เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Garaşsyz, baky Bitarap,
Türkmenistanyň Döwlet Gimni
เนื้อร้อง ซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ
ทำนอง เวลี มูคาตอฟ
รับไปใช้ พ.ศ. 2540 (ฉบับเดิม)
พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข)
เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงชาติเติร์กเมนิสถานมีชื่อเต็มว่า เพลงชาติเติร์กเมนิสถานอันเป็นเอกราชและเป็นกลาง (เติร์กเมน: Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni[1] แปลตามตัวคือ เอกราช, ความเป็นกลาง, เพลงประจำรัฐเติร์กเมนิสถาน) ใช้เป็นเพลงชาติของประเทศนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประพันธ์ทำนองโดยเวลี มูคาตอฟ (Veli Mukhatov) คำร้องโดย ซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ (Saparmurat Niyazov) ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน

ในเพลงนี้ ได้มีการสรรเสริญนิยาซอฟด้วยคำว่า "เติร์กเมนบาชี" (เติร์กเมน: Türkmenbaşy) ซึ่งแปลว่า "ประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล" ภายหลังเมื่อนายนิยาซอฟถึงแก่กรรมในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สองปีต่อมารัฐสภาของเติร์กเมนิสถานจึงได้ตรากฎหมายแก้ไขเพลงชาติเติร์กเมนิสถานใหม่ โดยทำนองหลักของเพลงยังคงไว้เช่นเดิม แต่บทแรกของเพลงได้ถูกตัดออก และคำว่า "ประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล" ซึ่งอ้างถึงนายนิยาซอฟ ได้ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ประชาชน" (เติร์กเมน: Halkyň) ในทุกแห่ง[2]

คำร้อง[แก้]

ฉบับปัจจุบัน[แก้]

ภาษาเติร์กเมน อักษรละติน คำแปล

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

Gaýtalama:
Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:
Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

ข้าพร้อมพลีชีวิตให้แด่บ้านเกิดเมืองนอน
จิตวิญญาณแห่งผู้สืบเชื้อสายบรรพชนยังคงลือเลื่อง
แผ่นดินของข้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ธงของข้าโบกสะบัดในโลกหล้า
สัญลักษณ์แห่งมหาประเทศซึ่งเป็นกลางปลิวไสว

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ชั่วกาลนานของประชาชน
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ชาติของข้ามีเอกภาพ และเป็นดั่งเส้นโลหิตของนานาเผ่าพันธุ์
โลหิตของบรรพชนยังคงไหลเวียนไม่สุดสิ้น
พายุโหมและความอับโชคแห่งกาลเวลามิอาจทำให้เราหวั่นกลัว
เราจงเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราเถิด !

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ชั่วกาลนานของประชาชน
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2551[แก้]

ภาษาเติร์กเมน อักษรละติน คำแปล

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:
Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Arkamdyr bu daglar, penamdyr düzler
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Sana şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim, geljegim, dowamym, Watan!

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ของประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ข้าพร้อมพลีชีวิตให้แด่บ้านเกิดเมืองนอน
จิตวิญญาณแห่งผู้สืบเชื้อสายบรรพชนยังคงลือเลื่อง
แผ่นดินของข้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ธงของข้าโบกสะบัดในโลกหล้า
สัญลักษณ์แห่งมหาประเทศซึ่งเป็นกลางปลิวไสว

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ของประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ชาติของข้ามีเอกภาพ และเป็นดั่งเส้นโลหิตของนานาเผ่าพันธุ์
โลหิตของบรรพชนยังคงไหลเวียนไม่สุดสิ้น
พายุโหมและความอับโชคแห่งกาลเวลามิอาจทำให้เราหวั่นกลัว
เราจงเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราเถิด !

ประสานเสียง:
ด้วยการสรรค์สร้างอันยิ่งใหญ่ของประมุขแห่งชาวเติร์กเมนทั้งมวล
แผ่นดินเกิด รัฐอันมีอธิปไตยของตนเอง
เติร์กเมนิสถาน แสงสว่างและบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ
จงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนาน ตราบนานเท่านาน !

ขุนเขา สายธาร และความงดงามแห่งท้องทุ่ง
ความรักและโชคชะตา แผ่นดินอุดมซึ่งเปิดเผยไว้
ขอดวงตาข้าจงมืดบอดหากข้ามองพวกท่านอย่างเลวร้ายเถิด
มาตุภูมิแห่งบรรพชนและทายาทแห่งความอุดมสมบูรณ์ !

อ้างอิง[แก้]

  1. Turkmenistan to the Heights of the Golden Age, Ashgabat, 2005.
  2. Changing the lyrics of the National Anthem.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์