เพลงชาติมองโกเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Mongol ulsyn töriin duulal
มองโกเลีย: Монгол улсын төрийн дуулал
National Anthem of Mongolia original lyrics - decree.jpg
ต้นฉบับของบทร้อง "เพลงชาติมองโกเลีย" ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1950 .
เนื้อร้องเซนดีน ดามดินซูเรน
ทำนองไบเลจีน ดามดินซูเรน /
ลุฟซานยามส์ มูร์ดอร์จ
รับไปใช้พ.ศ. 2493
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติมองโกเลีย (บรรเลง)

เพลงชาติมองโกเลีย (มองโกเลีย: Монгол улсын төрийн дуулал) เป็นบทเพลงซึ่งประพันธ์ทำนองโดย บิเลจีน ดามดินซูเรน (Bilegiin Damdinsüren, พ.ศ. 2462 - 2534) และ ลุฟซานยามส์ มูร์ดอร์จ (Luvsanjyamts Murdorj (พ.ศ. 2458 - 2539) เนื้อร้องโดย เซนดีน ดามดินซูเรน (Tsendiin Damdinsüren, พ.ศ. 2451 - 2531) ตลอดสมัยระบอบคอมมิวนิสต์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 มองโกเลียมีการเปลี่ยนแปลงเพลงชาติหลายครั้ง เพลงแรกสุดคือ แองเตอร์นาซิอองนาล ("Монгол Интернационал" "Mongol Intyörnatsional") เนื้อร้องโดย Sonombalshiryn Bujannemech เรียบเรียงทำนองโดย Magsarshawyn Durgarshaw.[1] ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2467 - 2493 ต่อมาจึงเปลี่ยนเพลงใหม่ใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2505 และภายหลังก็ได้แก้ไขเพลงชาติอีกครั้ง โดยใช้ในระหว่างปี พ.ศ. 2505 - 2534 โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นปีที่มองโกเลียมีการปฏิวัติประชาธิปไตย เพลงชาติมองโกเลียที่มีการใช้นั้นได้คงเนื้อร้องส่วนใหญ่ของเพลงชาติฉบับปี พ.ศ. 2493 ไว้ แต่มีการยกเนื้อร้องบทที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหายกย่องผู้นำของสหภาพโซเวียตและมองโกเลียออกเสีย (กล่าวถึง เลนิน, สตาลิน, ชุคบาตาร์, และ ชอยบาลซาน)

ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 รัฐสภาแห่งมองโกเลียได้รับรองเนื้อร้องที่แก้ไขเพิ่มเติมให้มีเนื้อหาสรรเสริญเจงกิสข่าน จักรพรรดิมองโกลผู้ยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 800 ปีแห่งการสถาปนาจักรวรรดิมองโกล

เนื้อร้อง[แก้]

ฉบับปัจจุบัน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2549)[แก้]

ภาษามองโกล อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน อักษรมองโกล

Дархан манай тусгаар улс
Даяар монголын ариун голомт
Далай их дээдсийн гэгээн үйлс
Дандаа энхжиж, үүрд мөнхөжнө.

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эвээ бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Өндөр төрийн минь сүлд ивээж
Өргөн түмний минь заяа түшиж
Үндэс язгуур, хэл соёлоо
Үрийн үрдээ өвлөн бадраая.

Эрэлхэг Монголын золтой ардууд
Эрх чөлөө жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.[2][3][4][5]

Darhan manaj tuszgár ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dalaj ih dédszín gegén üjlsz
Dandá enhzsizs, űrd mönhözsnö.

Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen evé behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Öndör törín miny szüld ivézs
Örgön tümní miny zajá tüsizs
Ündesz jazgúr, hel szojoló
Ürín ürdé övlön badrája.

Erelheg Mongolín zoltoj ardúd
Erh csölő zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠥᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠦ
ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠋ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ᠌ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠳ
ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠅[2]

อักษรไทย คำแปล
ดาร์คัน มาแน ทุสการ์ อุธ์ส
ดายาร์ มองกอซีน อารุน โกโซมท์
ดาแซ อิค เดดซีน เกเกน อุยธ์เซ
ตันตา เอนค์จิจ, อูร์ด มงค์จือโน
คามัก เดส์คีน ชูดาร์กู อุธ์สแต
คามตรัน เนกด์เซน อีเว เบคจูธ์จ
คาตาน โจลิก, บูคี ส จัดซารา
แคร์แตย์ มองกอส์ ออร์นอ มันตูส์ยา
อนโดร์ ทูรีน มิน ซุธ์ด อิเวจ
โอร์กน ทุมนี มิน จายา ทุชิจ
อุนเดส ยาจกูร์, คิส์ ซอยอซออ
อุร์ดีน อุร์เด โอฟโซน บาตรายา
อิรธ์คิก มองกอซีน โจสโทย อาร์ตูด
อิร์ค โจโซ จาร์กาซิก อิดเซฟ
จาร์กาลิน ทูส์คูร์, คุกจ์ซีน ตูสก์รู
จัฟค์ซอนท์ มาแนย์ ออรอน มันตูแก
ประเทศเอกราชอันมั่นคงของเรา
บรรพชนผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมองโกลทั้งมวล
ความดีของชาวโลกทั้งปวง
จะมั่นคงเสมอ สืบทอดไปชั่วกาลนาน
ประเทศเราจะมีสัมพันธภาพที่แข็งแกร่ง
ต่อบรรดาชาติผู้ทรงธรรมในโลก
ด้วยเจตจำนงและพลังของเราทั้งสิ้น
จงพัฒนาสรรค์สร้างมองโกเลียของเราเถิด
สัญลักษณ์ของชาติอันยิ่งใหญ่แห่งเราอำนวยพร
เกื้อหนุนโชคชะตาประชาชน
บรรพชน วัฒนธรรมและภาษาของเราเอย
จงเป็นมิ่งขวัญและรุ่งเรืองตลอดไป
ผองชนผู้กระตือรือล้นแห่งมองโกเลียอันหาญกล้า
จงมีความสุขและอิสรเสรี
กุญแจแห่งความยินดี และวิถีแห่งความก้าวหน้า
ชาติของเรา มองโกเลียอันสง่างาม จงเจริญสืบไป

ฉบับ พ.ศ. 2504[แก้]

ภาษามองโกล อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน อักษรมองโกล

Урьдийн бэрх дарлалыг устгаж
Ардын эрх жаргалыг тогтоож
Бүх нийтийн зоригийг илтгэсэн
Бүгд Найрамдах Улсаа байгуулсан.

Сайхан Монголын цэлгэр орон
Саруул хөгжлийн дэлгэр гүрэн
Үеийн үед энхжин бадартугай
Үүрдийн үүрд батжин мандтугай.

Ачит нам алсыг гийгүүлж
Хүчит түмэн улсыг хөгжүүлж
Бууршгүй зүтгэл дүүрэн хөвчилсөн
Цуцашгүй тэмцэл түүхийг товчилсон.

Сайхан Монголын цэлгэр орон
Саруул хөгжлийн дэлгэр гүрэн
Үеийн үед энхжин бадартугай
Үүрдийн үүрд батжин мандтугай.

Зөвлөлт оронтой заяа холбож
Дэвшилт олонтой санаа нийлж
Хандах зүгийг бахтай барьсан
Мандах коммунизмыг цогтой зорьсон.

Сайхан Монголын цэлгэр орон
Саруул хөгжлийн дэлгэр гүрэн
Үеийн үед энхжин бадартугай
Үүрдийн үүрд батжин мандтугай.[3][6]

Urydín berh darlalíg usztgazs
Ardín erh zsargalíg togtózs
Büh nítín zorigíg iltgeszen
Bügd Najramdah Ulszá bajgúlszan.

Szajhan Mongolín celger oron
Szarúl högzslín delger güren
Üjeín üjed enhzsin badartugaj
Űrdín űrd batzsin mandtugaj.

Acsit nam alszíg gígűlzs
Hücsit tümen ulszíg högzsűlzs
Búrsgüj zütgel dűren hövcsilszön
Cucasgüj temcel tűhíg tovcsilszon.

Szajhan Mongolín celger oron
Szarúl högzslín delger güren
Üjeín üjed enhzsin badartugaj
Űrdín űrd batzsin mandtugaj.

Zövlölt orontoj zajá holbozs
Devsilt olontoj szaná nílzs
Handah zügíg bahtaj baryszan
Mandah kommunizmíg cogtoj zoryszon.

Szajhan Mongolín celger oron
Szarúl högzslín delger güren
Üjeín üjed enhzsin badartugaj
Űrdín űrd batzsin mandtugaj.

ᠤᠷᠢᠳᠢᠢᠨ ᠪᠡᠷᠬ ᠳᠠᠷᠯᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠳᠭᠠᠵ
ᠠᠷᠳᠢᠨ ᠡᠷᠬ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠳᠣᠭᠳᠣᠣᠵ
ᠪᠦᠬ ᠨᠢᠢᠳᠢᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠢᠢᠭ ᠢᠯᠳᠭᠡᠰᠡᠨ
ᠪᠦᠭᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠤᠯᠤᠰᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠤᠯᠤᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠠᠡᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠨ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠰᠠᠷᠤᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠡᠨ
ᠦᠶᠡᠢᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳ ᠡᠨᠬᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠡ
ᠦᠦᠷᠳᠤᠤᠨ ᠦᠦᠷᠳ ᠪᠠᠳᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠠᠴᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠠᠯᠨᠢᠭ ᠭᠢᠢᠭᠦᠦᠯᠵ
ᠬᠦᠴᠢᠳ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠢᠭ ᠬᠥᠭᠵᠦᠦᠯᠵ
ᠪᠤᠤᠷᠱᠭᠦᠢ ᠵᠦᠳᠭᠡᠯ ᠳᠦᠦᠷᠡᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢᠯᠰᠣᠨ
ᠴᠤᠴᠠᠱᠭᠦᠢ ᠳᠡᠮᠴᠡᠨ ᠳᠦᠦᠬᠢᠢᠭ ᠳᠣᠪᠢᠯᠰᠣᠨ᠃

ᠰᠠᠡᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠨ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠰᠠᠷᠤᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠡᠨ
ᠦᠶᠡᠢᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳ ᠡᠨᠬᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠡ
ᠦᠦᠷᠳᠤᠤᠨ ᠦᠦᠷᠳ ᠪᠠᠳᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠵᠥᠪᠯᠥᠳ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠢ ᠵᠠᠶᠠᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵ
ᠳᠡᠪᠱᠯᠳ ᠣᠯᠣᠨᠳᠣᠢ ᠰᠠᠨᠠᠠ ᠨᠢᠢᠯᠵ
ᠬᠠᠨᠳᠠᠬ ᠵᠦᠭᠢᠢᠭ ᠪᠠᠬᠳᠠᠡ ᠪᠠᠷᠢᠰᠠᠨ
ᠮᠠᠨᠳᠠᠬ ᠻᠤᠮᠮᠤᠨᠴᠮᠢᠭ ᠴᠤᠭᠳᠣᠡ ᠵᠣᠷᠢᠰᠣᠨ᠃

ᠰᠠᠡᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠨ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠰᠠᠷᠤᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠡᠨ
ᠦᠶᠡᠢᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳ ᠡᠨᠬᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠡ
ᠦᠦᠷᠳᠤᠤᠨ ᠦᠦᠷᠳ ᠪᠠᠳᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

อักษรไทย คำแปล
จงทำลายความทุกข์ยากและการกดขี่ในยุคก่อนหน้า
จงสถาปนาสิทธิหน้าที่และความสุขของประชา
จงนำพาความหาญกล้าของคนทุกคน
และสถาปนาสาธารณรัฐของประชาชนขึ้น
ร้องประสานเสียง:
มองโกลเลียคือประเทศอันงดงาม
คือประเทศอันมั่งคั่งรุ่งเรืองยิ่ง
จงเป็นมิ่งขวัญและรุ่งเรืองตลอดไป
จงแกร่งกล้าและวัฒนาถาวรตลอดกาล
ความคิดพรรคอันเป็นที่รักโอบกอดไว้
พัฒนาประเทศของประชาผู้กล้าแกร่ง
เจตจำนงอันมั่นคงและเข้มแข็งจะดำเนินต่อไป
การต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งจะย่อประวัติศาสตร์ให้สั้นลง
ร้องประสานเสียง:
ศรัทธานั้นเป็นหนึ่งกับสหภาพโซเวียต
เราเห็นด้วยต่อประชาชนผู้ก้าวหน้า
เราเห็นด้วยต่อการชี้นำ (ของพรรค)
จงเดินตามวิถีคอมมิวนืสต์อย่างองอาจเถิด
ร้องประสานเสียง:

พ.ศ. 2493-2504 และ พ.ศ. 2534-2549[แก้]

ภาษามองโกล อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน อักษรมองโกล

Дархан манай хувьсгалт улс
Даяар Монголын ариун голомт
Дайсны хөлд хэзээ ч орохгүй
Дандаа энхжиж үүрд мөнхжинө.

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Ачит Ленин Сталины заасан
Ардын чөлөө, жаргалын замаар
Агуу Монгол орноо удирдсан
Ачит Сүхбаатар, Чойбалсан.

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Зоригт Монголын золтой ардууд
Зовлонг тонилгож, жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.[3]

Darhan manaj huvyszgalt ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dajszní höld hezé cs orohgüj
Dandá enhzsizs űrd mönhzsinö.

Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen egnég behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Acsit Lyenin Sztaliní zászan
Ardín csölő, zsargalín zamár
Agú Mongol ornó udirdszan
Acsit Szühbátar, Csojbalszan.

Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen egnég behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Zorigt Mongolín zoltoj ardúd
Zovlong tonilgozs, zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen egnég behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠬᠤᠪᠰᠭᠠᠯᠲ ᠤᠯᠤᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠢᠰᠨᠢ ᠺᠥᠯᠳ ᠺᠡᠽᠡᠡ ᠴ ᠣᠷᠣᠺᠭᠦᠢ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

ᠠᠢᠳ ᠯᠶᠡᠨᠢᠨ ᠰᠳᠠᠯᠢᠨᠢ ᠵᠠᠠᠰᠠᠨ
ᠠᠷᠳᠢᠨ ᠴᠥᠯᠤᠤ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠨ ᠵᠠᠮᠠᠠᠷ
ᠠᠭᠤᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠨᠣᠣ ᠤᠳᠢᠷᠳᠰᠠᠨ
ᠠᠢᠳ ᠰᠦᠬᠪᠠᠠᠳᠠᠷ ᠴᠣᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

ᠵᠣᠷᠭᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠽᠣᠯᠳᠣᠢ ᠠᠷᠳᠤᠳ
ᠵᠣᠪᠯᠣᠩᠭ ᠳᠣᠨᠢᠯᠭᠭᠣᠵ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠠᠷᠭᠠᠢᠨ ᠳᠦᠯᠬᠦᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠤᠷ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

อักษรไทย คำแปล
ประเทศแห่งการปฏิวัติอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา
คือรากเหง้าจากบรรพชนชาวมองโกลทั้งมวล
ไม่มีศัตรูใดพิชิตเราได้
จะมั่นคงเสมอ สืบทอดไปชั่วกาลนาน
ร้องประสานเสียง:
ประเทศเราจะมีสัมพันธภาพที่แข็งแกร่ง
ต่อบรรดาชาติผู้ทรงธรรมในโลก
ด้วยเจตจำนงและพลังของเราทั้งสิ้น
จงพัฒนาสรรค์สร้างมองโกเลียของเราเถิด

โดยแนวทางคำสอนจากเลนินและสตาลินผู้ยิ่งใหญ่
โดยแนวทางของประชาชน เสรีภาพและความสงบสุข
นำทางแด่มองโกเลียที่ยิ่งใหญ่
แก่ชุคบาตาร์และชอยบาลซาน*
ร้องประสานเสียง:
ประชาชนผู้รุ่งโรจน์แห่งมองโกเลียอันหาญกล้า
เอาชนะซึ่งนานาทุกข์และได้มาซึ่งความสุข
กุญแจแห่งความยินดี และวิถีแห่งความก้าวหน้า
ชาติของเรา มองโกเลียอันสง่างาม จงเจริญสืบไป
ร้องประสานเสียง:

สื่อ[แก้]


หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.nationalanthems.info/mn-50.htm
  2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ linguamongolia
  3. 3.0 3.1 3.2 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ sonin
  4. "МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДУУЛАЛ". Legalinfo.mn. สืบค้นเมื่อ 2019-01-11.
  5. "Монгол Улсын төрийн дуулал". MNB.mn. 2018-02-04. สืบค้นเมื่อ 2019-01-11.
  6. http://www.nationalanthems.info/mn-90'.htm

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์