เขตมิสซังราชบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาณาเขตของเขตมิสซังราชบุรี

เขตมิสซังราชบุรี[1] ชาวคาทอลิกเรียกว่าสังฆมณฑลราชบุรี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม[2]

สำนักมิสซังคาทอลิกราชบุรี ตั้งอยู่ที่ 31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 มีมุขนายกยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นมุขนายกมิสซังองค์ปัจจุบัน

มุขนายกมิสซัง[แก้]

นับตั้งแต่ได้รับสถานะเป็นมุขมณฑล เขตมิสซังราชบุรีมีมุขนายกมิสซังเป็นประมุขมาแล้ว 5 องค์[3] ดังนี้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 มุขนายกกาเยตาโน ปาซอตตี ค.ศ. 1931 ค.ศ. 1950
2 มุขนายกรอเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล ค.ศ. 1969 ค.ศ. 1975
3 มุขนายกยอแซฟ เอก ทับปิง ค.ศ. 1975 ค.ศ. 1985
4 มุขนายกยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ค.ศ. 1985 ค.ศ. 2003
5 มุขนายกยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ค.ศ. 2005 ปัจจุบัน

โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดมิสซังราชบุรี[แก้]

ชื่อสถาบัน จังหวัด
1. โรงเรียนดรุณาราชบุรี ราชบุรี
2. โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย ราชบุรี
3. โรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี
4. โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
5. โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ราชบุรี
6. โรงเรียนธีรศาสตร์ ราชบุรี
7. โรงเรียนเทพวิทยา ราชบุรี
8. โรงเรียนวีรศิลป์ ราชบุรี
9. โรงเรียนวังตาลวิทยา ราชบุรี
10. โรงเรียนอนุชนศึกษา กาญจนบุรี
11. โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
12. โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
13. โรงเรียนดรุณานุกูล สมุทรสงคราม
14. โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี
15. โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ราชบุรี
16. โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค ราชบุรี

อ้างอิง[แก้]

  1. เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161
  2. สังฆมณฑลราชบุรี, เรียกข้อมูลวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
  3. Diocese of Ratchaburi, The Hierarchy of the Catholic Church, เรียกข้อมูลวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556