หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:KGI)
ก่อนหน้าบริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่ตั้ง13 สาขา [1]
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ทุน1,991,763,130 หุ้น [2]
พนักงาน+500 คน [1]
เว็บไซต์http://www.kgieworld.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KGI) [3] บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านค้าหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย [4]

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2518 โดยบริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในนาม “บริษัท โกลด์ฮิลล์ ซีเคียวริตี้ส์ จำกัด” โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ และกิจการที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522

ในปี 2529 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการ “บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด” จากผู้ถือหุ้นเดิม และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531

วันที่ 6 พฤษภาคม 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)” ในปี 2541 กลุ่มเคจีไอได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัทจึงจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 [4]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ มีใบอนุญาต 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3) ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4) ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [4]

ธุรกิจของบริษัท[5]

 • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 • ธุรกิจค้าหลักทรัพย์
 • ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
 • ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์
 • ธุรกิจตราสารหนี้
 • ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน
 • ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 • ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด
 • กองทุนอีทีเอฟ
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 RICHPOINT COMPANY LIMITED 696,614,400 34.97%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 158,367,995 7.95%
3 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 47,464,900 2.38%
4 นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน 28,200,000 1.42%
5 CHASE NOMINEES LIMITED 15 17,237,900 0.87%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ข้อมูลบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ แบบรายงาน56-1 เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม