เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Հայկական ՍՍՀ օրհներգ
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย
เนื้อร้องอาร์เมนาก ซาร์กสยัน, พ.ศ. 2489
ทำนองอาราม คาชัตราน, พ.ศ. 2487
รับไปใช้พ.ศ. 2487
เลิกใช้พ.ศ. 2534
ตัวอย่างเสียง
ฉบับบรรเลง

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย (อาร์มีเนีย: Հայկական ՍՍՀ օրհներգ) เป็นเพลงชาติของอาร์มีเนียสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

ประวัติ[แก้]

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย ได้ใช้เป็นเพลงชาติของอาร์มีเนียตั้งแต่ พ.ศ. 2487 จนถึง พ.ศ. 2534 โดยประพันธ์เนื้อร้องโดย อาร์เมนาก ซาร์กสยัน เรียบเรียงทำนองโดย อาราม คาชัตราน โดยเนื้อร้องได้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2489 จนถึง พ.ศ. 2534 ซึ่งอาร์มีเนียได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ได้มีการใช้ เมร์ ไฮเรนิก เป็นเพลงชาติของอาร์มีเนียแทนเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย


เนื้อร้อง[แก้]

ฉบับ พ.ศ. 2489[แก้]

ฉบับ พ.ศ. 2496[แก้]

คำแปล[แก้]

ฉบับ พ.ศ. 2489 (สมัยสตาร์ลิน) ฉบับ พ.ศ. 2496 (ฉบับแก้ไข)


ท่อนประสานเสียง:

ท่อนประสานเสียง:

ท่อนประสานเสียง:


ท่อนประสานเสียง:

ท่อนประสานเสียง:

ท่อนประสานเสียง:

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]