วัดอุบลวรรณาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดอุบลวรรณาราม
Watubol.jpg
วัดอุบลวรรณาราม
ชื่อวัดอุบลวรรณาราม
ที่ตั้งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70130
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูสถิตบุญญาภิราม
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอุบลวรรณาราม ชื่อเดิม วัดอุบลวรรณาราม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70130 โทรศัพท์ 032-241035 สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

ประวัติ[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ความเป็นมาของชื่อวัด คุณโยมบัว ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยญาติมิตร ซื้อที่ดินถวายให้เป็นที่ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๙ จำนวน ๒ ขนัด เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๙๑ ตารางวา มอบถวายให้พระอธิการหนู จัดตั้งวัดขึ้น จึงขนานนามผู้ถวายที่ดินเป็นชื่อวัดนามว่า บัว เป็น อุบล + วรรณา + อาราม “ อุบลวรรณาราม ” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ สร้างอุโบสถ ขึ้น ๑ หลัง สภาพเมื่อแรกตั้งวัด มีศาลาการเปรียญไม้ไผ่ ๑ หลัง และกุฏิมุงจาก ๓ ห้อง บนเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๙๑ ตารางวาและภายหลังมีผู้ซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติมอีก จำนวนหนึ่ง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

รายนามเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม

รูปที่ 1. พระอธิการหนู พ.ศ.2429 ถึง พ.ศ.2436
รูปที่ 2. พระอธิการนวม พ.ศ.2436 ถึง พ.ศ.2444
รูปที่ 3. พระอธิการโต๊ะ พ.ศ.2444 ถึง พ.ศ.2465
รูปที่ 4. พระอธิการแดง พ.ศ.2465 ถึง พ.ศ.2474
รูปที่ 5. พระอธิการยวง พ.ศ.2474 ถึง พ.ศ.2479
รูปที่ 6. พระอธิการนิ่ม พ.ศ.2479 ถึง พ.ศ.2490
รูปที่ 7. พระครูประสิทธิสารคุณ(พิณ อินฺทสาโร) พ.ศ.2490 ถึง พ.ศ.2521 (พระครูสัญญาบัตร ชั้นเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้น เอก และพระอุปัชฌาย์)
รูปที่ 8. พระอธิการเจ๊ก พุทฺธสโร พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524
รูปที่ 9. พระครูสุจิตธรรมรักษ์ (สง่า สุจิตฺโต) พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2535 (พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้น โท)
รูปที่ 10. พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธฒฺโม) พ.ศ.2536 ถึง ปัจจุบัน (พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้น เอก)

ชื่อเจ้าอาวาส พระครูสถิตบุญญาภิราม ฉายา ฐิตธมฺโม นามเดิม บุญรอด นามสกุล แซ่อุ่น อายุ 87 ปี พรรษา 67 วิทยะฐานะ น.ธ.ตรี วุฒิทางโลก ป.4 เกิดวันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม ปีเถาะ

พ.ศ.2470 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี บิดาชื่อ นายเป้า มารดาชื่อ นางเปลี่ยน นามสกุล แซ่อุ่น อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ณ. วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2490 ณ. พัทธสีมา วัดอุบลวรรณาราม ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมวิรัต (เชย) วัดโชติทายการาม
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาพิณ อินฺทสาโร วัดอุบลวรรณาราม
พระอนุสาวนาจารย์ พระภิกษุเจ๊ก พุทฺธสโร วัดอุบลวรรณาราม
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
1.เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2536

2.เป็นฐานานุกรมที่ พระปลัด เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536

3.เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท เมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543
4.เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก เมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

ศาสนสถาน[แก้]

  • อุโบสถ
อาคารเสนาสนะต่างๆ (หากมีจิตรกรรมฝาผนัง ให้ระบุไว้ด้วย) อุโบสถ กว้าง 11.40 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

เป็นอาคารรูปทรงไทยก่ออิฐถือปูน มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นไม้สักแกะสลักรูปรามเกียรต์

  • วิหาร
วิหารจตุรมุขหลวงพ่อแดง
  • ศาลาการเปรียญ
ศาลาการเปรียญ กว้าง 24.05 เมตร ยาว 31.68 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2491 เป็นอาคาร เรือนไม้ทรงไทย

อ้างอิง[แก้]