เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Qazaq Sovettık Sosialistık Respublikasynyñ memlekettık änūrany
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค
Қазақ Советтiк Социалистік Республикасының мемлекеттік әнұраны
เนื้อร้องมูกัน ตูเลบาเยฟ, ยูเจนี บรูซิลอฟสกี้ และ ลาติฟ คามิดี, พ.ศ. 2488
ทำนองอับดุลลา ตาซิเบฟ, Kh. Mukhamedzhanov และ กาบิต มูซีรีปอฟ, พ.ศ. 2488
รับไปใช้พ.ศ. 2488
เลิกใช้พ.ศ. 2535
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค (ขับร้อง)

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค (คาซัค: Қазақ Советтiк Социалистік Республикасының мемлекеттік әнұраны, Qazaq Sovettık Sosialistık Respublikasynyñ memlekettık änūrany) เป็นเพลงชาติของคาซัคสถานสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต.

ประวัติ[แก้]

ประพันธ์เนื้อร้องโดย มูคัน เทอเลบาเยฟ (คาซัค: Мұқан Төлебаев; Mūqan Tölebaev), เยฟเกนี บรูซิลอฟสกี (รัสเซีย: Евгений Брусиловский; Jevgenij Brusilovskij) และ ลาตีฟ คามีดี (คาซัค: Латиф Хамиди; Latif Hamidi), และ เรียบเรียงทำนองโดย แอบเดิลดา แทเจอบาเยฟ (คาซัค: Әбділда Тәжібаев; Äbdılda Täjıbaev), คาเยิม มูคาเมดคานอฟ (คาซัค: Қайым Мұқамедханов; Qaiym Mūhamedhanov) และ ฆาบีต มือเซอรีปอฟ (คาซัค: Ғабит Мүсірепов; Ğabit Müsırepov). ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534, จึงได้มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงชาติใหม่เพื่อใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐคาซัคสถาน หลังจากนั้นอีก 1 ปี ในปี พ.ศ. 2535 ได้ประกาศใช้เนื้อร้องของเพลงชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเพลงดังกล่าวได้ใช้มาจนถึงวันที่, 7 มกราคม พ.ศ. 2549

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาคาซัค[แก้]

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค (ภาษาคาซัค)
อักษรซีริลลิก (1940) ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน (อักษรละติน ปี 2021) ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน (อักษรยางาลิฟ ปี 1938) ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน (อักษรยางาลิฟ ปี 1929) ถ่ายเสียงด้วยอักษรอาหรับ คำแปลภาษาคาซัค
Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған,
Бостандық өмір мен ар үшін қиған жан.
Торлаған тұманнан жол таппай тұрғанда,
Жарқырап Лениндей күн жығып, атты таң.
Қайырмасы:
Жасасын Советтер Одағы,
Жеткізген еркіндік, теңдікке,
Бастайтын елдерді бірлікке,
Жеңіске, шаттыққа, ерлікке!
Дақ салмай Лениннің жеңімпаз салтына,
Ұрпағы қосты даңқ Оттаның даңқына,
Одақтас, ұрандас елдердің қамқоры,
Көп алғыс айтамыз ұлы орыс халқына.
Қайырмасы:
Жасасын Советтер Одағы,
Жеткізген еркіндік, теңдікке,
Бастайтын елдерді достыққа,
Жеңіске, шаттыққа, ерлікке!
Іргелі мемлекет, ерікті болдық ел,
Достықпен, бірлікпен жайнайды туған жер.
Еңбекте, майданда, жеткізген жеңіске
Данышпан партия (Данышпан Сталин) – сүйікті кемеңгер.
Қайырмасы:
Жасасын Советтер Одағы,
Жеткізген еркіндік, теңдікке,
Бастайтын елдерді бақытқа,
Жеңіске, шаттыққа, ерлікке!
Bız qazaq ejelden erkındık añsağan,
Bostandyq ömır men ar üşın qiğan jan.
Torlağan tūmannan jol tappai tūrğanda,
Jarqyrap Lenindei kün jyğyp, atty tañ.
Qaiyrmasy:
Jasasyn Sovetter Odağy,
Jetkızgen erkindık, teñdıkke,
Bastaityn elderdı bırlıkke,
Jeñıske, şattyqqa, erlıkke!
Daq salmai Leninnıñ jeñımpaz saltyna,
Ūrpağy qosty dañq Ottanyñ dañqyna,
Odaqtas, ūrandas elderdıñ qamqory,
Köp alğys aitamyz ūly orys xalqyna.
Qaiyrmasy:
Jasasyn Sovetter Odağy,
Jetkızgen erkindık, teñdıkke,
Bastaityn elderdı bırlıkke,
Jeñıske, şattyqqa, erlıkke!
Irgelı memleket, erıktı boldyq el,
Dostyqpen, bırlıkpen jainaidy tuğan jer.
Eñbekte, maidanda, jetkızgen jeñıske
Danyşpan partia (Danyşpan Stalin) - süiıktı kemeñger.
Qaiyrmasy:
Jasasyn Sovetter Odağy,
Jetkızgen erkindık, teñdıkke,
Bastaityn elderdı bırlıkke,
Jeñıske, şattyqqa, erlıkke!
Bjz qazaq eçelden erkjndjk aꞑsaƣan,
Bostandьq ɵmjr men ar ycjn qiƣan çan.
Torlaƣan tūmannan çol tappai tūrƣanda,
Çarqьrap Lenindei kyn çьƣьp, attь taꞑ.
Qaiьrmasь:
Çasasьn Keꞑester (Sovetter) Odaƣь,
Çetkjzgen erkjndjk, teꞑdjkke,
Bastaitьn elderdj ʙjrljkke,
Çeꞑjske, cattьqqa, erljkke!
Daq salmai Leninnjꞑ çeꞑjmpaz saltьna,
Ūrpaƣь qostь daꞑq Ottanьꞑ daꞑqьna,
Odaqtas, ūrandas elderdjꞑ qamqorь,
Kɵp alƣьs aitamьz ūlь orьs xalqьna.
Qaiьrmasь:
Çasasьn Keꞑester (Sovetter) Odaƣь,
Çetkjzgen erkjndjk, teꞑdjkke,
Bastaitьn elderdj ʙjrljkke,
Çeꞑjske, cattьqqa, erljkke!
Jrgelj memleket, erjktj ʙoldьq el,
Dostьqpen, ʙjrljkpen çainaidь tuƣan çer.
Eꞑʙekte, maidanda, çetkjzgen çeꞑjske
Danьcpan partia (Danьcpan Stalin) – syijktj kemeꞑger.
Qaiьrmasь:
Çasasьn Keꞑester (Sovetter) Odaƣь,
Çetkjzgen erkjndjk, teꞑdjkke,
Bastaitьn elderdj ʙjrljkke,
Çeꞑjske, cattьqqa, erljkke!
Вiz qazaq eçelden erkindik aꞑsaƣan,
Вostandьq ɵmir men ar ycin qьjƣan çan.
Torlaƣan tumannan çol tappaj turƣanda,
Çarqьrap Lenindej kyn çьƣьp, attь taꞑ.
Qajьrmasь:
Çasasьn Keꞑester (Sovetter) Odaƣь,
Çetkizgen erkindik, teꞑdikke,
Вastajtьn elderdi ʙirlikke,
Çeꞑiske, cattьqqa, erlikke!
Daq salmaj Leninniꞑ çeꞑimpaz saltьna,
Urpaƣь qostь daꞑq Ottanьꞑ daꞑqьna,
Odaqtas, urandas elderdiꞑ qamqorь,
Kɵp alƣьs ajtamьz ulь orьs qalqьna.
Qajьrmasь:
Çasasьn Keꞑester (Sovetter) Odaƣь,
Çetkizgen erkindik, teꞑdikke,
Вastajtьn elderdi ʙirlikke,
Çeꞑiske, cattьqqa, erlikke!
Irgeli memleket, erikti ʙoldьq el,
Dostьqpen, ʙirlikpen çajnajdь tuvƣan çer.
Eꞑʙekte, majdanda, çetkizgen çeꞑiske
Danьcpan partьja (Danьcpan Stalin) – syjikti kemeꞑger.
Qajьrmasь:
Çasasьn Keꞑester (Sovetter) Odaƣь,
Çetkizgen erkindik, teꞑdikke,
Вastajtьn elderdi ʙirlikke,
Çeꞑiske, cattьqqa, erlikke!
ءبىز قازاق ەجەلدەن ەركىندىك اڭساعان،

بوستاندىق ءومىر مەن ار ءۇشىن قيعان جان.

تورلاعان تۇماننان جول تاپپاي تۇرعاندا،

جارقىراپ لەنيندەي كۇن جىعىپ، اتتى تاڭ.


قايىرماسى:

جاساسىن سوۆەتتەر وداعى،

جەتكىزگەن ەركىندىك، تەڭدىككە،

باستايتىن ەلدەردى بىرلىككە،

جەڭىسكە، شاتتىققا، ەرلىككە!


داق سالماي لەنيننىڭ جەڭىمپاز سالتىنا،

ۇرپاعى قوستى داڭق وتتانىڭ داڭقىنا،

وداقتاس، ۇرانداس ەلدەردىڭ قامقورى،

كوپ العىس ايتامىز ۇلى ورىس حالقىنا.


قايىرماسى:

جاساسىن سوۆەتتەر وداعى،

جەتكىزگەن ەركىندىك، تەڭدىككە،

باستايتىن ەلدەردى بىرلىككە،

جەڭىسكە، شاتتىققا، ەرلىككە!


ىرگەلى مەملەكەت، ەرىكتى بولدىق ەل،

دوستىقپەن، بىرلىكپەن جاينايدى تۋعان جەر.

ەڭبەكتە، مايداندا، جەتكىزگەن جەڭىسكە

دانىشپان پارتيا (ستالين) – سۇيىكتى كەمەڭگەر.


قايىرماسى:

جاساسىن سوۆەتتەر وداعى،

جەتكىزگەن ەركىندىك، تەڭدىككە،

باستايتىن ەلدەردى بىرلىككە،

جەڭىسكە، شاتتىققا، ەرلىككە!

เราชาวคาซัคผู้ปรารถนาอิสรภาพมาแต่ช้านาน

จิตวิญญาณผู้เสียสละชีวิตเพื่อเสรีภาพและเกียรติยศ

เมื่อไม่สามารถค้นหาเส้นทางฝ่าหมอกไปได้

แสงตะวันจะเฉิดฉายเช่นเลนิน อาชาแห่งวันใหม่!


ท่อนประสานเสียง:

จงเจริญเถิดสหภาพโซเวียต

แด่อิสรภาพ ความเท่าเทียม

เพื่อความเป็นเอกภาพแห่งประเทศเรา

สู่ชัยชนะ สู่ความสุข สู่ความกล้าหาญ!


เส้นทางแห่งชัยชนะของเลนินจะไม่มีวันมัวหมอง

และความรุ่งโรจน์แห่งรุ่นทั้งหลายจะพูนทวีในมาตุภูมิ

และผู้มีบุญคุณแห่งสาธารณรัฐพี่น้องแห่งโซเวียต

เรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อชาวรัสเซียผู้ยิ่งใหญ่


ท่อนประสานเสียง:

จงเจริญเถิดสหภาพโซเวียต

แด่อิสรภาพ ความเท่าเทียม

เพื่อความเป็นเอกภาพแห่งประเทศเรา

สู่ชัยชนะ สู่ความสุข สู่ความกล้าหาญ!


รัฐอันเป็นพื้นฐาน ประเทศแห่งเจตจำนงของเสรีภาพ

มาตุภูมิที่เบ่งบานด้วยมิตรภาพและสามัคคี

ในกำลังแรงงาน ต่อสู้เพื่อนำเราไปสู่ชัยชนะ

พรรคอันชาญฉลาด (สตาลินผู้ชาญฉลาด (เนื้อร้องยุคสตาลิน)) คืออัจฉริยะผู้เป็นที่รัก


ท่อนประสานเสียง:

จงเจริญเถิดสหภาพโซเวียต

แด่อิสรภาพ ความเท่าเทียม

เพื่อความเป็นเอกภาพแห่งประเทศเรา

สู่ชัยชนะ สู่ความสุข สู่ความกล้าหาญ!


ภาษารัสเซีย[แก้]


ดูเพิ่ม[แก้]

ธงชาติคาซัคสถาน
ธงชาติคาซัคสถาน

เพลงชาติคาซัคสถานสมัยต่าง ๆ
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค
(พ.ศ. 2488–2535)
เพลงชาติสาธารณรัฐคาซัคสถาน
(พ.ศ. 2535–2549)
เมียเนิงคาซักสตาเนิม
(พ.ศ. 2549–ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]