เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
Garaşsyz, baky Bitarap,
Türkmenistanyň Döwlet Gimni
คำแปล: เพลงชาติเติร์กเมนิสถานอันเป็นเอกราชและเป็นกลาง
투르크메니스탄 국가 악보.JPG
สกอร์เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน
เนื้อร้อง ซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ
ทำนอง เวลี มูคาตอฟ
เริ่มใช้ พ.ศ. 2540 (ฉบับเดิม)
พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข)
เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)

เพลงชาติเติร์กเมนิสถานมีชื่อเต็มว่า เพลงชาติเติร์กเมนิสถานอันเป็นเอกราชและเป็นกลาง (เติร์กเมน: Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni[1] แปลตามตัวคือ เอกราช, ความเป็นกลาง, เพลงประจำรัฐเติร์กเมนิสถาน) ใช้เป็นเพลงชาติของประเทศนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประพันธ์ทำนองโดยเวลี มูคาตอฟ (Veli Mukhatov) คำร้องโดย ซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ (Saparmurat Niyazov) ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน

ในเพลงนี้ ได้มีการสรรเสริญนิยาซอฟด้วยคำว่า "เติร์กเมนบาชี" (เติร์กเมน: Türkmenbaşy) ซึ่งแปลว่า "ประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล" ภายหลังเมื่อนายนิยาซอฟถึงแก่กรรมในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สองปีต่อมารัฐสภาของเติร์กเมนิสถานจึงได้ตรากฎหมายแก้ไขเพลงชาติเติร์กเมนิสถานใหม่ โดยทำนองหลักของเพลงยังคงไว้เช่นเดิม แต่บทแรกของเพลงได้ถูกตัดออก และคำว่า "ประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล" ซึ่งอ้างถึงนายนิยาซอฟ ได้ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ประชาชน" (เติร์กเมน: Halkyň) ในทุกแห่ง[2]

คำร้อง[แก้]

ฉบับปัจจุบัน[แก้]

ภาษาเติร์กเมน อักษรละติน คำแปล

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

Gaýtalama:
Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:
Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

ข้าพร้อมพลีชีวิตให้แด่บ้านเกิดเมืองนอน
จิตวิญญาณแห่งผู้สืบเชื้อสายบรรพชนยังคงลือเลื่อง
แผ่นดินของข้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ธงของข้าโบกสะบัดในโลกหล้า
สัญลักษณ์แห่งมหาประเทศซึ่งเป็นกลางปลิวไสว

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ชั่วกาลนานของประชาชน
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ชาติของข้ามีเอกภาพ และเป็นดั่งเส้นโลหิตของนานาเผ่าพันธุ์
โลหิตของบรรพชนยังคงไหลเวียนไม่สุดสิ้น
พายุโหมและความอับโชคแห่งกาลเวลามิอาจทำให้เราหวั่นกลัว
เราจงเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราเถิด !

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ชั่วกาลนานของประชาชน
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2551[แก้]

ภาษาเติร์กเมน อักษรละติน คำแปล

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Sana şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan!

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ของประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ข้าพร้อมพลีชีวิตให้แด่บ้านเกิดเมืองนอน
จิตวิญญาณแห่งผู้สืบเชื้อสายบรรพชนยังคงลือเลื่อง
แผ่นดินของข้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ธงของข้าโบกสะบัดในโลกหล้า
สัญลักษณ์แห่งมหาประเทศซึ่งเป็นกลางปลิวไสว

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ของประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ชาติของข้ามีเอกภาพ และเป็นดั่งเส้นโลหิตของนานาเผ่าพันธุ์
โลหิตของบรรพชนยังคงไหลเวียนไม่สุดสิ้น
พายุโหมและความอับโชคแห่งกาลเวลามิอาจทำให้เราหวั่นกลัว
เราจงเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราเถิด !

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ของประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ขุนเขา สายธาร และความงดงามแห่งท้องทุ่ง
ความรักและโชคชะตา แผ่นดินอุดมซึ่งเปิดเผยไว้
ขอดวงตาข้าจงมืดบอดหากข้ามองพวกท่านอย่างเลวร้ายเถิด
มาตุภูมิแห่งบรรพชนและทายาทแห่งความอุดมสมบูรณ์ !

อ้างอิง[แก้]

  1. Turkmenistan to the Heights of the Golden Age, Ashgabat, 2005.
  2. Changing the lyrics of the National Anthem.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์