บางกอกสหประกันภัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย(SET:BUI)
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ประกันภัยและประกันชีวิต
ก่อตั้ง5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 (92 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารบางกอกสหประกันภัย,175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
มนู เลียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)
มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการบริหาร)
รายได้Increase 1,005.31 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์Increase 1,969.49 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นDecrease 688.53 ล้านบาท (2562)[1]
เว็บไซต์www.bui.co.th

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BUI) [2] ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ในชื่อ “บริษัท ฮั้วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการรับประกันอัคคีภัยในประเทศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการด้านการรับประกันวินาศภัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2505 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อสร้างภาพพจน์ของบริษัทในฐานะคนไทยบริษัทหนึ่ง โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด”

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 4,620,105 15.40%
2 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด 4,151,250 13.84%
3 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,756,250 9.19%
4 น.ส. มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา 1,641,352 5.47%
5 บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด 1,598,220 5.33%
6 นาย สุกิจ กมลศิริวัฒน์ 1,440,900 4.80%
7 นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 1,215,000 4.05%
8 น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา 857,365 2.86%
9 น.ส. มาลินี เลียวไพรัตน์ 763,052 2.54%
10 ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา 708,975 2.36%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย