วัดห้วยปลาดุก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดห้วยปลาดุก สังกัด มหานิกาย คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตั้งอยู่บ้านห้วยปลาดุก เลขที่ ๕๙ หมู่ ๗ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๗๒ มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่

ประวัติ[แก้]

วัดห้วยปลาดุก สร้าง ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ความเป็นมาของวัดห้วยปลาดุก ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ตั้งวัดห้วยปลาดุกในขณะนั้นติดต่อกับลำห้วยซึ่งมีปลาดุกมากชุกชุมมาก มีลำห้วยไหลผ่านซึ่งติดกับบ้านทุ่งไล่ไก่หนองน้ำแถบนี้ปลาดุกชุกชุมจึงเรียกขานกันต่อมาว่า “บ้านห้วยปลาดุก” หมู่บ้านห้วยปลาดุกกับหมู่บ้านทุ่งไล่ไก่อยู่ติดกันและอยู่ตำบลเดียวกัน

วัดห้วยปลาดุกเป็นวัดเล็กและมีกุฏิศาลาหลังเล็ก ๆ ประมาณ ๒-๓ หลังเพื่อใช้ในการทำบุญทำกุศล ศาลาที่สร้างในสมัยนั้นสร้างด้วยไม้โดยญาติโยมช่วยกันหาไม้มาก่อสร้างเมื่อมีศาลาได้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ปีละ ๓ รูป ไม่มีพระจะปกครองสงฆ์ ที่จำพรรษา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ได้เดินทางไปอาราธนาพระผู้ใหญ่อาวุโสมาจากวัดข้างเคียง ท่านมีชื่อว่า "อาจารย์เชิด เตชวโร" มาปกครองดูแลสงฆ์ในขณะนั้น ถือว่าอาจารย์เชิด เดชวโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ปกครองสงฆ์ เมื่อท่านได้มาอยู่ที่วัดก็เริ่มพัฒนาวัดโดยการสร้างอุโบสถและถาวรวัตถุหลายอย่าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จท่านได้จำพรรษาอยู่วัดห้วยปลาดุกในขณะนั้นเป็นเวลานานต่อมาท่านอายุมากร่างกายชราภาพลงท่านก็ได้มรณภาพลง

เมื่อท่านอาจารย์เชิด เดชวโร ได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านได้เดินทางไปอาราธนาพระผู้ใหญ่อาวุโส มาดูแลวัดและพระภิกษุสงฆ์ ท่านมีชื่อว่า “พระอธิการพันธ์ ครุฑน้อย” ท่านพระอธิการพันธ์ ครุฑน้อยได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไม่นานเท่าใดท่านก็มรณภาพลง

เมื่อท่านพระอธิการพันธ์ ครุฑน้อย ได้มรณภาพลงทางคณะสงฆ์และชาวบ้านได้เดินทางไปอาราธนาพระผู้ใหญ่อาวุโส มาดูแลวัดและพระภิกษุสงฆ์ ท่านมีชื่อว่า "พระอาจารย์เจือน อาจารสมฺปนฺโน" จากวัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยปลาดุก ในขณะที่ท่านอาศัยและจำพรรษาอยู่ที่วัดท่านอาจารย์มีความคิดที่จะสร้างอุโบสถ ท่านจึงทำเรื่องการสร้างอุโบสถ และขอพัทธสีมา มายังกรมการศาสนา เห็นความจำเป็นจึงอนุญาตให้ที่ดิน ในวัดเพื่อสร้างอุโบสถ เมื่อทางกรมศาสนาอนุญาตแล้วการสร้างอุโบสถดำเนินไปโดยลำดับและทำการปิดทองผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในสมัยหลวงพ่อเจือน อาจารสมฺปนฺโน

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระอาจารย์เชิด เดชวโร
  • พระอธิการพันธ์ ครุฑน้อย
  • พระครูอมรธรรมรัต (เจือน อาจารสมฺปนฺโน) พ.ศ. ๒๔๙๒-พ.ศ. ๒๕๔๐
  • พระปลัดบรรจง จนฺทปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน


ศาสนสถานภายในวัด[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

วัดไทย