รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
Lanchakon - 038.jpg
ตรากระทรวง
พิชิต อัคราทิตย์.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พิชิต อัคราทิตย์

ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง วิลาศ โอสถานนท์
สถาปนา 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
เว็บไซต์ Ministry of Transport

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

 • นายพันตรี วิลาศ โอสถานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 20 สิงหาคม 2484 - 7 มีนาคม 2485
 • นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 5 พฤษภาคม 2485 - 24 กรกฎาคม 2487
 • นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
 • หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 พฤศจิกายน 2490 - 21 กุมภาพันธ์ 2491
 • นายชม จารุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 25 กุมภาพันธ์ 2491 - 8 เมษายน 2491
 • พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 30 พฤศจิกายน 2491 - 25 มิถุนายน 2492
 • นายปฐม โพธิ์แก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 25 มิถุนายน 2492 - 11 มกราคม 2494
 • ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 16 มกราคม 2493 - 29 พฤศจิกายน 2494
 • พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495
 • พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495
 • พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
 • พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497
 • พลโท ไสว ไสวแสนยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
 • พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500
 • พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 23 กันยายน พ.ศ. 2500 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
 • พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 23 กันยายน พ.ศ. 2500 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
 • พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
 • พลตรี เนตร เขมะโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 8 เมษายน พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
 • พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 • พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
 • นายอุทัย วุฒิกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
 • พลตำรวจโท ประจวบ สุนทรางกูร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
 • นายศรีภูมิ ศุขเนตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
 • นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518– 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
 • นายสมศาสตร์ รัตนสัค เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518– 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
 • เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 มีนาคม พ.ศ. 2518-12 มกราคม พ.ศ. 2519
 • นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 มีนาคม พ.ศ. 2518-8 มกราคม พ.ศ. 2519
 • นายประทวน รมยานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 8 มกราคม พ.ศ. 2519-12 มกราคม พ.ศ. 2519
 • นายบุญเกิด หิรัญคำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 21 เมษายน พ.ศ. 2519-23 กันยายน พ.ศ. 2519
 • นายประชุม รัตนเพียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 21 เมษายน พ.ศ. 2519-23 กันยายน พ.ศ. 2519
 • นายบุญเกิด หิรัญคำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519-6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
 • นายประชุม รัตนเพียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519-6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
 • พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520-21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • นายประสงค์ สุขุม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520-21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520-21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
 • พลเรือเอก อมร ศิริกายะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522-3 มีนาคม พ.ศ. 2523
 • พลเอก เทพ กรานเลิศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523-3 มีนาคม พ.ศ. 2523
 • พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 21 มีนาคม พ.ศ. 2523-22 มกราคม พ.ศ. 2524
 • นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 21 มีนาคม พ.ศ. 2523-11 มีนาคม พ.ศ. 2524
 • นายยศ อินทรโกมาลย์สุต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 21 มีนาคม พ.ศ. 2523-4 มีนาคม พ.ศ. 2524
 • ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524-19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
 • นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524-19 มีนาคม พ.ศ. 2526
 • นายวีระ มุสิกพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524-19 มีนาคม พ.ศ. 2526
 • นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524-19 มีนาคม พ.ศ. 2526
 • นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526-5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
 • นายประชุม รัตนเพียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526-5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
 • พันโท สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529-3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • นายสุรพันธ์ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529-3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • นายนิคม แสนเจริญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531-9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 • นายประทวน รมยานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531-9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 • นายเอนก ทับสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531-26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
 • นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533-9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 • นายประทวน รมยานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
 • นายเจริญ เชาว์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
 • นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
 • หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 6 มีนาคม พ.ศ. 2534-22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 • พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 6 มีนาคม พ.ศ. 2534-22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 • พลอากาศเอกสุเทพ เทพรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 6 มีนาคม พ.ศ. 2534-22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 • นายเสนาะ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 เมษายน พ.ศ. 2535-10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 • นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 เมษายน พ.ศ. 2535-10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 • นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 เมษายน พ.ศ. 2535-10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 • หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 18 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535
 • นายจรัส พั้วช่วย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 กันยายน พ.ศ. 2535-12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
 • นายไสว พัฒโน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 กันยายน พ.ศ. 2535-23 กันยายน พ.ศ. 2536
 • นายทวี ไกรคุปต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 กันยายน พ.ศ. 2535-9 ธันวาคม พ.ศ. 2537
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 กันยายน พ.ศ. 2535-15 กันยายน พ.ศ. 2536
 • นายเอนก ทับสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายเดช บุญ-หลง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายสมบัติ อุทัยสาง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538-15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
 • นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
 • นางพิมพา จันทร์ประสงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539-14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
 • นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • นายดิเรก เจริญผล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • นายอร่าม โล่ห์วีระ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 14 พฤศจิกายน 2540-6 มกราคม 2544
 • นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 14 พฤศจิกายน 2540-11 เมษายน 2543
 • นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 14 พฤศจิกายน 2540 5 กรกฎาคม 2542
 • นายโชคสมาน สีลาวงษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 5 ตุลาคม 2541-24 มิถุนายน 2542
 • นายอิทธิ ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 กรกฎาคม 2542- 6 มกราคม 2544
 • นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 กรกฎาคม 2542- 6 มกราคม 2544
 • นายจองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 เมษายน 2543- 6 มกราคม 2544
 • นายประชา มาลีนนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 กุมภาพันธ์ 2544- 3 ตุลาคม 2545
 • นายพงศกร เลาหะวิเชียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 17 กุมภาพันธ์ 2544- 4 มีนาคม 2545
 • นายนิกร จำนง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 5 มีนาคม 2545- 11 มีนาคม 2548
 • นายพิเชษฐ สถิรชวาล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 3 ตุลาคม 2545- 11 มีนาคม 2548
 • นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 8 พฤศจิกายน 2546- 8 พฤศจิกายน 2546
 • นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 มีนาคม 2548- 2 สิงหาคม 2548
 • นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 11 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549
 • พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สิงหาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549
 • นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551- 9 กันยายน พ.ศ. 2551
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551
 • นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 24 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
 • นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 24 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
 • นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 14 มกราคม พ.ศ. 2553
 • นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553, 14 มกราคม พ.ศ. 2554 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 15 มกราคม พ.ศ. 2553 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 • นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555
 • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 18 มกราคม พ.ศ. 2555 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 • พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 • นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 • นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 • นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]