej gæhɾæmɑn œvlɑdɯn ʃɑnlɯ vætæni!
sændæn œtɾy d͡ʒɑn veɾmæjæ d͡ʒymlæ hɑzɯɾɯz!
sændæn œtɾy gɑn tœcmæjæ d͡ʒymlæ gɑzɯɾɯz!
yt͡ʃɾænɟli bɑjɾɑɣɯnlɑ mæsud jɑʃɑ!
yt͡ʃɾænɟli bɑjɾɑɣɯnlɑ mæsud jɑʃɑ!
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
แผ่นดินอันรุ่งเรืองแห่งลูกหลานผู้หาญกล้า !
เราพร้อมมอบจิตวิญญาณให้แก่ท่าน !
เราพร้อมจะหลั่งเลือดเพื่อท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
ประสานเสียง บทที่ 1
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!
Тысячи нас, павших в бою,
Защищавших землю свою.
В час роковой встанем стеной
В нерушимом ратном строю!
،مینلرله جان قوربان اولدو
!سینن حربه میدان اولدو
،حقوقوندان کچن عسکر
!هره بیر قهرمان اولدو
Binlerce can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu!
Kanunundan geçen asker,
Herkes (gibi) bir kahraman oldu!
minlæɾlæ d͡ʒɑn guɾbɑn oldu,
sinæn hæɾbæ mejdɑn oldu!
hygugundɑn cet͡ʃæn æsɟæɾ,
hæɾæ biɾ gæhɾæmɑn oldu!
ดวงใจนับพันพร้อมยอมพลีให้
เมื่ออาณาเขตของท่านได้กลายเป็นสมรภูมิ !
เหล่านักรบผู้ยอมสละซึ่งชีพตน
แต่ละคนจักเป็นวีรชน !
ประสานเสียง บทที่ 2
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
Пусть цветут сады, твои!
Созидай, мечтай, твори!
Сердце, полное любви,
Посвятили мы тебе.
،سن اولاسان گولوستان
!سنه هرآن جان قوربان
سنه مین بیر محبت
!سینه‌مده توتموش مکان
Sen olasın gülistan,
Sana her an can kurban!
Sana binbir sevgi,
Sinemde tutmuş mekân!
sæn olɑsɑn ɟylystɑn,
sænæ hæɾ ɑn d͡ʒɑn guɾbɑn!
sænæ min biɾ mæhæbbæt
sinæmdæ tutmuʃ mæcɑn!
ขอให้เธอจงเป็นสวนอันอุดมสมบูรณ์
ชีวิตเราจะขอพลีเพื่อท่านทุกเวลา !
ความเป็นที่รักจากใจจริงของเรา
ความเป็นที่รักอันมากมายล้นล้วนสถิตในใจเรา !
บทที่ 4
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Славься, славься гордой судьбой,
Край наш древний, край наш святой.
Каждый сын твой движим мечтой
Видеть мирный свет над тобой.
О светлый край! O заветный край!
Азербайджан! Азербайджан!
Азербайджан! Азербайджан!
،ناموسونو حیفظ اتمه‌یه
بایراقینی یوکسلتمه‌یه
،ناموسونو حیفظ اتمه‌یه
!جومله گنجلر موشتاقدیر
!شانلی وطن! شانلی وطن
!آذربایجان! آذربایجان
!آذربایجان! آذربایجان
Namusunu korumaya,
Bayrağını yükseltmeye,
Namusunu korumaya,
Bütün gençler hazırdır!
Şanlı vatan! Şanlı vatan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
nɑmusunu hifz etmæjæ,
bɑjɾɑɣɯnɯ jyçsæltmæjæ
nɑmusunu hifz etmæjæ,
d͡ʒymlæ ɟænd͡ʒlæɾ myʃtɑgdɯɾ!
ʃɑnlɯ vætæn! ʃɑnlɯ vætæn!
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn! ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn!
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn! ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn!
จงพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
จงชูธงแห่งท่านไว้ !
และพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
คือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเหล่ายุวชน !
ประเทศจงเจริญ ! ประเทศจงเจริญ !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !

Note that, in accordance with Azerbaijani law, there are no official translations of the anthem.

แสตมป์เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ค.ศ. 2011

เรียบเรียงดนตรีใหม่[แก้]

ฟิลลิปส์ เชปปาร์ด ได้เรียบเรียงดนตรีใหม่ เพลงชาติสำหรับใช้ในพิธีมอบเรียญรางวัล ของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และ พาราลิมปิกฤดูร้อน 2012 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งกรุงลอนดอน .[9]In 2012,

สื่อ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.azerbaijan-un-geneva.az/azerbaijan.php
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ mfa.gov.az
 3. "Regulations on the national anthem of the republic of Azerbaijan". สืบค้นเมื่อ 14 August 2014.
 4. "142 - Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında". www.e-qanun.az. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 5. http://www.azdesign.ws/, (c) AzDesign |. "WWW.KIVDF.GOV.AZ". kivdf.gov.az. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 6. "Официальный сайт президента Азербайджанской Республики - АЗЕРБАЙДЖАН » Символы". ru.president.az. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 7. JSSIP, PIU (2016-09-02). "Государственные символы - ЕДИНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПОРТАЛ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ". courts.gov.az (in รัสเซีย). สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 8. MEMMEDLİ-SARAÇLI, Afina (Spring 2008). "le desır d'ecrıre, le desır d'aımer chez duras - DergiPark". Journal of the Institute of Social Sciences. p. 167. สืบค้นเมื่อ 25 November 2017.
 9. "London Philharmonic Orchestra & Philip Sheppard Azerbaijan: Azerbaijan Marsi". doremi.lv. Archived from the original on 19 August 2014. สืบค้นเมื่อ 14 August 2014.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน