อาซัตอูอันกัคอาร์ทซัค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาซัตอูอันกัคอาร์ทซัค
Ազատ ու անկախ Արցախ

เพลงชาติของสาธารณรัฐนากอร์โน-คาราบัค
เนื้อร้องVardan Hakobyan
ทำนองArmen Nasibyan
รับไปใช้1992

อาซัตอูอันกัคอาร์ทซัค (อาร์ทซัคเสรีและมีเอกราช) เป็นเพลงชาติที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของสาธารณรัฐนากอร์โน-คาราบัค ถูกนำไปถูกนำไปใช้เมื่อปี พ.ศ. 2535 คำร้องประพันธ์โดย วาร์ดาน ฮาโกบีอาน ทำนองประพันธ์โดย อาร์เมน นาซิบิยาน

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาอาร์เมเนียน ปริวรรตอักษรโรมัน อาร์เมเนีย IPA transcription
(Eastern/Artsakh dialect)
คำแปลภาษาไทย
First verse

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։

Azat u ankax Arc'ax,
K'o tun-amroc'ë kertec'ink',
Patmut'junë mer jerkri
Mer surb arjamb menk' sertec'ink'.

[ɑzɑt u ɑnkɑχ ɑɹt͡sʰɑχ]
[kʰɔ tun-ɑmɹɔt͡sʰə kɛɹtɛt͡sʰinkʰ]
[pɑtmutʰjunə mɛɹ jɛɹkɹi]
[mɛɹ suɹb ɑɹjamb mɛnkʰ sɛɹtɛt͡sʰinkʰ]

อาร์ทซัคอันป็นเอกราชและมีอิสระ
เราได้สร้างบ้านอันเป็นปราการของเรา
ประวัติศาสตร์ของประเทศเรา
เราได้พิทักษ์ไว้ด้วยเลือดของเรา

Chorus 1

Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։

Du berd jes anar'ik,
Bardzunk' srbazan, veh anun,
Masunk' astvacajin,
K'eznu jenk' haveržanum.

[tu bɛɹt jɛs ɑnɑrik]
[bɑɹd͡zunkʰ sɹ̩bɑzɑn, vɛh ɑnun]
[mɑsunkʰ ɑstvɑt͡sɑjin]
[kʰɛznu jɛnkʰ hɑvɛɹʒɑnum]

เจ้าคือปราการอันมิอาจมีผู้ใดหาญหักลงได้
คือยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ คือนามอันทรงเกียรติ
คือพรของพระผู้เป็นเจ้า
เราได้ทำให้เจ้าดำรงอยู่ตลอดกาล

Chorus 2

Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։

Du mer lujs Hajrenik',
Jerkir, Hajrenjac' dur' siro
Aprir du mišt xaqaq,
Mer hin u nor Qarabaq.

[tu mɛɹ lujs hɑjɹɛnikʰ]
[jɛɹkiɹ, hɑjɹɛnjɑt͡sʰ tur siɹɔ]
[ɑpɹiɹ tu miʃt χɑʟ̠ɑʟ̠]
[mɛɹ hin u nɔɹ ʟ̠ɑɹɑbɑʟ̠]

เจ้าผู้เป็นแผ่นดินเกิดผู้มอบซึ่งแสงประทีปเอย
แผ่นดินอันเป็นประตูแห่งความรักต่อปิตุภูมิเอย
จงมีชีวิตอยู่ด้วยสันติสุขเป็นนิจ
ทั้งคาราบัคเก่าและใหม่อันเป็นของเรา

Fourth verse

Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

Khaǯern jenk' menk' Hajkazun,
Mřav jenk', K'irs jenk' u T'art'ar',
Mer vank'eru ler'napah,
Anhaqt'eli mi buř ašxarh:

[kʰɑd͡ʒɛɹn jɛnkʰ mɛnkʰ hɑjkɑzun]
[mrɑv jɛnkʰ, kʰiɹs jɛnkʰ u tʰɑɹtʰɑr]
[mɛɹ vɑnkʰɛɹu lɛrnɑpɑh]
[ɑnhɑʟ̠tʰɛli mi bur ɑʃχɑɹ]

เราคือลูกหลานผู้แกล้วกล้าแห่งฮาอิค
เช่นเดียวกับ มรอฟ เคียร์ส และตาร์ตาร์อันไม่มีที่สิ้นสุด
ด้วยหมู่อารามในผาสูงของเรา
จงยังให้ประเทศของเราอยู่ยงคงกระพันเถิด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]