วัลลอฮ์ซะมานยาซิลาฮี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัลลอฮ์ซะมานยาซิลาฮี
คำแปล: "เป็นเวลานานมากแล้ว โอ้อาวุธของข้า!"

เพลงชาติของ สหสาธารณรัฐอาหรับ

อดีตเพลงชาติ อียิปต์


อดีตเพลงชาติ อิรัก


อดีตเพลงชาติ ลิเบีย
เนื้อร้องเศาะลาห์ ญาฮีน
ทำนองกะมาล อัฏเฏาะวีล
รับไปใช้20 พฤษภาคม ค.ศ. 1960 (สหสาธารณรัฐอาหรับ)
ค.ศ. 1965 (อิรัก)
ค.ศ. 1969 (ลิเบีย)
ค.ศ. 1971 (อียิปต์)
เลิกใช้ค.ศ. 1971 (สหสาธารณรัฐอาหรับ)
ค.ศ. 1979 (อียิปต์)
17 กรกฎาคม ค.ศ. 1981 (อิรัก)
ค.ศ. 1972 (ลิเบีย)
ตัวอย่างเสียง
"วัลลอฮ์ซะมานยาซิลาฮี"

วัลลอฮ์ซะมานยาซิลาฮี (อาหรับ: والله زمان يا سلاحي) เป็นเพลงชาติของสหสาธารณรัฐอาหรับ (สหพันธรัฐอียิปต์และซีเรีย) เมื่อ ค.ศ. 1960 ภายหลังการล่มสลายของสหสาธารณรัฐ ใน ค.ศ. 1961 อียิปต์จึงนำเพลงชาติฉบับดังกล่าวใช้เป็นของตน จนกระทั่งสิ้นสุดสหสาธารณรัฐเมื่อ ค.ศ. 1971 จนถึง ค.ศ. 1979

ประวัติ[แก้]

ภายหลังการประกาศใช้เพลงชาติของสหสาธารณรัฐ เพลงประจำขบวนการชาตินิยม ประพันธ์โดยอุมม์กัลษูมในช่วงวิกฤตการณ์คลองสุเอซใน ค.ศ. 1956 เป็นที่รู้จักกันในอียิปต์และโลกอาหรับว่า Tripartite Aggression เป็นการต่อสู้ระหว่างอียิปต์กับไตรภาคีได้แก่ สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส และอิสราเอล ในขณะนั้นเนื้อเพลงของขบวนการชาตินิยมได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น เพลงปลุกใจดังกล่าว มีการบรรเลงทางสถานิวิทยุในอียิปต์ตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดสงคราม ในบางครั้งมีการเปิดเพลงดังกล่าวทุก 10 นาที

เพลงนี้ได้รับความนิยมในระยะหนึ่ง โดยใช้เป็นเพลงชาติของสหสาธารณรัฐเพียง 2 ปี ภายหลังการสถาปนาสหสาธารณรัฐ ได้ประกาศใช้เพลงชาติฉบับใหม่ที่ชื่อว่า อัสซะลาเอลจอมฮูรีเอลยะมิสรี เป็นเพลงชาติระหว่าง ซะลามอัฟฟานดินาร์ (ราชอาณาจักรอียิปต์และซูดาน) และฮุมาตอัดดิยาร์ (เพลงชาติซีเรีย)

ประพันธ์บทร้องโดยเศาะลาห์ ญาฮีนและเรียบเรียงทำนองโดยกะมาล อัฏเฏาะวีล ในสาธารณรัฐอิรัก ได้นำเพลงชาติฉบับนี้ไปบรรเลง โดยไม่มีการขับร้องระหว่าง ค.ศ. 1965 ถึง 1981

ใน ค.ศ. 1979 ได้มีการประกาศใช้เพลงชาติอียิปต์ฉบับใหม่ที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน มีชื่อว่า บิลาดี บิลาดี บิลาดี[1]

บทร้อง[แก้]

เนื้อร้องภาษาอาหรับ ทับศัพท์ แปลอังกฤษ แปลภาษาอิตาลี (ในสาธารณรัฐอาหรับลิเบีย)

والله زمــان يـا سـلاحـي 𝄇
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
𝄆 يــا حــرب والله زمــان

والله زمـان ع الجــنــود 𝄇
𝄆 زاحفة بـتـرعـد رعـود
حالـفة تـروح لم تـعـود
إلا بـنـصــر الـزمــان

همـوا وضـمـوا الصـفـوف 𝄇
𝄆 شيلوا الحياة ع الكفوف
ياما العدو راح يـشـوف
منكـم في نـار المـيـدان

والله زمــان يـا سـلاحـي
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
يــا حــرب والله زمــان

يـا مجـدنـا يـا مجـدنـا 𝄇
𝄆 يا اللي اتبنـيت من عندنا
𝄆 بـشـقــانـا وكــدنــا 𝄇
عـمـرك مـا تبقى هـوان

همـوا وضـمـوا الصـفـوف 𝄇
𝄆 شيلوا الحياة ع الكفوف
ياما العدو راح يـشـوف
منكـم في نـار المـيـدان

والله زمــان يـا سـلاحـي
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
يــا حــرب والله زمــان

مصر الحرة مين يحميهــــا 𝄇
نحـميهـا بـسلاحـنـــا
أرض الثورة مين يفديهـا
𝄆 نفـديها بأرواحـنــا

الشعب بيزحـف زى النور 𝄇
الشعب جبال الشعـب بحور
بركان غضبان بركان بيفور
𝄆 زلزال بيـشق لهم في قبور

والله زمــان يـا سـلاحـي 𝄇
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
𝄆 يــا حــرب والله زمــان

𝄆 Walla Zaman Ya Silahi
Ishtaqti Lak Fi Kifahi
Intaq We Qul Ana Sahi
Ya Harb Walla Zaman. 𝄇

𝄆 Walla Zaman 'Algunud
Zahfa Bitir'id Ri'ud 𝄇
Halfa Tiruh Lam Ti'ud
Illa Binasr Al-zaman.

