เพลงชาติสาธารณรัฐตูวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Mеn tywa men
เมน – ตูวา เมน
English: ข้าคือชาวตูวา[1]
Мен – тыва мен
Я – тувинец[2]
Coat of arms of Tuva.svg
ตราของสาธารณรัฐตูวา

เพลงชาติของสาธารณรัฐตูวา
เนื้อร้องเบียนซากาน นาออย[3]
ทำนองโอลอนบายาร์ กันโตมีร์[3]
รับไปใช้11 สิงหาคม พ.ศ. 2554[4]
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐตูวา

เพลงชาติสาธารณรัฐตูวา มีชื่อเรียกว่า "เมน - ตูวา เมน" (อังกฤษ: Men – tywa men; รัสเซีย:Я – Тувинец; ตูวา:Мен – тыва мен[2]) แปลว่า ข้าคือชาวตูวา ประพันธ์โดย เบียนซากาน นาออย (Bayantsagaan Oohiy)[3] ทำนองโดย โอลอนบายาร์ กันโตมีร์ (Olonbayar Gantomir)[3] เพลงนี้ได้รับการรับรองเป็นเพลงประจำสาธารณรัฐตูวาในวันที่ 11 สิงหาคม 2011[4] โดยแทนที่เพลงชาติเพลงเก่า "โตรุคตุกดลไกตังดึม" (Tooruktug Dolgaý Taňdym)

บทร้อง[แก้]

ภาษาตูวา[แก้]

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
การถอดแบบ IPA

I
Арт–арттың оваазынга
Дажын салып чалбарган
Таңды, Саян ыдыынга
Агын өргээн тыва мен.

Кожумаа:
Мен – тыва мен,
Мөңге харлыг дагның оглу мен.
Мен – тыва мен,
Мөңгүн суглуг чурттуң төлү мен.

II
Өгбелерим чуртунда
Өлчей тарып иженген,
Өткүт хөөмей ырынга
Өөрүп талаан тыва мен.

Кожумаа

III
Аймак чоннар бүлези
Акы–дуңма найыралдыг,
Депшилгеже чүткүлдүг
Демниг чурттуг тыва мен.

Кожумаа[5]

I
Art–arttyň owaazynga
Dažyn salyp çalbargan
Taňdy, Saýan ydyynga
Agyn örgeen Tywa men.

Kožumaa:
Men – Tywa men,
Möňge harlyg dagnyň oglu men.
Men – Tywa men,
Möňgün suglug çurttuň tölü men.

II
Ögbelerim çurtunda
Ölçeý taryp ižengen,
Ötküt höömeý yrynga
Öörüp talaan Tywa men.

Kožumaa

III
Aýmak çonnar bülezi
Aky–duňma naýyraldyg,
Depşilgeže çütküldüg
Demnig çurttug Tywa men.

Kožumaa

I
[a̠ɾt a̠ɾt.tɯ̃ŋ o̞.ʋa̠.zɯ̃n.ga̠]
[ta̠.ʒɯ̃n sa̠.ɫɯp t͡ʃa̠ɫ.b̥a̠ɾ.gã̠n]
[tʰã̠ŋ.d̥ɯ sa̠.jã̠n ɯ.d̥ɯ̃ːn.ga̠]
[a̠.ɣɯ̃n ø̞ɾ.ɡ̟ẽ̞ːn tʰɯ.ʋa̠ mẽ̞n ǁ]

[ko̞.ʒu.ma̠ː]
[mẽ̞n ǀ tʰɯ.ʋa̠ mẽ̞n ǀ]
[mø̞̃ŋ̟.ɡ̟e̞ xa̠ɾ.ɫɯɣ ta̠ɣ.nɯ̃ŋ o̞ɣ.ɫu mẽ̞n ǁ]
[mẽ̞n ǀ tʰɯ.ʋa̠ mẽ̞n ǀ]
[mø̞̃ŋ̟.ɡ̟ỹn suɣ.ɫuɣ t͡ʃuɾt.tũŋ tʰø̞.ly mẽ̞n ǁ]

II
[ø̞ɣ.b̥e̞.le̞.ɾĩm t͡ʃuɾ.tũn.d̥a̠]
[ø̞l.d͡ʒe̞j tʰa̠.ɾɯp i.ʒẽ̞n.ɡ̟ẽ̞n ǀ]
[ø̞t.k̟yt x̟ø̞̃ː.me̞j ɯ.ɾɯ̃n.ga̠]
[ø̞ː.ɾyp tʰa̠.ɫã̠ːn tʰɯ.ʋa̠ mẽ̞n ǁ]

[ko̞.ʒu.ma̠ː]

III
[a̠j.ma̠k t͡ʃõ̞n.na̠ɾ py.le̞.zi]
[a̠.kɯ tũŋ.ma̠ na̠.jɯ.ɾa̠ɫ.d̥ɯɣ ǀ]
[te̞p.ʃil.ɡ̟e̞.ʒe̞ t͡ʃyt.k̟yl.d̥yɣ]
[tẽ̞m.niɣ t͡ʃuɾt.tuɣ tʰɯ.ʋa̠ mẽ̞n ǁ]

[ko̞.ʒu.ma̠ː]

เนื้อร้องภาษารัสเซีย[แก้]

อักษรซีริลลิก อักษรละติน

Одолев перевал священный,
Поднялся я, тувинец,
Обрел из жизни кочевой
лучшую долю я, тувинец.

Припев:
Я – тувинец,
Сын гор с вечными снегами,
Я – тувинка,
Дочь страны серебряных рек.

Мелодией хоомей и хомуса
Разбудил эхом скалы я, тувинец,
В колыбели младенца качая,
Успокоил его плач я, тувинец.

Припев

С новогодним праздником Шагаа
Весну встречаю я, тувинец,
В летнюю ночь на играх шептался
И нашел судьбу свою я, тувинец.

Припев[6]

Odolew perewal swäşçennyý,
Podnälsä ýa, tuwinec,
Obrel iz žizni koçewoý
luçşuýu dolü ýa, tuwinec.

Pripew:
Ýa – tuwinec,
Syn gor s weçnymi snegami,
Ýa – tuwinka,
Doçý strany serebränyh rek.

Melodiýeý hoomeý i homusa
Razbudil ehom skaly ýa, tuvinec,
W kolybeli mladenca kaçaýa,
Uspokoil ýewo plaç ýa, tuvinec.

Pripew

S nowogodnim prazdnikom Şagaa
Wesnu wstreçaýu ýa, tuwinec,
W letnüýü noçý na igrah şeptalsä
I naşel sudýbu swoýu ýa, tuwinec.

Pripew

คำแปล[แก้]

แปล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ในเส้นทางที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
วางหินแล้วสวดมนต์ต่อเบื้องบน
ต่อเขาศักดิ์สิทธิ์แห่ง Tangdy, Sayan
ข้าได้รดน้ำนมสีขาว - ข้าคือขาวตูวา

ประสานเสียง:
ข้า – ข้าคือชาวตูวา
เป็นบุตรของภูผาที่หิมะปกคลุมนิรันดร์กาล
ข้า – ข้าคือชาวตูวา
เป็นบุตรีของสายธารสีเงินของดินแดนแห่งนี้

ในแผ่นดินแม่ของบรรพบุรษ
ปมที่คล้องความผาสุขของประชาชน
เสียงดังกังวานของเพลง Khoomei (เพลงพื้นเมืองของชาวตูวา)
ข้าได้ลุ่มหลงแล้ว – ข้าคือชาวตูวา

ประสานเสียง

ผู้คนทั้งหลายต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกัน
เป็นทั้งพี่น้อง เป็นทั้งเพื่อนตาย
มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป
ข้าได้รวบรวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียว – ข้าคือขาวตูวา

ประสานเสียง

In thine ovaa pass most holy,
A stone I set, to Lord I pray’d,
O’ Tangdy, Sayan most holy,
The white milk I – a Tuvan strew’d.

Chorus:
I am a Tuvan,
The son of eternal, snow-capped peaks,
I am a Tuvan,
The daughter o’ the nation’s silver creeks.

In the land o’ my forebears,
A knot brought together bliss,
Sound of khoomei in the distance,
I have become a Tuvan enchanted.

Chorus

O’ folks, families we are,
As brothers, friends together we thrive.
Fo’ progress as a whole we strive,
A country united – of Tuvans we are!

Chorus

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]