ทิพยประกันภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทประกันภัยและประกันชีวิต
รูปแบบบริษัทมหาชน
ก่อตั้ง9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (69 ปี)
ผู้ก่อตั้งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
บุคลากรหลักสมใจนึก เองตระกูล
(ประธานกรรมการ)
ประสิทธิ์ ดำรงชัย
(รองประธานกรรมการ)
ดร.สมพร สืบถวิลกุล
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์www.dhipaya.co.th www.tipinsure.com

ทิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เคยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2537

ประวัติ[แก้]

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ภายใต้ชื่อ บริษัท ประกันภัย เอเชียติ๊ก จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นรัชตประกันภัย ในปี 2495)[1] โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยแก่กิจการและสินทรัพย์ของบริษัทหลายแห่งที่จอมพลสฤษดิ์กำกับดูแลอยู่ในขณะนั้น[2]ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนของจอมพลสฤษดิ์ กับส่วนของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้กระทรวงการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อละ 55.6 จึงส่งผลให้ทิพยประกันภัย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แปรรูปบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัทมหาชน" อย่างสมบูรณ์ โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่[3]

โครงสร้างผู้ถือหุ้น[แก้]

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2539[4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีผู้ถือหุ้น 5 ลำดับแรก ดังนี้[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 80,000,000 13.33%
2 ธนาคารออมสิน 67,200,000 11.20%
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 60,000,000 10.00%
4 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 59,920,400 9.99%
5 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 44,236,400 7.37%

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]