เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐบูเรียตียา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Anthem of the Republic of Buryatia)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Бүгэдэ Найрамдаха Буряад Уласай дуулал
Песня о родной земле
English: เพลงเกี่ยวกับดินแดนพื้นเมือง
Bügede Nayramdaxa Buryaad Ulasay duulal
Pesnja o rodnoj zemle
Coat of Arms of Buryatia.svg
The Coat of Arms of Buryatia

Regional เพลงชาติของสาธารณรัฐบูริตียา
เนื้อร้องDamba Zhalsarayev
(Russian translation by Oleg Dmitriyev)
ทำนองAnatoliy Andreyev
รับไปใช้20 April 1995

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงชาติสาธารณรัฐบูเรียตียา ( Buryat ) [a] เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สถานะของ สาธารณรัฐบูเรียตียา พร้อมกับ ธงชาติ และ ตราแผ่นดิน

เพลงชาตินี้ประพันธ์โดย Damba Zhalsarayev [1] และแปลเป็นภาษารัสเซียโดย Oleg Dmitriyev และทำนองโดยนักแต่งเพลงชาวบูยัต และครูสอนดนตรี Anatoliy Andreyev

เพลงนี้ถูกนำมาใช้วันที่ 20 เมษายน 2538 โดยกฎหมายมาตรา N121-I "ในเพลงชาติของ สาธารณรัฐบูเรียตียา " [2]

เนื้อเพลง[แก้]

สองบรรทัดสุดท้ายในทุกบทมีการร้องสองครั้ง มาประกอบจังหวะ

ภาษาบูเรียตียา[แก้]

สคริปต์ซีริลลิก ถอดอักษรโรมัน การถอด IPA [b]
บทที่ 1

Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ
Үлзы Буряад — манай нангин үлгы.
Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы.

Üngın daydaar, xangay taygaar nemjıgşe
Ülzı Buryaad — manay nangin ülgı.
Selmeg saryuun senxir nomin şarayşni
Sedyxeldemnay xezeedeşyye zulgı.

[uŋgiːŋ dæːdɑːr χɑɴɢæː tʰæːɢɑːr nɛmʒɪkʃə]
[ulziː bʊrʲɑːt mɑnæː nɑŋgɪŋ ulgiː]
[səlmɛk sɑrʲʊːŋ səŋçɪr nɔmɪŋ ʃɑræːʃnɪ]
[sɛtʲxəldɛmnæː xɛzɛːdɛʃʲjɛ zʊlgiː]

บทที่ 2

Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ
Эршэ хүсөөр элсүүлэнгүй яалайб!
Эмтэй домтой мүнхын уһан аршаандаш
Эльгэ зүрхөө хүртүүлэнгүй яалайб!

Erxim xangal sanzay şengi agaartaş
Erşe xüsöör elsüülengüy yaalayb!
Emtey domtoy münxın uhan arşaandaş
Elyge zürxöö xürtüülengüy yaalayb!

[ɛrçɪm χɑɴɢɐl sɑŋzæː ʃəŋgɪ ɑɢɑːrtʰɑʃ]
[ɛrʃə xusœːr əlsuːləŋgui jɑːlæːp]
[ɛmtʰɛː dɔmtʰɞː muŋçiːŋ ʊħɑŋ ɑrʃɑːndɑʃ]
[ɛlʲgɛ zurxœː xurtʰuːləŋgui jɑːlæːp]

บทที่ 3

Холын замда эхын ёһоор юрөөжэ,
Хүмүүн зондо хэтын жаргал хүсөөш.
Саяан хадын[c] сэлгеэн амяар арюудхан,
Байгал далайн гэгээн долгёор сүршөөш.

Xolın zamda exın yohoor yurööje,
Xümüün zondo xetın jargal xüsööş.
Sayaan xadın selgyeen amyaar aryuudxan,
Baygal dalayn gegeen dolgyoor sürşööş.

[χɔliːŋ zɑmdɑ ɛçiːŋ jɔħɔːr jʊrœːʒə]
[xumuːŋ zɔŋdɔ xɛtʰiːŋ ʒɑrɢɐl xusœːʃ]
[sɑjɑːŋ χɑdiːŋ səlgʲɛːŋ ɑmʲɑːr ɑrʲʊːtχɑŋ]
[bæːɢɐl dɐlæːŋ gɛgɛːŋ dɔlgʲɔːr surʃœːʃ]

บทที่ 4

Шэрүүн сагай ерээшье һаа дэлхэйдэ,[d]
Шинии заяан замһаа хадуурхагүйл.[e]
Эбтэй дорюун бүлын ёһоор жаргыш даа,
Энхэ Буряад — манай нангин үлгы.
Эхэ нютаг![f]

Şerüün sagay yereeşyye haa delxeyde,
Şinii zayaan zamhaa xaduurxagüyl.
Ebtey doryuun bülın yohoor jargış daa,
Enxe Buryaad — manay nangin ülgı.
Exe nyutag!

[ʃəruːŋ sɑɢæː jɛrɛːʃʲjə ħɑː dəlxɛːdɛ]
[ʃɪnʲiː zɑjɑːŋ zɑmħɑː χɑdʊːrχɑguil]
[ɛptʰɛː dɔrʲʊːŋ buliːŋ jɔħɔːr ʒɑrgiːʃ dɑː]
[əŋxɛ bʊrʲɑːt mɑnæː nɑŋgɪŋ ulgiː]
[ɛxɛ nʲʊtʰɑk]

เนื้อเพลงภาษารัสเซียและแปลภาษาไทย[แก้]

สคริปต์ ซีริลลิก [3] ปริวรรตอักษร การถอด IPA คำแปล

Таёжная, озёрная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна.
Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черёмухи дыханье,
Лилового багульника настой.
Я не дышу, а пью благоуханье
Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости,
Чтоб я обрёл невиданную силу
Для дальнего нелёгкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино,
Моею стала и судьба твоя.
Поклон тебе от сердца, край родимый,
Любимая Бурятия моя.

О, мать-земля!

Tajožnaja, ozjornaja, stepnaja,
Ty dobrym svetom solnečnym polna.
Cvetušcaja ot kraja i do kraja,
Budj sčastliva, rodnaja storona.

Brusničnyj duh, čerjomuhi dyhanje,
Lilovovo baguljnika nastoj.
Ja ne dyšu, a pjju blagouhanje
Mojej zemli, ravninnoj i lesnoj.

Primi, zemlja, synovneje spasibo,
Svjatoj vodoj Bajkala ugosti,
Čtob ja obrjol nevidannuju silu
Dlja daljnevo neljogkovo puti.

S toboj, zemlja, my slity vojedino,
Mojeju stala i sudjba tvoja.
Poklon tebe ot serdca, kraj rodimyj,
Ljubimaja Burjatija moja.

O, matj-zemlja!

[tɐˈjɵʐnəjə ɐˈzʲɵrnəjə, sʲtʲɪpˈnajə]
[tɨ ˈdobrɨm ˈsvʲetəm ˈsolnʲɪt͡ɕnɨm pɐlˈna]
[t͡svʲɪˈtuɕːɪjə ɐt‿ˈkrajə ˈi də ˈkrajə]
[ˈbutʲ ˈɕːæslʲɪvə, rɐdˈnajə stərɐˈna]

[brʊsʲˈnʲit͡ɕnɨj ˈdux t͡ɕɪˈrʲɵmʊxʲɪ dɨˈxanʲjə]
[lʲɪˈlovəvə bɐˈɡulʲnʲɪkə nɐsˈtoj]
[ˈjæ ˈnʲe dɨˈʂu ˈa ˈpʲjʉ bləɡəʊˈxanʲjə]
[mɐˈjej ˈzʲemlʲɪ rɐvˈnʲinːəj ˈi lʲɪsˈnoj]

[prʲɪˈmʲi zʲɪmˈlʲæ sɨˈnovnʲɪjə spɐˈsʲibə]
[svʲɪˈtoj vɐˈdoj bɐjˈkalə ʊɡɐˈsʲtʲi]
[ˈʂtop ˈjæ ɐˈbrʲɵl nʲɪˈvʲidənːʊjʉ ˈsʲilʊ]
[dlʲɪ ˈdalʲnʲɪvə nʲɪˈlʲɵxkəvə pʊˈtʲi]

[s‿tɐˈboj zʲɪmˈlʲæ ˈmɨ ˈslʲitɨ vəjɪˈdʲinə]
[mɐˈjejʉ ˈstalə ˈi sʊdʲˈba tvɐˈjæ]
[pɐkˈlon tʲɪˈbʲe ɐt‿ˈsʲert͡sə ˈkraj rɐˈdʲimɨj]
[lʲʉˈbʲiməjə bʊˈrʲætʲɪjə ˈmojə]

[ɐ ˈmatʲ-zʲɪmˈlʲæ]

ดินแดนแห่งไทกา ทะเลสาบ และทุ่งหญ้าแพรรี
เต็มไปด้วยแสงแดดที่ดี
ความรุ่งเรืองจากชายฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง
ประเทศมีความสุข มาตุภูมิของเรา

เหล้าของแครนเบอร์รี่ ลมหายใจของเชอร์รี่
ถูกแช่ด้วยดอกโรสแมรี่สีม่วง
ฉันไม่หายใจ แต่ฉันดื่มน้ำอันหอมหวาน
แห่งที่ราบและป่าไม้ในประเทศของข้า

ประเทศของข้า ลูกชายของเจ้าอ้าแขนด้วยความกตัญญู
รับน้ำศักดิ์สิทธิ์ของไบคาล
ดังนั้นฉันพบพลังที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เส้นทางที่ยาวและยากลำบาก

เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเจ้า บนแผ่นดินเรา
โชคชะตาของเจ้า กลายเป็นของข้าด้วยกัน
ข้าขอคำนับคุณจากใจของข้า ประเทศที่ข้ารัก
บูริติยาเป็นที่รักของข้า!

โอ มาตุภูมิ!

หมายเหตุ[แก้]

  1. Also known as: Бүгэдэ Найрамдаха Буряад Уласай дуулал. Known in Russian as: Гимн Республики Бурятия, also Песня о родной земле (title of anthem).
  2. The transcription inserted is strictly phonetic and narrow, and may not satisfy pronunciation standards. Pronunciations may also vary.
  3. The word "уулын" is also used.
  4. Also "Шэрүүн сагһаа сусархагүйл хэзээшье,"
  5. Also "Шинии заяан, шинии үндэр харгы."
  6. Sometimes "Нангин үлгы!"

อ้างอิง[แก้]

  1. ถึงวันครบรอบปีที่ 85 ของกวีประชาชน Buryatia Damba Zhelsarayev
  2. กฎหมายเกี่ยวกับเพลงชาติของสาธารณรัฐ Buryatia (ในรัสเซีย)
  3. ЗАКОНОГОСУДАРСТВЕННОМГИМНЕРЕСПУБЛИКИБУРЯТИЯ