ข้ามไปเนื้อหา

เอย์อีรอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอย์อีรอน
ای ایران

เพลงชาติของ รัฐบาลชั่วคราวอิหร่าน
เพลงปลุกความรักชาติของ สภาการต่อต้านแห่งชาติอิหร่าน

เนื้อร้องโฮเซย์น โกเลโกลอบ
ทำนองรูฮุลลอฮ์ ฆอเลฆี
รับไปใช้ค.ศ. 1979
ตัวอย่างเสียง

เอย์อีรอน (เปอร์เซีย: ای ایران, "โออิหร่าน") เป็นชื่อของเพลงหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างยิ่งของประเทศอิหร่าน บร้องประพันธ์โดย โฮซเซน โกเลโกลับ (حسین گل‌گلاب; Hossein Gole Golab) ทำนองโดยรูโฮล์ลอฮ์ ฆอเลกี (روح‌الله خالقی‎, Ruhollâ Xâleqi) เมื่อ ค.ศ. 1946 ผู้ขับร้องเพลงนี้เป็นคนแรกคือ โกลัม ฮุซเซน บานัน (Qolam Hossein Banan)[1]

โกเลโกลอบ ได้แรงบันดาลใจในการประพันธ์มาจากความรักชาติ มีการอ้างคำพูดของเขาในครั้งหนึ่งว่า

ใน ค.ศ. 1944 รอยเท้าของหมู่ผู้รุกรานในถนนสายต่าง ๆ เพียงพอที่จะทำให้ใครก็ตามที่มีความรักชาติรู้สึกตื่นตัว และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าแต่งเพลงนี้ ศาสตราจารย์รูฮุลลอฮ์ คาเลกีเป็นผู้แต่งทำนองเพลงให้ และแม้ทุกคนจะอยู่ตรงข้ามกันทางการเมือง แต่เพลงนี้ก็ได้หยั่งเข้าสู่หัวใจและวิญญาณของประชาชน[2]

เพลง "เอย์อีรอน" มักถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นเพลงชาติอิหร่านในปัจจุบันหรือในสมัยก่อนหน้า แท้จริงแล้วมันกลับมีฐานะเป็นเพียงเพลงชาติโดยพฤตินัยในระยะสั้น ๆ กล่าวคืออย่างไรก็ตาม เพลงนี้มีที่ยืนในวัฒนธรรมสมัยนิยมของอิหร่านในลักษณะคล้ายกับเพลง "เม็นออฟฮาร์เลซ" (Men of Harlech) ของแคว้นเวลส์ เพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงชาติอย่างไม่เป็นทางการในช่วงสุญญากาศในการเปลี่ยนผ่านจากเพลงชาติในสมัยของรัฐบาลพระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี ซึ่งถูกปฏิวัติในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 ไปสู่เพลงชาติใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามใน ค.ศ. 1980[1]

บทร้อง

[แก้]

ภาษาเปอร์เซีย

[แก้]
ภาษาเปอร์เซีย[3][4][5][6]
ถอดเป็นอักษรโรมัน
การถอดแบบ IPA

١
ای ایران ای مرز پرگهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم

:برگردان
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

٢
سنگ کوهت در و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم
برگو بی‌مهر تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

برگردان

٣
ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم

برگردان

I
Ej Iran ej mærze por gohær
Ej xakæt særcešmeje honær
Dur æz to ændišeje bædan
Pajænde mani to džavedan
Ej došmæn ær to sænge xareji, mæn ahænæm
Džane mæn fædaje xake pake mihænæm

Bærgærdan:
Mehre to con šod pišeæm
Dur æz to nist ændišeæm
Dær rahe to kej ærzeši daræd in džane ma
Pajænde bad xake Irane ma

II
Sænge kuhæt dorro gohær æst
Xake dæštæt behtær æz zæræst
Mehræt æz del kej borun konæm
Bærgu bimehre to cun konæm
Ta gærdeše džæhano dowre aseman bepast
Nure izædi hæmiše ræhnæmaje mast

Bærgærdan

III
Iran ej xorræm behešte mæn
Rowšæn æz to særnevešte mæn
Gær atæš baræd be pejkæræm
Džoz mehræt dær del næpærværæm
Æz abo xako mehre to serešte šod gelæm
Mehr ægær borun rævæd tohi šævæd delæm

Bærgærdan

1
[ej iːɾɒːn ej mæɾze poɾ ɡohæɾ]
[ej xɒːkæt sæɾtʃeʃmeje honæɾ]
[duːɾ æz to ændiːʃeje bædɒːn]
[pɒːjænde mɒːniː to dʒɒːvedɒːn]
[ej doʃmæn æɾ to sæŋɡe xɒːɾejiː | mæn ɒːhænæm]
[dʒɒːne mæn fædɒːje xɒːke pɒːke miːhænæm]

[bæɾgæɾdɒːn]
[mehɾe to tʃon ʃod piːʃeæm]
[duːɾ æz to niːst ændiːʃeæm]
[dæɾ rɒːhe to kej æɾzeʃiː dɒːɾæd iːn dʒɒːne mɒː]
[pɒːjænde bɒːd xɒːke iːɾɒːne mɒː]

2
[sæŋɡe kuːhæt doro ɡohæɾ æst]
[xɒːke dæʃtæt behtæɾ æz zæɾæst]
[mehɾæt æz del kej boɾuːn konæm]
[bæɾɡuː biːmehɾe to tʃuːn konæm]
[tɒː ɡæɾdeʃe dʒæhɒːno dowɾe ɒːsemɒːn bepɒːst]
[nuːɾe iːzædiː hæmiːʃe ræhnæmɒːje mɒːst]

[bæɾgæɾdɒːn]

3
[iːɾɒːn ej xoræm beheʃte mæn]
[rowʃæn æz to sæɾneveʃte mæn]
[ɡæɾ ɒːtæʃ bɒːɾæd be pejkæɾæm]
[dʒoz mehɾæt dæɾ del næpæɾvæɾæm]
[æz ɒːbo xɒːko mehɾe to seɾeʃte ʃod ɡelæm]
[mehɾ æɡæɾ boɾuːn rævæd tohiː ʃævæd delæm]

[bæɾgæɾdɒːn]

คำแปล

[แก้]
โอ้ อิหร่าน คือดินแดนแห่งชัยชนะ
โอ้ แผ่นดินเป็นแหล่งศิลปากรของเรา
จงให้ความรู้ ความปราชญ์ในดวงหทัย
จงเคียงคู่ชั่วกาลนานเถิด
ศัตรูทั้งหลาย ความกล้าหาญของเราจะถูกจารึกไว้
เราอยู่ในจิตวิญญานแห่งมาตุภูมิของการเสียสละเถิด
ประสานเสียง
ข้ายอมสละความรักด้วยปฐพีอันยิ่งใหญ่
มันคือสิ่งที่ไม่ไกลห่างจากท่านไปเล็กน้อย
ใครที่คุ้มค่าในชีวิตที่บริสุทธิ์กับท่าน
เป็นลมหายใจของประเทศอิหร่านของข้า
ก้อนหิน คือประตูอันมีเหน็ดเหนี่ยวของเรา
ดินสีทองของเราที่จ้องเอาไว้
ความวิถีทักษะจะหายจางไปเมื่อไหร่
ปล่อยลมจากความรักแห่งการปราศจากมิได้สละ
ท้องฟ้าแห่งอดีต สู่การหมุนเวียนของโลกา
แสงตะวันอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมก้าวหน้าในทางเสมอไป
ประสานเสียง
โอ้ อิหร่าน จงให้ฟากฟ้าสวรรค์เป็นสรวงแก่สีครามอร่าม
ชะตากรรมของท่าน ชัดเจนยิ่งกว่าไหนๆอีก
หากเถลิงอัคคีชาติประเทศ ร่วงลงไปในตน
ข้ามิได้ใฝ่หาคิดในพลังอันสะท้านทุกวิชา
เราได้สร้างผืนน้ำ แผ่นดิน และความรักของข้า
กว้างไพรีออกไปด้วยความมีจิตใจบริบาลสุดผ่อง
ประสานเสียง

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 EY IRĀN, Encyclopædia Iranica
  2. "«چگونه «ای ایران» خلق شد؟ / مثلت طلایی بنان، خالقی و گل‌گلاب چه کردند؟»". Tabnak (ภาษาเปอร์เซีย). สืบค้นเมื่อ 2020-07-06.
  3. اى ايران Persian DNA
  4. http://www.artpars.org/Honar/archives/5346
  5. http://music.iranseda.ir/details/?VALID=TRUE&g=154385
  6. https://www.daryadadvar.com/tag/ای-ایران/

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]