ข้ามไปเนื้อหา

อัลซะลามอัลมะละกีอัลอูร์โดนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อัล ซะลาม อัล-มะละกี อัล-อูร์โดนี
เพลงสรรเสริญพระบารมีจอร์แดน
คำแปล: เพลงสรรเสริญพระบารมีจอร์แดน
السلام الملكي الأردني
เนื้อร้องอับดุล โมเนม อัล-เรไฟ
ทำนองอับดุล กาเดร์ อัล ทาเนียร์
รับไปใช้25 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ตัวอย่างเสียง
อัลซะลามอัลมะละกีอัลอูร์โดนี (บรรเลง)

เพลงชาติจอร์แดน มีชื่อว่า "อัลซะลามอัลมะละกีอัลอูร์โดนี" (อาหรับ: السلام الملكي الأردني, ถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน: Al-salam Al-malaki Al-urdoni) แปลว่า เพลงสรรเสริญพระบารมีจอร์แดน นอกจากจะใช้เป็นเพลงชาติแล้ว ยังใช้เป็นเพลงเกียรติยศสำหรับพระมหากษัตริย์แห่งจอร์แดนด้วย เพลงนี้เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2489. เนื้อร้องโดย อับดุล โมเนม อัล-เรไฟ (Abdul Monem Al-Refai) ทำนองโดย อับดุล กาเดร์ อัล-ทาเนียร์ (Abdul Qader al-Taneer) เนื้อร้องฉบับดั้งเดิมสุดของเพลงนี้มีเพียงเฉพาะย่อหน้าแรกของเพลงชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ภายหลังจึงได้เพิ่มเติมเนื้อร้องให้ยาวขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ในบทความนี้

เนื้อร้อง[แก้]

คำแปล

١
عاش المليك
عاش المليك
ساميا مقامه
خافقات في المعالي أعلامه

٢
نحن أحرزنا المنى
يوم أحييت لنا
نهضة تحفزنا
تتسامى فوق هام الشهب

جوقة:
يا مليك العرب
لك من خير نبي
شرف في النسب
حدثت عنه بطون الكتب

٣
الشباب الأمجد
جندك المجند
عزمه لا يخمد
فيه من معناك رمز الدأب

جوقة

٤
دمت نورا وهدى
في البرايا سيدا
هانئا ممجدا
تحت أعلامك مجد العرب

جوقة[2][3]

I
ʿĀš al-Malīk
ʿĀš al-Malīk
Sāmiyan maqāmuhu
Xāfiqātin fī l-maʿālī ʾaʿlāmuhu

II
Naḥnu ʾaḥraznā l-munā
Yawma ʾaḥyayta lanā
Nahḍatun taḥfizunā
Tatasāmā fawqa hāmi š-šahabi

Jawqa:
Yā malīka l-ʿArabi
Laka min xayri nabī
Šarafun fī n-nasabi
Ḥaddaþat ʿanhu buṭūnu l-kutubi

III
aš-Šabābu l-ʾamjadu
Junduka l-mujannadu
ʿAzmuhu lā yaxmadu
Fīhi min maʿnāka ramzu d-daʾabi

Jawqa

IV
Dumta nūran wa-hudā
Fī l-barāyā sayyidā
Hāniʾan mumajjadā
Taḥta ʾaʿlāmika majdu l-ʿArabi

Jawqa

I
/ʕaːʃ almalijk/
/ʕaːʃ almalijk/
/saːmijan maqaːmuhu/
/xaːfiqaːtin fij lmaʕaːlij ʔaʕlaːmuhu/

II
/naħnu ʔaħraznaː lmunaː/
/jawma ʔaħjajta lanaː/
/nahdˁatun taħfizunaː/
/tatasaːmaː fawqa haːmi ʃːahabi/

/d͡ʒawqa/
/jaː malijka lʕarabi/
/laka min xajri nabij/
/ʃarafun fij nːasabi/
/ħadːaθat ʕanhu butˁuwnu lkutubi/

III
/aʃːabaːbu lʔamd͡ʒadu/
/d͡ʒunduka lmud͡ʒanːadu/
/ʕazmuhu laː jaxmadu/
/fijhi min maʕnaːka ramzu dːaʔabi/

/d͡ʒawqa/

IV
/dumta nuwran wa hudaː/
/fij lbaraːjaː sajːidaː/
/haːniʔan mumad͡ʒːadaː/
/taħta ʔaʕlaːmika mad͡ʒdu lʕarabi/

/d͡ʒawqa/

บทที่ 1
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ตำแหน่งของพระองค์ทรงประเสริฐ
ร่มธงของพระองค์ โบกสะบัดอย่างมีพระเกียรติ

บทที่ 2
เราบรรลุหลักชัยของเรา
ในวันที่พระองค์ท่านฟื้นมาเพื่อพวกเรา
การปฏิวัติทำให้เรามีแรงจูงใจของเรา
บินข้ามไหล่ของดาวหางที่สูงที่สุด

ร้องประสานเสียง:
โอ้ กษัตริย์แห่งอาหรับ
จากผู้เผยพระวจนะที่ดีที่สุดที่ท่านมี
พระเกียรติยศแห่งราชวงศ์
กล่าวถึงในความลึกซึ้งของพระคัมภีร์

บทที่ 3
เยาวชนหนุ่มสาวทุกหลาย
เป็นกองทัพติดอาวุธของพระองค์ท่าน
ความมุ่งมั่นของพระองค์ไม่เคยตาย!
รับจากความหมายขงอพระองค์ท่านเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอยู่ที่ดี!

ร้องประสานเสียง:

บทที่ 4
ขอให้พระองค์ท่านอยู่ในทางแสงสว่างและการนำทาง
ต้นแบบในการพ้นบาปและบาปกรรทั้งมวล
ทระพระเกษมสำราญและเป็นที่นับถือ
ใต้ร่มธงของพระองค์ขึ้นอยู่กับความเจริญรุ่งเรืองของชาวอาหรับ

ร้องประสานเสียง:

อ้างอิง[แก้]

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ almrsal
  2. "السلام الملكي". King Abdullah II.
  3. "كلمات النشيد الوطني الأردني". Saaih.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]