วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
Longpor Ban Leam.jpg
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ที่ตั้งตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นอารามวัดราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 15

ประวัติ[แก้]

วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นอารามวัดราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ต่อมาได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ วันอังคาร ที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีเถาะเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

เจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม

  • ๑. พระอธิการทองห่อ ทนนฺยโห พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๑๒
  • ๒. พระครูสัจจาธิคุณ ( จด สจฺจสโร ) พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๔๑
  • ๓. พระครูจิรศรัทธาคุณ ( เที่ยง สิริวณฺโณ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ รูปปัจจุบัน

ศาสนสถาน[แก้]

  • อุโบสถ
  • วิหารหลวงพ่อศิลาแดง
  • ศาลาการเปรียญ
  • กุฏิสงฆ์
  • หอกลอง หอระฆัง
  • ฌาปนสถาน

อ้างอิง[แก้]

  • วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม