เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg
สกอร์ดนตรีเพลงชาติอาเซอร์ไบจาน
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน
ชื่ออื่น Azərbaycan marşı
คำแปล มาร์ชอาเซอร์ไบจาน
เนื้อร้อง อาห์เหม็ด ยาวาด
ทำนอง อูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ
เริ่มใช้ พ.ศ. 2463 (ประกาศใช้อีกครั้ง พ.ศ. 2535)
เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (ขับร้อง)

เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (อาเซอร์ไบจาน: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ Azərbaycan marşı หรือ "มาร์ชอาเซอร์ไบจาน" เป็นเพลงชาติของอาร์เซอร์ไบจานซึ่งเริ่มใช้ตามประกาศว่าด้วยเพลงชาติในปี พ.ศ. 2535 ประพันธ์เนื้อร้องโดยกวีชื่อ อาห์เหม็ด ยาวาด (Ahmed Javad) ทำนองโดย อูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ (Uzeyir Hajibeyov) นักดนตรีชาวอาเซอร์ไบจาน[1]

ประวัติ[แก้]

การประกาศเอกราช[แก้]

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1992, ผู้นำรัฐบาลของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชอาเซอร์ไบจาน ได้มีการขับร้องเพลงชาติ. ต่อมารัฐสภาแห่งชาติ (Milli Mejlis) การประกาศตรารัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1992.[2]

การใช้[แก้]

Law of the Republic of Azerbaijan on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

  • To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan:
  • To approve "Azerbaijan March" composed by Uzeyir Hajibeyov and lyrics by Ahmed Javad as the National Anthem of the Republic of Azerbaijan


Law of the Republic of Azerbaijan: On the approval of the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

  1. To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan (attached).
  2. Regulations on the National Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic approved by the Decree of Azerbaijan SSR Supreme Soviet Presidium dated of 12 September 1984 (Information of the Azerbaijan SSR Supreme Soviet, 1984, No 17, article 152) shall be considered as invalid.
  3. This Law shall become effective from the day of its signing.
Milli Mejlis,[3] dated 2 March 1993

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาอาเซอร์ไบจาน[4][5] อักษรซีริลลิก ภาษาอาเซอร์ไบจานใต้ (อักษรเปอร์เซีย-อาหรับ) IPA ภาษาตุรกี[6] ภาษารัสเซีย[7][8] คำแปล
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!
Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
 !آذربایجان! آذربایجان
 !ای قهرمان اولادین شانلی وطنی
 !سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز
 !سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز
 !اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا
 !اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا
،مینلرله جان قوربان اولدو
 !سینن حربه میدان اولدو
،حقوقوندان کچن عسکر
 !هره بیر قهرمان اولدو
،سن اولاسان گولوستان
 !سنه هرآن جان قوربان
سنه مین بیر محبت
 !سینه‌مده توتموش مکان
،ناموسونو حیفظ اتمه‌یه
بایراقینی یوکسلتمه‌یه
،ناموسونو حیفظ اتمه‌یه
 !جومله گنجلر موشتاقدیر
 !شانلی وطن! شانلی وطن
 !آذربایجان! آذربایجان
 !آذربایجان! آذربایجان
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn! ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn!
ej gæhɾæmɑn œvlɑdɯn ʃɑnlɯ vætæni!
sændæn œtɾy d͡ʒɑn veɾmæjæ d͡ʒymlæ hɑzɯɾɯz!
sændæn œtɾy gɑn tœcmæjæ d͡ʒymlæ gɑzɯɾɯz!
yt͡ʃɾænɟli bɑjɾɑɣɯnlɑ mæsud jɑʃɑ!
yt͡ʃɾænɟli bɑjɾɑɣɯnlɑ mæsud jɑʃɑ!
minlæɾlæ d͡ʒɑn guɾbɑn oldu,
sinæn hæɾbæ mejdɑn oldu!
hygugundɑn cet͡ʃæn æsɟæɾ,
hæɾæ biɾ gæhɾæmɑn oldu!
sæn olɑsɑn ɟylystɑn,
sænæ hæɾ ɑn d͡ʒɑn guɾbɑn!
sænæ min biɾ mæhæbbæt
sinæmdæ tutmuʃ mæcɑn!
nɑmusunu hifz etmæjæ,
bɑjɾɑɣɯnɯ jyçsæltmæjæ
nɑmusunu hifz etmæjæ,
d͡ʒymlæ ɟænd͡ʒlæɾ myʃtɑgdɯɾ!
ʃɑnlɯ vætæn! ʃɑnlɯ vætæn!
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn! ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn!
ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn! ɑzæɾbɑjd͡ʒɑn!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Ey, kahraman evladın şanlı vatanı!
Senin için can vermeye hepimiz hazırız!
Senin için kan dökmeye hepimiz kâdiriz!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa!
Binlerce can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu!
Kanunundan geçen asker,
Herkes (gibi) bir kahraman oldu!
Sen olasın gülistan,
Sana her an can kurban!
Sana binbir sevgi,
Sinemde tutmuş mekân!
Namusunu korumaya,
Bayrağını yükseltmeye,
Namusunu korumaya,
Bütün gençler hazırdır!
Şanlı vatan! Şanlı vatan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Azerbaycan! Azerbaycan!
Азербайджан! Азербайджан!
О, родина святая славных сыновей!
Нет земли милей Отчизны, нет её родней
От истока нашей жизни до скончанья дней!
Под знаменем Свободы верши свой путь!
Под знаменем Свободы верши свой путь!
Тысячи нас, павших в бою,
Защищавших землю свою.
В час роковой встанем стеной
В нерушимом ратном строю!
Пусть цветут сады, твои!
Созидай, мечтай, твори!
Сердце, полное любви,
Посвятили мы тебе.
Славься, славься гордой судьбой,
Край наш древний, край наш святой.
Каждый сын твой движим мечтой
Видеть мирный свет над тобой.
О светлый край! O заветный край!
Азербайджан! Азербайджан!
Азербайджан! Азербайджан!
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
แผ่นดินอันรุ่งเรืองแห่งลูกหลานผู้หาญกล้า !
เราพร้อมมอบจิตวิญญาณให้แก่ท่าน !
เราพร้อมจะหลั่งเลือดเพื่อท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
ดวงใจนับพันพร้อมยอมพลีให้
เมื่ออาณาเขตของท่านได้กลายเป็นสมรภูมิ !
เหล่านักรบผู้ยอมสละซึ่งชีพตน
แต่ละคนจักเป็นวีรชน !
ขอให้เธอจงเป็นสวนอันอุดมสมบูรณ์
ชีวิตเราจะขอพลีเพื่อท่านทุกเวลา !
ความเป็นที่รักจากใจจริงของเรา
ความเป็นที่รักอันมากมายล้นล้วนสถิตในใจเรา !
จงพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
จงชูธงแห่งท่านไว้ !
และพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
คือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเหล่ายุวชน !
ประเทศจงเจริญ ! ประเทศจงเจริญ !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน