สิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ด็อบปรำปีเมซาโมฮาโจ็กเจ็ย
คำแปล: สิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย
ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ

เพลงชาติของ กัมพูชา
รับไปใช้6 มกราคม พ.ศ. 2519
เลิกใช้7 มกราคม พ.ศ. 2532
ตัวอย่างเสียง
สิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย
บันทึกเสียงเพลงชาติ

เพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย (เขมร: ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ ฎบ่บฺรำพีรเมสามหาโชคชัย) เป็นเพลงชาติของประเทศกัมพูชา ในสมัยที่ใช้ชื่อว่า "กัมพูชาประชาธิปไตย" แต่งขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำเร็จในการโค่นล้มรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร และการสถาปนารัฐกัมพูชาใหม่ในนาม "กัมพูชาประชาธิปไตย" เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2518 เนื้อหากล่าวถึงการเสียสละของเหล่านักรบทั้งชายและหญิงในการก่อตั้งรัฐกัมพูชาและสังคมใหม่ และประกาศปณิธานว่าจะทำให้กัมพูชามีความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่กว่าสมัยพระนคร

เพลงนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดแต่งทำนองและเนื้อร้อง แต่คาดเดากันว่าพล พตหรือเขมรแดงมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้[1] รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยได้รับรองให้เพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัยเป็นเพลงชาติ ตามมาตรา 18 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2519[2]

ข้อมูลบางแหล่งจากซีกโลกตะวันตกได้กล่าวถึง เพลงสิบเจ็ดเมษามหาโชคชัย ใช้เป็นเพลงชาติของแนวร่วมเขมรสามฝ่ายจนถึง พ.ศ. 2536

เนื้อร้อง[แก้]

เขมร ปริวรรตเป็นอักษรไทย คำอ่าน คำแปล
บทที่ 1

ឈាមក្រហមច្រាល
ស្រោចស្រពក្រុងវាល
កម្ពុជាមាតុភូមិ
ឈាមកម្មករ កសិករដ៏ឧត្តម
ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តន៍ ។

ฌามกฺรหมจฺราล
โสฺรจสฺรพกฺนุงวาล
กมฺพุชามาตุภูมิ
ฌามกมฺมกร กสิกรฎ็อุตฺตม
ฌามยุทฺธชน ยุทฺธนารีปฏิวตฺต

เชียม กรอฮอม จราล
โสรจสร็อพกนงเวียล
กัมปูเจีย เมียโตพูม
เชียมกัมมะกอ กะเสะกอ ดอ อุตด็อม
เชียมยุดทะจน ยุดทะเนียรี ปะเตว็อต

เลือดแดงฉาน
นองในทุ่งนา
กัมพูชามาตุภูมิ
เลือดกรรมกร กสิกรซึ่งอุดม
เลือดยุทธชน ยุทธนารีปฏิวัติ

บทที่ 2

ឈាមប្រែក្លាយជាកំហឹងខ្លាំងក្លា
តស៊ូមោះមុត
ដប់ប្រាំពីរមេសាក្រោមទង់បដិវត្តន៍
ឈាមរំដោះអំពីភាពខ្ញុំគេ!

ฌามแปฺรกฺลายชากํหึงขฺลำงกฺลา
ตสูเมาะมุต
ฎบ่ปฺรำพีรเมสา โกฺรมทง่ปฏิวตฺต
ภาพรํเฎาะ อํพีภาพขฺญุมฺเค!

เชียมแปรกลายเจีย ก็อมเหิง กลังกลา
ตอซูโมะมุต
ด็อปปรำปี เมซา กรอมต็วงปะเตว็อต
เจียมรุมเดาะ อ็อมปีเพียบ ขญมเก็ย

เลือดแปรกลายเป็น แข็งขลังกล้า
ต่อสู้เด็ดเดี่ยว
สิบเจ็ดเมษา ใต้ร่มธงปฏิวัติ
คือภาวะปลดปล่อย จากภาวะข้าทาสเขา!

ประสานเสียง

ជយោ! ជយោ!
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
មហាអស្ចារ្យមានន័យធំធេង
លើសសម័យអង្គរ!

ชโย! ชโย!
ฎบ่บฺรำพีรเมสาโชคชัย
มหาอสฺจารฺยมานนัยธํเธง
เลีสสมัยองฺคร!

เจียโย! เจียโย!
ด็อปปรำปี เมซา โจกเจ็ย
มอฮาออฮ์จา เมียนเน็ยท็อมเทง
เลอสมัยอังกอ

ชโย! ชโย!
สิบเจ็ดเมษาโชคชัย
มหาอัศจรรย์มีความหมายยิ่งใหญ่
ยิ่งกว่าสมัยพระนคร!

บทที่ 3

យើងរួបរួមគ្នា
កសាងកម្ពុជានិងសង្គមថ្មីបវរ
ប្រជាធិបតេយ្យ សមភាពនិងយុត្ដិធម៌
តាមមាគ៌ាម្ចាស់ការ ឯករាជ្យរឹងមាំ។

เยีงรวบรวมคฺนา
กสางกมฺพุชา นึงสงฺคมถฺมีบวร
ปฺรชาธิปไตยฺย สมภาพนึงยุตฺติธรฺม
ตามมารฺคามฺจาส่การ เอกราชรึงมำ

เยิงรวบรวมกเนีย
กอซางกัมปูเจีย นึง ซ็องกุมทเม็ยบอวอ
ปรอเจียทิปเปอไต ซะมอเพียบ นึงยุตเตอทอย์
ตามเมียเคีย มจาฮ์กา เอ็ยกะเรียชรึงม็อม

เรารวบรวมกัน
ก่อสร้างกัมพูชา และสังคมใหม่บวร
ประชาธิปไตย เสมอภาพและยุติธรรม
ตามมรรคาผู้นำการ เอกราชมั่นคง

บทที่ 4

ប្ដេជ្ញាដាច់ខាតការពារមាតុភូមិ
ទឹកដីឧត្តម បដិវត្តន៍ដ៏រុងរឿង។

เปฺตชฺญาฎาจ่ขาต การพารมาตุภูมิ
ทึกฎีอุตฺตม ปฏิวตฺตฎ็รุงเรือง!

ปดัจญาดัจขาด กาเปียเมียโตพูม
ตึกเดยอุตด็อม ปะเตว็อต ดอรุงเรือง

ปฏิญาณเด็ดขาด การปกป้องมาตุภูมิ
แผ่นดินอุดม ปฏิวัติอันรุ่งเรือง!

บทที่ 5

ជយោ! ជយោ!
ជយោ កម្ពុជាថ្មី!
ប្រជាធិបតេយ្យ សម្បូរថ្កុំថ្កើង
ប្តេជ្ញាជ្រោងគ្រវីទង់បដិវត្តន៍ក្រហមខ្ពស់ឡើង
សាងមាតុភូមិយើងឱ្យចម្រើនលោតផ្លោះ
មហារុងរឿង មហាអស្ចារ្យ!

ชโย! ชโย!
ชโย! กมฺพุชาถฺมี!
ปฺรชาธิปเตยฺย สํบูรถฺกุมฺเถฺกีง
เปฺตชฺญาโชฺรงคฺรวี ทง่ปฏิวตฺตกฺรหมขฺพส่เฬีง
สางมาตุภูมิเยีง โอฺยจํเรีนโลตเผฺลาะ
มหารุงเรือง มหาอสฺจารฺย ฯ!

เจียโย! เจียโย!
เจียโย กัมปูเจียทเมย!
ปรอเจียทิปเปอไต ซ็อมโบ ตกม ตเกิง
ปดัจญา โจรงกรอวี ต็วงปะเตว็อต กรอฮอม กปัวฮ์ เลิง
ซางเมียโตะพูมเยิง ออยจ็อมเริน โลดเผลาะฮ์
มอฮา รุงเรือง มอฮา ออฮ์จา

ชโย! ชโย!
ชโย กัมพูชาใหม่!
ประชาธิปไตย สมบูรณ์เรืองรอง
ปฏิญาณจักเทิดทูน ธงปฏิวัติแดงไว้สูงสุด
สร้างมาตุภูมิเรา ให้เจริญก้าวไกล
มหารุ่งเรือง มหาอัศจรรย์ ฯ!

อ้างอิง[แก้]

  1. Constitution of Democratic Kampuchea เก็บถาวร 28 มีนาคม 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. "รัฐธรรมนูญแห่งประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-28. สืบค้นเมื่อ 2008-04-25.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]