𝄆 Hummu Wu Dummu Al-sufuf
Shilu Al-hayat 'Alkufuf 𝄇
Yama Al-'adu Rah Yishuf
Minkum Binar El-midan.

Walla Zaman Ya Silahi
Ishtaqti Lak Fi Kifahi
Intaq We Qul Ana Sahi
Ya Harb Walla Zaman.

𝄆 Ya Magdina Ya Magdina
Yalli Itbanait 'Andana 𝄇
𝄆 Bishaqana Wa Kaddina 𝄇
'Umrak Ma Tibqa Hawan.

𝄆 Hummu Wu Dummu Al-sufuf
Shilu Al-hayat 'Alkufuf 𝄇
Yama Al-'adu Rah Yishuf
Minkum Binar El-midan.

Walla Zaman Ya Silahi
Ishtaqti Lak Fi Kifahi
Intaq We Qul Ana Sahi
Ya Harb Walla Zaman.

𝄆 Masr Al-hurra Min Yihmiha
Nihmiha Bislahna
Ardh Al-thawra Min Yifdiha
Nifdiha Biarwahna. 𝄇

𝄆 Al-sha'b Biyizhaf Zayy El-nur
Al-sha'b Gebal Al-sha'b Bhur
Burkan Ghadban Burkan Biyfur
Zilzal Biyshuqq Lohom Fi Qbur. 𝄇

𝄆 Walla Zaman Ya Silahi
Ishtaqti Lak Fi Kifahi
Intaq We Qul Ana Sahi
Ya Harb Walla Zaman. 𝄇

𝄆 It has been a long time, oh my weapon!
I long for you in my struggle!
Speak and say I am awake,
Oh war it has been a long time. 𝄇
 
𝄆 It has been a long time for the soldiers,
Advancing with thunderous roar, 𝄇
Swearing never to return,
Except with epoch-making victory.

𝄆 Rise and close ranks,
With lives ready for sacrifice. 𝄇
O! the horror that the enemy shall suffer,
From you in the fire of the battlefield.

It has been a long time, oh my weapon!
I long for you in my struggle!
Speak and say I am awake,
Oh war it has been a long time.

𝄆 O! glory our glory,
You who was built by us, 𝄇
𝄆 By toil and pain, 𝄇
Never to go to waste.

𝄆 Rise and close ranks,
With lives ready for sacrifice. 𝄇
O! the horror that the enemy shall suffer,
From you in the fire of the battlefield.

It has been a long time, oh my weapon!
I long for you in my struggle!
Speak and say I am awake,
Oh war it has been a long time.

𝄆 Who shall protect Free Egypt?
We shall protect her with our weapons.
Land of the Revolution, who will sacrifice for her sake?
We will, with our souls. 𝄇

𝄆 The people advance like the light,
The people stand like mountains and seas,
Volcanoes of anger, volcanoes erupting,
Earthquakes digging the enemy into their graves. 𝄇

𝄆 It has been a long time, oh my weapon!
I long for you in my struggle!
Speak and say I am awake,
Oh war it has been a long time. 𝄇

𝄆 Oh! Per anni! la mia arma!
Ti desidero nella mia lotta!
Parla e dì che sono sveglio
Oh guerra è passato tanto tempo. 𝄇
 
𝄆 È passato molto tempo per i soldati,
Avanzando con fragoroso ruggito, 𝄇
Giurando di non tornare mai più
Tranne che con una vittoria epocale.

𝄆 Alzati e stringi i ranghi,
Con vite pronte per il sacrificio. 𝄇
Oh! l'orrore che patirà il nemico,
Da te nel fuoco del campo di battaglia.

Oh! Per anni! la mia arma!
Ti desidero nella mia lotta!
Parla e dì che sono sveglio
Oh guerra è passato tanto tempo.

𝄆 Oh! gloria la nostra gloria,
Tu che sei stato costruito da noi, 𝄇
𝄆 Con fatica e dolore, 𝄇
Non sprecare mai.

𝄆 Alzati e stringi i ranghi,
Con vite pronte per il sacrificio. 𝄇
Oh! l'orrore che patirà il nemico,
Da te nel fuoco del campo di battaglia.

Oh! Per anni! la mia arma!
Ti desidero nella mia lotta!
Parla e dì che sono sveglio
Oh guerra è passato tanto tempo.

𝄆 Chi proteggerà la Libia libera?
La proteggeremo con le nostre armi.
Terra della rivoluzione, chi sacrificherà per lei?
Lo faremo, con le nostre anime. 𝄇

𝄆 Le persone avanzano come la luce,
Le persone stanno come montagne e mari,
Vulcani di rabbia, vulcani in eruzione,
Terremoti che scavano il nemico nelle loro tombe. 𝄇

𝄆 Oh! Per anni! la mia arma!
Ti desidero nella mia lotta!
Parla e dì che sono sveglio
Oh guerra è passato tanto tempo. 𝄇

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]