รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562​
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

รายนาม[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 วิลาส.jpg พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
2 ศุภชลาสัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3 สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
4 อุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
5 สส-ชมจารุรัตน์.jpg หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
6 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
7 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ปฐม โพธิ์แก้ว 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 11 มกราคม พ.ศ. 2494
8 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
9
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
10
(1)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
9
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
10
(2)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497
11 ไสว ไสวแสนยากร.jpg พลเอก ไสว ไสวแสนยากร 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
12 Chalermkiat Wattanangkoon.jpg จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
13 พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์.jpg พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
14
(1,2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
15 เนตรเขมะโยธิน.jpg พลเอก เนตร เขมะโยธิน 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
16
(1,2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
17 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg อุทัย วุฒิกุล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
18 ประจวบ สุนทรางกูร 2502.jpg พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
19 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ศรีภูมิ ศุขเนตร 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
20 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg อุทัย พิมพ์ใจชน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 สมศาสตร์ รัตนสัค.jpg ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
22 บุญยง วัฒนพงศ์.jpg เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
23 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg อนันต์ ฉายแสง 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
24
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ประทวน รมยานนท์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
25
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg บุญเกิด หิรัญคำ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
26
(1)
ประชุม รัตนเพียร.jpg ประชุม รัตนเพียร 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg บุญเกิด หิรัญคำ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
26
(2)
ประชุม รัตนเพียร.jpg ประชุม รัตนเพียร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
27 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
28 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ประสงค์ สุขุม 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
29 ประสิทธิ์ ณรงค์เดช.jpg ประสิทธิ์ ณรงค์เดช 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
30 ประสงค์ คุณะดิลก.jpg พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
31 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
32 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเอก เทพ กรานเลิศ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
33 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
34 นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี.jpg นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
35 สส-ยศโก.jpg ยศ อินทรโกมาลย์สุต 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
36 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
37 ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (49).jpg ชุมพล ศิลปอาชา 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
38 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg วีระ มุสิกพงศ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
39 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg มนตรี พงษ์พานิช 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
40 บุญเทียม เขมาภิรัตน์.jpg รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญเทียม เขมาภิรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(3)
ประชุม รัตนเพียร.jpg ประชุม รัตนเพียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
41 สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแถลงผลงานของรัฐบาล ในวาระที่รัฐบา - Flickr - Abhisit Vejjajiva (16).jpg พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
42 สุรพันธ์ ชินวัตร.jpg สุรพันธ์ ชินวัตร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
43 นิคม แสนเจริญ.jpg นิคม แสนเจริญ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
24
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ประทวน รมยานนท์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
44
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg เอนก ทับสุวรรณ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
45
(1)
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
24
(3)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ประทวน รมยานนท์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
46 เจริญ เชาวน์ประยูร.jpg เจริญ เชาว์ประยูร 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
45
(2)
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
47
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
48 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
49 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
50 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg เสนาะ เทียนทอง 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
45
(3)
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
51 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
47
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
52 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg จรัส พั้วช่วย 29 กันยายน พ.ศ. 2535 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
53 ไสว พัฒโน.jpg ไสว พัฒโน 29 กันยายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2536
54 Tavikrai.jpg ทวี ไกรคุปต์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537
55
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg สมศักดิ์ เทพสุทิน 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
44
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg เอนก ทับสุวรรณ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
56
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พินิจ จารุสมบัติ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
57 Sudarat Keyuraphan in 2019.png คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
58 เดช บุญ-หลง.jpg ศาสตราจารย์พิเศษ เดช บุญ-หลง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
59 สมบัติ อุทัยสาง.jpg สมบัติ อุทัยสาง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
60
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
55
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg สมศักดิ์ เทพสุทิน 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
61
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
60
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 -
62 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พิมพา จันทร์ประสงค์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
61
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
63 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ดิเรก เจริญผล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
64 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg อร่าม โล่ห์วีระ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
55
(3)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg สมศักดิ์ เทพสุทิน 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
56
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พินิจ จารุสมบัติ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
65 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
66 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
67 Sontaya Kunplome.jpg สนธยา คุณปลื้ม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543
68 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg เผดิมชัย สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
69 โชคสมาน สีลาวงษ์.jpg โชคสมาน สีลาวงษ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 24 มิถุนายน พ.ศ. 2542
70 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg อิทธิ ศิริลัทธยากร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
71 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ไชยา สะสมทรัพย์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
72 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg จองชัย เที่ยงธรรม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 6 มกราคม พ.ศ. 2544
73 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ประชา มาลีนนท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
74 พงศกร เลาหวิเชียร.jpg พงศกร เลาหะวิเชียร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 4 มีนาคม พ.ศ. 2545
75 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg นิกร จำนง 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
76 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พิเชษฐ สถิรชวาล 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
77 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg วิเชษฐ์ เกษมทองศรี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
78 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
79 ภูมิธรรม เวชชยชัย 2020.jpg ภูมิธรรม เวชยชัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
80 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
81 สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม.jpg สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
82 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ทรงศักดิ์ ทองศรี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
83 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg อนุรักษ์ จุรีมาศ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
84 นรม.และครม. บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม - Flickr - Abhisit Vejjajiva (32).jpg โสภณ ซารัมย์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
85 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg วราวุธ ศิลปอาชา 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
86 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 14 มกราคม พ.ศ. 2553
87
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
88 นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีใหม่ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า - Flickr - Abhisit Vejjajiva (1).jpg สุชาติ โชคชัยวัฒนากร 15 มกราคม พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
87
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร 14 มกราคม พ.ศ. 2554 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
89 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
90 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์.jpg กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
91 Chadchart May 2022.jpg รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
92 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
93 Prasertchan.jpg ประเสริฐ จันทรรวงทอง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
94 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พ้อง ชีวานันท์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
95 Arkhom Termpittayapaisith in London - 2017 (37884414075) (cropped).jpg อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
96 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ออมสิน ชีวะพฤกษ์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
97 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พิชิต อัคราทิตย์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
98 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
99 ถาวร เสนเนียม.jpg ถาวร เสนเนียม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
100 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 18 มกราคม พ.ศ. 2566
101 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg อธิรัฐ รัตนเศรษฐ 10 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2562 ปัจจุบัน​

ดูเพิ่ม[แก้]