วัดราชคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดราชคาม
โบสถ์วัดราช.JPG
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดราชคาม
ที่ตั้ง๒๘ หมู่ ๔ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไทย ประเทศไทย ๗๐๐๐๐๐
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานพระพุทธราชมิ่งมงคล
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่ออู่ท่อง
เวลาทำการทุกวัน ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐
เว็บไซต์https://th-th.facebook.com/rachakam.2409

ศาลาวัดราช.JPG โบสถ์วัดราช.JPGพระประธานวัดราชคาม.jpg วิหารหลวงปู่ชุ่ม.jpg เมรุ.jpg

ประวัติ[แก้]

วัดราชคาม นับว่าเป็นวัดเก่าแก่ วัดหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๒๘ หมู่ ๔ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ ตามข้อมูลอ้างอิง ได้กล่าวว่าพื้นที่ตั้งวัดราชคามในปัจจุบันนั้น เดิมเป็นจวนที่อยู่และที่ว่าความของพระยาราชเดชะ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ (ตรงกับปีขาล อัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘ ร.ศ. ๘๕) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่พระสมุหกลาโหม เป็นผู้อำนวยการขุดคลองดำเนินสะดวก และได้มีบัญชาให้พระยาราชเดชะ ไปช่วยทำการขุดคลองดำเนินสะดวก จึงได้มอบจวนเก่า (ทั้งบ้านและที่ดิน) ถวายให้เป็นที่สร้างวัด ในขั้นแรกใช้ชื่อเดิมว่า "วัดราชประดิษฐ์" ทั้งนี้ เมื่อ รศ. ๑๒๘ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ทรงพบและทรงตัดพ้อว่าชื่อพ้องกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในเมืองหลวง ทรงทราบว่าเดิมเป็นบ้านของพระยาราชเดชะ จึงประทานเปลี่ยนให้ว่า "วัดราชคาม" (ราชคาม - บ้านของพระยาราช) ซึ่งได้ปรากฏมาถึงทุกวันนี้

สิ่งก่อสร้างสำคัญ[แก้]

อุโบสถ[แก้]

พระอุโบสถวัดราชคาม

อุโบสถแบบทรงไทย 2 ชั้น ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องเกร็ดปลา หน้าบรรณติดลวดลายไทย ลงลักปิดทอง ติดกระจกสี พื้นหินอ่อน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓

วิหารหลวงพ่อ พระครูชุ่ม ( พุทฺธสโร)[แก้]

วิหารพระครูชุ่ม

ลักษณะทรงไทย 2 ชั้น ลงลักปิดทอง ปิดกระจกสีหน้าบรรณติดลวดลายไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ปัจจุบันใช้ ประดิษฐาน หลวงพ่ออู่ทอง และรูปหล่อเหมือน พระครูชุ่ม พุทฺธสโร อดีตเจ้าอาวาส

นามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัด[แก้]

  1. หลวงปู่โป้ย ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ
  2. หลวงปู่โต๊ะ ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ
  3. พระอธิการพู่ ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ
  4. พระครูชุ่ม พุทฺธสโร (เจ้าคณะหมวด) ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๙๗
  5. พระครูกัลยาณวัตรวิบูลย์ (ป้อม กลฺยาโณ) พ.ศ. ๒๔๙๗ - พ.ศ. ๒๕๕๕
  6. พระวรวุฒิ ถิรจิตฺโต รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖
  7. พระอธิการจิตตวี ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ถึงปัจจุบัน