วัดชมภูพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดชมภูพล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดชมภูพล
ที่ตั้ง๑๙ บ้านบ่อเจ๊ก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูสุพัฒวรกิจ
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี

วัดชมภูพล เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งมาประมาณ ๔๔ ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในบริเวณตำบลหนองปลาหมอ

ประวัติ[แก้]

 • ความเป็นมาของวัด เป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่ถวายที่ดินสร้างวัดครั้งแรก จำนวน ๙ ไร คือ นายรอด นางจวน ชมภูพล พร้อมทั้งถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งและชาวบ้านบ่อเจ๊ก ประมาณ ๖๐ หลังคาเรือนช่วยกันสร้างวัดด้วยกำลังกายและกำลังทรัพย์ จนกระทั่งทางราชการได้ประกาศเป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย
 • วัดชมภูพล ตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาง ๔๐ เมตร

เจ้าอาวาส[แก้]

เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดสืบต่อกันมาเท่าที่ทราบนามของวัดชมภูพลจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ *๑) พระล้วน เตชพโล

 • ๒) พระไหล กลฺยาโณ
 • ๓) พระวุ่น รตนวณฺโณ
 • ๔) พระครูสุพัฒน์วรกิจ พ.ศ. ๒๕๐๙ ถึงปัจจุบัน

ศาสนาสถานในวัด[แก้]

 • ๑) อุโบสถ
 • ๒) ศาลาการเปรียญ
 • ๓) ศาลาอเนกประสงค์
 • ๔) หอสวดมนต์
 • ๕) กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง
 • ๖) กุฎิเจ้าอาวาส
 • ๗) สำนักงานเจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
 • ๘) ห้องสุขา
 • ๙) แท๊งน้ำ
 • ๑๐) กำแพงรอบบริเวณวัด ๒ ชั้น
 • ๑๑) วิหารหลวงพ่อสด
 • ๑๒) ศาลาปฎิบัติธรรม
 • ๑๓) โรงแสดงวิถีชีวิตชาวพื้นบ้าน

กิจกรรมในวัด[แก้]

 • จัดปริวาสกรรมประจำทุกปี
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสำคัญอื่นๆ เป็นต้น
 • ลงอุโบสถทุกวันพระ ๑๔ และ๑๕ ค่ำ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
 • สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี