ข้ามไปเนื้อหา

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี ในนามสำนักข่าวไทย

[แก้]

 • กำภู ภูริภูวดล
  • เรื่องพลบค่ำ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • คู่ข่าวออนทัวร์ – (พิธีกรหลัก) (พฤ.)
 • กรกมล อักษรเดช
  • ผู้สื่อข่าว
 • เกรียติยา ธรรมวิภัชน์
  • ผู้สื่อข่าว
 • กมลเนตร นวลจันทร์
  • 9 ข่าวเช้า – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • กุลธิดา พงษ์แจ่ม
  • 9 ข่าวเที่ยง – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • 9 ข่าวค่ำ – (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (พ.–พฤ.)

[แก้]

 • ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์
  • ช่อง 9 ข่าวค่ำ – (ข่าวพยากรณ์อากาศ) (จ.–อ., ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

[แก้]

 • จิรายุ จับบาง
  • ข่าวเที่ยง – (ข่าวกีฬา) (จ.–พ.)
 • จามร กิจเสาวภาคย์
  • คับข่าว 9 – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ชุติมา พึ่งความสุข
  • บ่ายนี้มีคำตอบ – (พิธีกรหลัก) (พฤ.–ศ.)
  • ข่าวในพระราชสำนัก – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
 • ชลาทิศ ตันติวุฒิ
  • ตกมันส์บันเทิง – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)

[แก้]

 • ศุภชาติ ศุภเมธี
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
  • 360° New Show – (พิธีกรหลัก) (จ.–พ.)

[แก้]

 • ดารากาญจน์ ทองลิ่ม
  • ข่าวในพระราชสำนัก – (ข่าวหลัก) (จ.–อ.)

[แก้]

 • ทินกร วีระพลศิลป์
  • ผู้สื่อข่าวภาคอีสาน
 • ทัศนีย์ ดำมุณี
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
  • ช่อง 9 ข่าวเที่ยง – (ข่าวหลัก) (จ.–พ.)
  • บ่ายนี้มีคำตอบ – (พิธีกรหลัก) (พฤ.–ศ.)
  • ข่าวในพระราชสำนัก – (ข่าวหลัก) (พ.–ศ.)
 • ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์
  • ตกมันส์บันเทิง – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • ธนินวัฒน์ พัฒน์วีรคุณ
  • 360° New Show – (360 องศา ซุปตาร์รักษ์โลก) (จ.–พ.)
 • ธนัส ศิรางกูร
  • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
 • ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล
  • ตกมันส์บันเทิง – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)

[แก้]

 • นภัส ธีรดิษฐากุล
  • 9 ข่าวเที่ยง – (ข่าวหลัก) (พฤ.–ศ.)
 • นันทกา วรวณิชชานันท์

[แก้]

 • บุษยา อุ้ยเจริญ
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง

[แก้]

 • ประภาพรรณ ล้อมศรี
  • ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ
 • ปรีชา มีชำนาญ
  • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

[แก้]

 • เยาวลักษณ์ โบราณมูล
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • พจนารถ ธนะธนากุล
  • คับข่าว 9 – (ข่าวหลัก) (พฤ.–ศ.)
 • พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
 • พิษณุ แป้นวงศ์
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภศิน
 • พัทรวี บุญประเสริฐ
 • พรพจี ศิริสิทธิ์
 • เพลินพิศ ชูเสน
  • ผู้สื่อข่าวภาคใต้
 • พีรพล อนุตรโสตถิ์
  • 9 ข่าวค่ำ – (ชัวร์ก่อนแชร์) (จ.–ศ.)
 • พัชริญภรณ์ นาทองบ่อจรัส
  • 360° New Show – (รักสุขภาพ 360 องศา) (จ.–พ.)
 • พชร ล้อมลื่น
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

[แก้]

 • ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
  • 9th Stadium – (พิธีกรหลัก) (พ.)
  • คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ – (พิธีกรหลัก) (ส.-อา.)
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

[แก้]

 • มนตรี ตระกูลสมบัติ
  • ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ

[แก้]

 • รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
  • ตกมันส์บันเทิง – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
 • รัชนิพงศ์ วรศะริน
  • 9 ข่าวเที่ยง – (ข่าวกีฬา) (พฤ.–ศ.)
  • 9th Stadium – (พิธีกรหลัก) (พ.)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • รัชนีย์ สุทธิธรรม
  • เรื่องพลบค่ำ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • คู่ข่าวออนทัวร์ – (พิธีกรหลัก) (พฤ.)
 • รัตติยา เรืองขจร
  • World Pulse โลกเล่าเรื่อง – (พิธีกรหลัก) (ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว

[แก้]

 • วศิน บุณยาคม
  • ตกมันส์บันเทิง – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • บรรณาธิการฝ่ายข่าวบันเทิง
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • วาเนสสา สมัคศรุติ
  • 9 ข่าวเช้า – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ – (ข่าวหลัก) (ส.–อา.)
 • วรรณศิริ ศิริวรรณ
  • 9 ข่าวค่ำ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส
  • 360° New Show – (พิธีกรหลัก) (จ.-พ.)

[แก้]

 • สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
  • Investment Minutes นาทีลงทุน – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
  • 9 ข่าวค่ำ – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์
  • Investment Minutes นาทีลงทุน – (ข่าวหลัก) (จ.–ศ.)
 • สุวิทย์ มิ่งมล
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • สาเรศ ลิ่มกังวาฬมงคล
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • สิทธิกร จันทสาร
  • ผู้สื่อข่าวภาคอีสาน
 • สมยศ แดงยวน
  • 9th Stadium – (พิธีกรหลัก) (พ.)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • สกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
  • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

[แก้]

 • อรวรรณ เผือกไธสง
  • คับข่าว 9 – (ข่าวหลัก) (จ.–พ.)
  • ผู้สื่อข่าว
 • อำนวยวิทย์ เสมอวงศ์
  • ผู้สื่อข่าวภาคใต้
 • อรรณพ ทองบริสุทธิ์
  • 360° New Show – (พิธีกรหลัก) (จ.–พ.)