สิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับเพลงชาติกัมพูชาในสมัยอื่นๆ ดูที่ เพลงชาติกัมพูชา (แก้ความกำกวม)
ด็อบปรำปีเมซาโมฮาโจ็กเจ็ย
คำแปล: สิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย
ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ
Flag of Democratic Kampuchea.svg
เนื้อร้องไม่ทราบผู้แต่ง
ทำนองไม่ทราบผู้แต่ง
รับไปใช้พ.ศ. 2519
รับไปใช้ใหม่พ.ศ. 2532
เลิกใช้พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2536
ตัวอย่างเสียง
สิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย
บันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย (เขมร: ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ ฎบ่บฺรำพีรเมสามหาโชคชัย) เป็นเพลงชาติของประเทศกัมพูชา ในสมัยที่ใช้ชื่อว่า "กัมพูชาประชาธิปไตย" แต่งขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำเร็จในการโค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร และการสถาปนารัฐกัมพูชาใหม่ในนาม "กัมพูชาประชาธิปไตย" เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2518 เนื้อหากล่าวถึงการเสียสละของเหล่านักรบทั้งชายและหญิงในการก่อตั้งรัฐกัมพูชาและสังคมใหม่ และประกาศปณิธานว่าจะทำให้กัมพูชามีความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่กว่าสมัยพระนคร

เพลงนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดแต่งทำนองและเนื้อร้อง แต่คาดเดากันว่านายพอลพต ผู้นำของเขมรแดงที่ชาวโลกรู้จักกันดี น่าจะมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วย รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยได้รับรองให้เพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัยเป็นเพลงชาติ ตามมาตรา 18 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2519 [1]

ข้อมูลบางแหล่งจากซีกโลกตะวันตกได้กล่าวถึง เพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย ใช้เป็นเพลงชาติของแนวร่วมเขมรสามฝ่ายจนถึง พ.ศ. 2536.

เนื้อร้อง[แก้]

อักษรเขมร ปริวรรตเป็นอักษรไทย คำอ่าน คำแปล

ឈាមក្រហមច្រាល
ស្រោចសព៌ក្រុងវាល កម្ពុជាមាតុភូមិ
ឈាមកម្មករ កសិករដ៏ឧត្តម
ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តិ ។

ឈាមប្រក្លាយជា
កំហឹងខ្លាំងក្លា តសូមោះមុត
ដប់ប្រាំពីរមេសា ក្រោមទង់បដិវត្តិ
ឈាមរំដោះ អំពីភាពខ្ញុំគេ ។

ជយោ ! ជយោ !
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
មហាអស្ចារ្យមានន័យ
ធំធេង លើសសម័យអង្គរ !

យើងរួបរួមគ្នា
កសាងកម្ពុជា នឹងសង្គមថ្មីបវរ
ប្រជាធិបតេយ្យ សមភាពនឹងយុតិធឞ៌
តាមាគ៌឵ម្ចាស់ការ ឯករាជ្យរឹងមាំ

ប្តេជ្ញាដាច់ខាត ការពារមាតុភូមិ
ទឹកដីឧត្តម បដិវត្តិដ៏រុងរឿង

ជយោ ! ជយោ !
ជយោ ! កម្ពុជាថ្មី
ប្រជាធិបតេយ្យ សំបូរថ្កុមថ្កើង
ប្តេជ្ញាជ្រោងគ្រវី ទង់បដិវត្តិក្រហមខ្ពស់ឡើង
សាងមាតុភូមិយើង អោយច្រើនលោតផ្លោះ
មហារុងរឿង មហាអស្ចារ្យ !

ฌามกฺรหมจฺราล
โสฺรจสฺรพกฺนุงวาล กมฺพุชามาตุภูมิ
ฌามกมฺมกร กสิกรฎ็อุตฺตม
ฌามยุทฺธชน ยุทฺธนารีปฏิวตฺต

ฌามแปฺรกฺลายชา
กํหึงขฺลำงกฺลา ตสูเมาะมุต
ฎบ่ปฺรำพีรเมสา โกฺรมทง่ปฏิวตฺต
ภาพรํเฎาะ อํพีภาพขฺญุมฺเค

ชโย! ชโย!
ฎบ่บฺรำพีรเมสาโชคชัย
มหาอสฺจารฺยมานนัย
ธํเธงเลีสสมัยองฺคร

เยีงรวบรวมคฺนา
กสางกมฺพุชา นึงสงฺคมถฺมีบวร
ปฺรชาธิปไตยฺย สมภาพนึงยุตฺติธรฺม
ตามมารฺคามฺจาส่การ เอกราชรึงมำ

เปฺตชฺญาฎาจ่ขาต การพารมาตุภูมิ
ทึกฎีอุตฺตม ปฏิวตฺตฎ็รุงเรือง

ชโย! ชโย!
ชโย! กมฺพุชาถฺมี
ปฺรชาธิปเตยฺย สํบูรถฺกุมฺเถฺกีง
เปฺตชฺญาโชฺรงคฺรวี ทง่ปฏิวตฺตกฺรหมขฺพส่เฬีง
สางมาตุภูมิเยีง โอฺยจํเรีนโลตเผฺลาะ
มหารุงเรือง มหาอสฺจารฺย ฯ

เชียม กรอฮอม จราล
โสรจสร็อพกนงเวียล กัมปูเจีย เมียโตพูม
เชียมกัมมะกอ กะเสะกอ ดอ อุตด็อม
เชียมยุดทะจน ยุดทะเนียรี ปะเตว็อต

เชียมแปรกลายเจีย
ก็อมเหิง กลังกลา ตอซูโมะมุต
ด็อปปรำปี เมซา กรอมต็วงปะเตว็อต
เจียมรุมเดาะ อ็อมปีเพียบ ขญมเก็ย

เจียโย! เจียโย!
ด็อปปรำปี เมซา โจกเจ็ย
มอฮาออฮ์จา เมียนเน็ย
ท็อมเทง เลอสมัยอังกอ

เยิงรวบรวมกเนีย
กอซางกัมปูเจีย นึง ซ็องกุมทเม็ยบอวอ
ปรอเจียทิปเปอไต ซะมอเพียบ นึงยุตเตอทอย์
ตามเมียเคีย มจาฮ์กา เอ็ยกะเรียชรึงม็อม

ปดัจญาดัจขาด กาเปียเมียโตพูม
ตึกเดยอุตด็อม ปะเตว็อต ดอรุงเรือง

เจียโย! เจียโย!
เจียโย! กัมปูเจียทเมย
ปรอเจียทิปเปอไต ซ็อมโบ ตกม ตเกิง
ปดัจญา โจรงกรอวี ต็วงปะเตว็อต กรอฮอม กปัวฮ์ เลิง
ซางเมียโตะพูมเยิง ออยจ็อมเริน โลดเผลาะฮ์
มอฮา รุงเรือง มอฮา ออฮ์จา

เลือดแดงฉาน
นองในทุ่งนา กัมพูชามาตุภูมิ
เลือดกรรมกร กสิกรซึ่งอุดม
เลือดยุทธชน ยุทธนารีปฏิวัติ

เลือดแปรกลายเป็น
แข็งขลังกล้า ต่อสู้เด็ดเดี่ยว
สิบเจ็ดเมษา ใต้ร่มธงปฏิวัติ
คือภาวะปลดปล่อย จากภาวะข้าทาสเขา

ชโย! ชโย!
สิบเจ็ดเมษาโชคชัย
มหาอัศจรรย์มีความหมาย
ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสมัยพระนคร

เรารวบรวมกัน
ก่อสร้างกัมพูชา และสังคมใหม่บวร
ประชาธิปไตย เสมอภาพและยุติธรรม
ตามมรรคาผู้นำการ เอกราชมั่นคง

ปฏิญาณเด็ดขาด การปกป้องมาตุภูมิ
แผ่นดินอุดม ปฏิวัติอันรุ่งเรือง

ชโย! ชโย!
ชโย! กัมพูชาใหม่
ประชาธิปไตย สมบูรณ์เรืองรอง
ปฏิญาณจักเทิดทูน ธงปฏิวัติแดงไว้สูงสุด
สร้างมาตุภูมิเรา ให้เจริญก้าวไกล
มหารุ่งเรือง มหาอัศจรรย์ ฯ

อ้างอิง[แก้]

  1. "รัฐธรรมนูญแห่งประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-28. สืบค้นเมื่อ 2008-04-25.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]