วัดศรีชมภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดศรีชมภู
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดศรีชมภู
ที่ตั้ง๑๐๗ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระปลัดเจตน์ จารุวํโส
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี

วัดศรีชมภู เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งมาประมาณ ๑๓๔ ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในบริเวณตำบลหน้าเมือง

ประวัติ[แก้]

ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๒๓

เจ้าอาวาส[แก้]

มีเจ้าอาวาสนับแต่ก่อตั้งวัดมาจำนวน ๗ รูป


ศาสนาสถานในวัด[แก้]

 • ๑) อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๕.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หน้าบันทองลายไทยเทพพนม ซุ้มหน้าต่างลายไทย ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ พร้อมพระอัครสาวก
 • ๒) ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ๓) หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น
 • ๔) กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกไม้ ๒ หลัง และตึก ๑ หลัง
 • ๕) วิหาร ๑ หลัง รูป ๘ เหลี่ยม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปปั้นปางพระศรีอารีย์ขนาดตักกว้าง ๔.๑๒ เมตร ยาว ๔.๓๒ เมตร ราษฎรในหมู่บ้านเรียก “หลวงพ่อโต”
 • ๖) วิหารพระครูอุดมสุตกิจ
 • ๗) หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ เป็นหอโบราณ
 • ๘) พลับพลาจตุรมุขประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตำหนักรัชกาลที่ ๕
 • ๙) ฌาปนสถาน
 • ๑๐) หอระฆัง
 • ๑๑) พิพิธภัณฑ์เรือนไทยไม้แฝดคู่
 • ๑๒) ห้องน้ำห้องสุขา
 • ๑๓) ศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง ๑ หลัง
 • ๑๔) ศาลาท่าน้ำ ๒ หลัง
 • ๑๕) หอกระจายเสียง
 • ๑๖) ถังเก็บน้ำวัดปราโมทย์
 • ๑๗) ศาลาปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงครามแห่งที่ ๑๔
 • ๑๘) กำแพงวัด
 • ๑๙) ที่ก่อสร้างพระองค์โต
 • ๒๐) แผนกวัตถุมงคลของวัด
 • ๒๑) พระประธานอุโบสถ์ “พระอินทร์ประเสริฐ” อายุ ๓๐๐ กว่าปี

กิจกรรมในวัด[แก้]

กิจกรรมตามโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 • ๑) วันปีใหม่
 • ๒) วันสงกรานต์
 • ๓) เวียนเทียนวันคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
 • ๔) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา และ ๕ ธันวาคม ทุกปี
 • ๕) วันทำบุญอดีตเจ้าอาวาส
 • ๖) งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต
 • ๗) งานทำบุญตักบาตร รักษาศีล ทุกวันพระ ๘, ๑๔ และ ๑๕ ค่ำ ตลอดปี
 • ๘) วันลอยกระทง


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 • สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 • สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