ศิระ ปัทมาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศิระ ปัทมาคม
หัวหน้าพรรคกิจประชาคม
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ก่อนหน้า ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
ถัดไป บุญชู โรจนเสถียร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2483
เสียชีวิต 26 เมษายน พ.ศ. 2553
พรรค กิจประชาคม
คู่สมรส พันตำรวจเอก จรูญ ปัทมาคม
ศาสนา พุทธ

นางศิระ ปัทมาคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตหัวหน้าพรรคกิจประชาคม และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของจังหวัดพระนคร (หรือกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน)[1]

ประวัติ[แก้]

ศิระ ปัทมาคม เกิดราวปี พ.ศ. 2483 ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เธอสมรสกับพันตำรวจเอก จรูญ ปัทมาคม นางศิระ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 อายุ 70 ปี

การทำงาน[แก้]

ศิระ ปัทมาคม เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนนิธิปัญญา ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504[2]

ศิระ ปัทมาคม เคยร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้ร่วมกับ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายคน จัดตั้งพรรคอธิปัตย์ขึ้น อาทิ พลตำรวจโท ประชา บูรณธนิต นายบุญเกิด หิรัญคำ[3] แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้ร่วมกับนายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ ก่อตั้งพรรคประชาราษฎร์ และนางศิระ รับหน้าที่เลขาธิการพรรค[4] กระทั่งในปี พ.ศ. 2529 นางศิระ ได้รับหน้าที่หัวหน้าพรรค[5] ภายหลังการลาออกของนายไชยศิริ แต่ก็รับตำแหน่งได้เพียงไม่นาน นายบุญชู โรจนเสถียร จึงเข้ามารับตำแหน่งนี้แทน

อ้างอิง[แก้]

  1. อดีต ส.ส.หญิง กทม. คนแรก ถึงแก่กรรม
  2. โรงเรียนนิธิปริญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ด้วยคะแนน 93.5 และ 93 คะแนน[ลิงก์เสีย]
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชากรไทย พรรคชาติประชาธิปไตย พรรคพลังใหม่ พรรคกิจสังคม พรรคประชาราษฎร์ พรรคแรงงานประชาธิปไตย พรรคเสรีนิยม และพรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคเสรีนิยม และพรรคสังคมประชาธิปไตย)
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาราษฎร์ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคโดยเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคกิจประชาคม และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่)